petek, 12. junij 2009

WWW MENU: HRANA NI ODPADEK

Kdor meče stran hrano, celo preveč hrane, pa ne ve, kako to količino zmanjšati ali celo izničiti ali pa celo ne ve, zakaj sploh bi tako početje spremenil, temu bo prav prišla tale spletna stran: http://www.lovefoodhatewaste.com/

sreda, 03. junij 2009

POBUDE IN VPRAŠANJA – 22. SEJA

Na 22. seji občinskega sveta (14. maj 2009) sem ob točki »Pobude in vprašanja« izpostavil naslednje:

1.
POSLEDICE ZAPRTJA KANDIJSKEGA MOSTA – pobuda
Mestna občina Novo mesto naj v času, ko poteka sanacija Kandijskega mosta, analizira prometne, ekonomske, socialne posledice onemogočenosti pretoka motornih vozil preko mosta. Podatki bodo zagotovo v pomoč pri oblikovanju stališč mesta do pobud v zvezi s spremembami prometnega režima v starem mestnem jedru.

2.
PROJEKTI ZA EU - vprašanje
Na začetku mandata, torej pred dvema letoma in pol, je bilo poudarjano izpostavljano, da občina nima pripraljenih projektov, s katerimi bi se lahko prijavljala na razpise Evropske unije. Glede na to, da je dve leti in pol več kot zadostno obdobje, da se je takšna pomankljivost odpravila, prosim za podatek, katere projekte je občina pripravila na različnih področjih (kultura, šport, sociala, izobraževanje, promet, kulturna dediščina, turizem ...), da se bo z njimi prijavila na razpise. Prosim tudi za podatek, kdaj se s posameznimi projekti občina namerava prijaviti ter na katere razpise.
Predlagam, da občina posreduje tudi podatek, kako je s pripravljenostjo projektov za razpise EU s strani njenih zavodov in podjetij.

3.
KANDIJSKI MOST IN NADZORNE KAMERE – pobuda
Predlagam, da občina na oziroma ob Kandijski most namesti nadzorne kamere, ki ji bodo pomagale prepoznati povzročitelje morebitnih novih poškodb pločnikov mosta, ki nastanejo v prvi vrsti zato, ker občasno težja vozila ne vozijo po vozišču, pač pa po pločnikih. Na ta način bi občina lahko izsledila krivce in jih terjala za draga popravila pločnikov, ki so zdaj breme občinskega proračuna.

4.
ODLOK O VZDRŽEVANJU ZANEMARJENIH STAVB – ponovitev pobude
Zaradi povsem neustreznega odgovora na mojo pobudo, to ponavljam, in pravzaprav tudi pričakujem, da občina odlok pripravi, kakor je bil tako zavezujoč jo tudi sklep občinskega sveta.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik
www.levicar.si@gmail.com
skype: tomazlevicar