četrtek, 29. maj 2008

POBUDE IN VPRAŠANJA - 15. SEJA

Danes, 29. maja, sem na 15. seji občinskega sveta ob točki »Pobude in vprašanja« izpostavil naslednje:

1. ODLOK O VZDRŽEVANJU ZANEMARJENIH STAVB - pobuda
Novo mesto se celo v samem mestnem jedru, ki je prežeto s stavbami velikega zgodovinskega, kulturnega in denimo arhitekturnega pomena za nas, sooča s slabo vzdrževanimi, celo propadajočimi objekti, ki kazijo podobo mesta in seveda nižajo ekonomsko vrednost nepremičnin v soseščini.
V oziru na to predlagam, da župan na junijski ali julijski seji občinskemu svetu v obravnavo predloži odlok, v katerem bo občina določila območja oziroma objekte, na katerih je treba izvesti vzdrževalna dela, katera vzdrževalna dela je treba izvesti oziroma merila za njihovo določitev ter predvidi oceno njihovih stroškov.
Sprejem takega odloka omogoča novi 6. člen Zakona o graditvi objektov. V navedenem členu zakona piše tudi: »Če so na objektu takšne pomanjkljivosti, da zaradi izrabljenosti, zastarelosti, vremenskih vplivov ali učinkovanja tretjih zelo slabo vpliva na zunanjo podobo naselja in krajine in so posledica opustitve redne in pravilne uporabe ter vzdrževanja nepremičnine, pa ne gre za nevarno gradnjo po tem zakonu, občina zaradi zavarovanja javne koristi lahko zaveže lastnika, da izvede nujno potrebna vzdrževalna dela.«
V odloku lahko, kakor pravi zakon, občina predvidi tudi višino sredstev, ki jih bo prispevala za pokritje dela stroškov v zvezi s predvidenimi vzdrževalnimi deli. Na podlagi navedenega odloka pristojni občinski organ po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero lastnika objekta zaveže, da v določenem roku izvede vzdrževalna dela, opredeljena v odloku. Če je objekt zavarovan v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, je treba, pravi zakon, dela izvajati v sodelovanju z organom, pristojnim za varstvo kulturne dediščine.
V četrtem odstavku 6. člena zakona je predpisana tudi izvršba del, če jih zavezanec ne izvede sam: »Če zavezanec v roku, določenem z odločbo, ne izvede predpisanih vzdrževalnih del, se opravi izvršba za nedenarno obveznost po drugih osebah v skladu s predpisom o splošnem upravnem postopku.«
Za dela lahko občina založi tudi svoja sredstva in vpiše hipoteko. O tem govori peti odstavek zakona: »Če občina za izvršbo iz prejšnjega odstavka sama založi sredstva za izvedbo vzdrževalnih del, pridobi na objektu, na katerem so se izvedla vzdrževalna dela, zakonito hipoteko v višini stroškov izvedbe vzdrževalnih del.«
V skrajni fazi pa lahko občina, kakor piše v šestem odstavku 6. člena, zahteva tudi rekonstrukcijo ali celo odstranitev objekta: »Če se pri izvedbi del, odrejenih z odločbo občine na podlagi neodvisnih strokovnih ocen ugotovi, da ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu ni možno odpraviti samo z vzdrževalnimi deli, lahko občina izda novo odločbo, v kateri odredi rekonstrukcijo objekta, če pa se ugotovi, da je objekt v takšnem stanju, da pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti niti z rekonstrukcijo objekta, lahko občina odredi odstranitev objekta.«
Predlagam torej, da občina izkoristi zakonsko možnost, sprejme pravno kvalitetno pripravljen odlok ter s tem posledično poskrbi oziroma vzpodbudi lepšo podobo mesta v prihodnje.

povezava na novelo Zakona o graditvi objektov (glejte 6. člen)
Zakon o graditvi objektov

2. JAVNO-ZASEBNA PARTNERSTVA - vprašanje
Župan je že ob začetku mandata napovedoval, da bo občina vrsto projektov izvedla tudi skozi javno-zasebna partnerstva.
Prosim za podatek, koliko javno-zasebnih partnerstev je bilo sklenjenih do danes, za katere projekte in kako so bili projekti izbrani, v kakšni vrednosti so, kakšne so pri posameznih projektih obveznosti enega in drugega partnerja.

3. FINANČNA SREDSTVA EU – vprašanje
Zanima me, na katere razpise, s katerimi projekti in v kakšni vrednosti namerava kandidirati občina za pridobitev sredstev Evropske unije od sedaj do konca mandata.

4. PRENOVA NARODNEGA DOMA - vprašanje
Prosim za aktualne podatke v zvezi s pripravami na prenovo Narodnega doma, ki se jo je novomeška občina v okviru projekta Evropska prestolnica kulture zavezala urediti najkasneje do leta 2012.
Prosim tudi za zapisnike vseh sej ustanove za prenovo in oživitev Narodnega doma od začetka leta 2007 do sedaj.

5. PRENOVA ŠANC - vprašanje
Prenova obzidja na kapiteljskih šancah je bila sicer napovedana že za leto 2007, a ni bila izvedena. Župan je prenovo Šanc napovedal tudi za letošnje leto, zato me zopet zanima, kdaj bo prenova razpadajočih ostankov srednjeveškega mestnega obzidja izvedena, koliko bodo previdoma dela stala in kdo jih bo izvedel.
Zanima me tudi, kdo je pripravil projekt za statično sanacijo obzidja ter kako pri projektu sodeluje škofija, po katere parceli se obzidje deloma vije.

6. ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA SVETNIKOV - pobuda
Predlagam, da občina oziroma župan napravi pregled še neodgovorjenih pobud in vprašanj svetnikov ter na naslednji seji tudi zagotovi odgovore na vsa še neodgovorjena vprašanja in pobude ter s tem poskrbi za boljšo informiranost svetnikov in javnosti ter za boljše delo občinskega sveta. Seveda pa je priprava odgovorov na pobude in vprašanja tudi zakonska obveza župana.

Tomaž Levičar
Mestni svetnik
www.levicar.si@gmail.com

sreda, 28. maj 2008

NOVE RAZGLEDNICE NOVEGA MESTA

O razglednicah Novega mesta, ki sem jih pripravil za novomeški Zavod za turizem.

Včeraj so dnevno svetlobo ugledale nove mestne razglednice. Izdal jih je Zavod za turizem, natisnila Tiskarna Vesel, za fotografije in oblikovanje pa sem poskrbel jaz. V tokratni seriji so izdali 14 lepih, znanih, tipičnih in zanimivih motivov mesta, mestnih arhitektur in detajlov, ki so jih med nekaj večjim fondom za tokratno izdajo izbrali na zavodu. Na čelni strani je fotografija, na hrbtno stran pa sem poleg prostora za naslovnika in sporočilo dodal tudi vrsto pojmov, ki so bolj ali manj značilno, tesno povezani z Novim mestom in Dolenjsko – hrana, ljudje, glasba, kraji, stavbe,… Razglednice Zavod za turizem tudi prodaja. Menda so po 0,4 evra na voljo v TIC na Glavnem trgu.


Takole pa izgleda hrbtna stran:


Tomaž Levičar
Mestni svetnik
www.levicar.si@gmail.com
(Fotografije in oblikovanje razglednic: Tomaž Levičar)

nedelja, 18. maj 2008

ZGLEDNA MESTA: PIRAN

Pasji dreki so velika nadloga, posebej če se znajdejo na pločnikih, igriščih, ob kulturnih spomenikih … Izredno neprijetno je, pohoditi ga.

V Novem mestu so se tega problema pred leti poskusili lotiti s pasjim smetnjakom. Eden je stal v kandijskem križišču. A v njem se je znašlo marsikaj, le pasjega dreka ni bilo. To niti ni povsem nepričakovano, kajti v celem mestu je bil le eden, ki pa se nenazadnje niti ni tako značilno razlikoval od ostalih, povrhu pa ljudje smet vržejo v najbližji smetnjak, ne pa v tistega, ki ga predvidi občinski uradnik.
Bistveno bolj kot smetnjaki za pasje iztrebke pridejo prav pvc vrečke. Zdi se, da je pasja kultura sicer v zadnjih letih napredovala, a vrečke za pobiranje iztrebkov štirinožnih prijateljev so vseeno dobrodošle, saj se zgodi, da se kdaj v naglici vrečko pozabi vzeti na sprehod, še raje pa se prijatelj na štirih nogah podela enkrat več, kot ima njegov dvonožnih prijatelj vrečk v žepu.


V Piranu so se problema lotili na pravem koncu. Namestili so stojala z vrečkami za pobiranje iztrebkov. Enostavno, poceni in dovolj učinkovito.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik
www.levicar.si@gmail.com

(Fotografije: Piran, 17. maj 2008)

petek, 09. maj 2008

MEŠ(Č)ANI: MIHA JAPELJ

Miha Japelj je bil včeraj v Čajarni gost pogovornega večera, ki ga Društvo Novo mesto pripravlja pod nazivom Četrti četrtek. Japelj je član društva že od njegove ustanovitve, od letos pa je tudi častni občan Novega mesta. Slednje je bil tudi povod za pogovor, ki ga je vodil Igor Vidmar.
Miha Japelj na posnetku, ki ga lahko dosežete na spodnji povezavi, govori o svojem otroštvu, izobraževanju, Krki, kemiji, vnukih, o Novem mestu in seveda o Društvu Novo mesto.

Kliknite na:

Intervju z Miho Japljem, 8. maj 2008, Čajarna

in potem pritisnite "Play".

Opomba:
1. Pogovor je dolg 81 minut.
2. Opravičujem se za slabšo kvaliteto zvoka na datoteki, ker je posledica tega, da je bilo zaradi omejitev serverja potrebno 81 minut dolg pogovor stisniti pod 10 Mb. Kdor želi boljšo kvaliteto posnetka, lahko sporoči na moj e mail.

Tomaž Levičar
Mestni svetnik
www.levicar.si@gmail.com

nedelja, 04. maj 2008

KOZINA IN ZIDANICA

O 100-letnici rojstva Marjana Kozine skozi glasbeno-vinogradniško-etični aspekt.

Skoraj neverjetno se zdi. Neverjetno se zdi, ker se zdi, da na tem koncu vino in posebej cviček ter vse kar je s tem povezano izdatno častimo, in neverjetno se zdi, ker se zdi, da je bila obeležitev 100-letnice rojstva skladatelja Marjana Kozine iskreno dejanje someščanov. Pa vendar se lahko prav v takem okolju zgodi, da meščanska zidanica na lepo osnočenem in sila razglednem pobočju Trške gore, v kateri je Marjan Kozina ustvaril tudi svoja velika dela, propada kakor noben drug objekt tamkaj.
Mesto sedi križem rok, država ravno tako, čeprav bi dokaj zlahka objekt obnovili kot zidanico ali pa dodali še muzejsko zbirko ali pa iz tega naredili vsaj kotiček za popotujoče glasbene umetnike vsega sveta, ki bi tu lahko, kakor Kozina, ustvarjali ali pa vsaj iskali navdih. Da je pa tale zidanica lahko naravnost enkratno ustvarjalno okolje, pa sploh ne dvomim.
Vsaka visokodoneča beseda izrečena na pompoznih obeležitvah ob Kozinovi stoletnici, je bila ob takem stanju oziroma taki usodi njegove hiše seveda povsem odveč.Park o Kozini
RTV Slo o Kozini
RTV Slo o Kozini
Lokalno.si o Kozini
Wikipedia o Kozini


Tomaž Levičar
Mestni svetnik
www.levicar.si@gmail.com

(Fotografije: Kozinova zidanica na Trški gori, 2. maj 2008)

sobota, 03. maj 2008

1000 BESED: TITOV CVIČEK

cviček iz nekdanjega Titovega vinograda; Kumrovec, 3. maj 2008

ZGLEDNA MESTA: ZAGREB

O aleji zaslužnih in malce tudi o Novomeščanki Barbari Jelić.

Zagreb je čudovito mesto. Morda ni na najvišjih mestih v turističnih vodnikih, a v Zagrebu lahko človek vendarle preživi čudovit vikend. Nenazadnje je to tudi edino skorajda milijonsko mesto, ki je Novomeščanom na dosegu roke.
Posebej atraktivno, še posebej pa v sončnih poletnih dneh je na zagrebškem Jarunu, ob vodi ali kje v gozdu, ob neštetih lokalih in predvsem sredi množice, ki se sprehaja, poseda, predvsem pa rekreira. Veslačev, kolesarjev, rolarjev in tekačev je nepregledna množica, drugi igrajo baseball, tretji košarko, so pa tudi odbojkaši. Tudi odbojkašice najdemo tam.

Priznam, da nisem ravno športni navdušenec v smislu, da bi bil gledalec in spremljevalec vseh mogočih športnih panog na tribunah in preko tv ekrana. Zato mi je lahko oproščeno, da sem o Barbari Jelić prvič nekaj izvedel šele na Jarunu. Nenazadnje denimo to, da je Novomeščanka, da je bila še nedolgo nazaj najboljša odbojkašica na svetu, da je hči odbojkarskega trenerja, pravijo pa tudi, da je Dražen Petrović ženske odbojke. Pa seveda tu ne gre razpravljati o odbojki in Barbari Jelić, pač pa o tem, da so Zagrebčani na Jarunu uredili alejo slavnih hrvaških športnikov, med katerimi je tudi ta čez par dni enaintridesetletna Novomeščanka.

O aleji ali panteonu zaslužnih Novomeščanov že vrsto let govorimo tudi v Novem mestu. A iz projekta ni nič. Pa se iz ureditve Zagrebčanov zdi, da je to silno preprost projekt, če seveda kdo ve zakaj bi želel nekaj narediti. Ne gojim sanj, da bi Novomeška Agencija za šport v slavo tukajšnjim športnikom spravila skupaj kaj takega, kot vidimo na Jarunu, gojim pa sanje, da bi mesto moglo nekaj podobnega, morda malce bolj sofisticiranega narediti v spomin zaslužnim meščanom.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik
www.levicar.si@gmail.com

(Fotografije: Zagreb, 2. maj 2008)