petek, 28. september 2007

STOLP NOVI TRG 6

O prihajajoči ogromni novogradnji na Novem trgu 6, ki jo je lahkotno odobril novomeški župan Muhič, in ki že močno razburja javnost.V torek sem bil na sestanku Društva arhitektov. Beseda je tekla o nameravani novogradnji na Novem trgu 6, na lokaciji, ki je bila do lani v lasti Mestne občine Novo mesto, zatem pa je po ceni 800 milijonov sit prešla v last podjetja Elektroservisi d.d.. Podjetje Elektroservisi je pred kratkim odprlo arhitekturni natečaj za novo pozidavo na tej lokaciji, rok za oddajo rešitev pa je 30. oktober.

Največ negativnih opredelitev na sestanku arhitektov se je nanašalo na predvideno višino stavbe, ki bi naj bila skupaj do devet etaž nad terenom (P+8), še bolj pa na dejstvo, da naj bi objekt iz sprva predvidenih 9.000 m2 brutto etažnih površin nad terenom sedaj s projektno nalogo natečaja zrasel celo na 13.500 m2 površin - torej kar za 50% več, kot je bilo sprva predvideno. S tako zelo povečano brutto etažno površino objekta so praktično povsem odrečene možnosti modeliranja stavbnih mas oziroma volumna objekta in moduliranja višine objekta skozi različnost obsega površine posameznih etaž.
Župan Muhič je imel vse možnosti, da bi eno in drugo preprečil, a teh možnosti zelo očitno ni izkoristil in to čeravno je mojim kolegom arhitektom še pred meseci zagotavljal, da dokler bo on župan, kaj tako velikega tu ne bo zraslo. Pa očitno bo zraslo in to celo z njegovim »žegnom«.

Dokument, ki omogoča novo pozidavo na lokaciji Novi trg 6, torej Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Novi trg, je bil sprejet lanskega julija na 30. seji občinskega sveta (3. točka dnevnega reda).
Sprejemanje dokumenta je bilo vodeno po normalnem postopku, s to pomembno razliko, da je župan Kovačič na sami seji, kjer je bil akt v drugi obravnavi, svetnikom v sprejem ponudil kar 14 amandmajev odloka, ki so tega vsebinsko korenito spremenili. Tak način dela je seveda svojevrstno izigravanje zakonodaje (ali je to zakonito, bo še tekla beseda kdaj kasneje), saj je rešitve, ki jih je dodatno uveljavil z amandmaji, odrešil peze soočanja s strokovno in drugo javnostjo na javni razgrnitvi. Z amandmaji je župan ogrozil tudi ekonomski interes občine pri tem projektu, obenem pa je praktično povsem sprostil arhitekturne determinante projekta, saj je dotlej trdne meje možnosti razvoja objekta glede njegovih površinskih razsežnosti in etažnosti praktično povsem sprostil. Županov predlog je podprlo 19 svetnikov, proti je bil začuda le eden – Sašo Stojanovič.

Toda treba je dati pomemben pristavek k vsemu temu, ki deloma razrešuje Kovačiča praktično kakršne koli krivde, močno pa sedaj obremenjuje Muhiča.
Župan Kovačič je namreč občini oziroma županu vendarle zagotovil možnost, da prepreči kakšen povsem nesmiseln in škodljiv poseg investitorja na lokaciji Novi trg 6. Zakaj? V 37. členu odloka je namreč pustil zapisano določbo, ki je glasi: »Pred pričetkom arhitekturnega natečaja mora razpisovalec oziroma investitor natečaja pripraviti razpisno dokumentacijo. Razpisovalec oziroma investitor je dolžan v pripravo natečajne dokumentacije vključiti strokovno in odgovorno osebo s strani MO Novo mesto, ki jo imenuje župan. Projektno nalogo za izvedbo natečaja na predlog investitorja in občinske uprave potrdi župan. (…)« Ključen za današnje dogajanje je seveda zadnji stavek. S tem je namreč župan Kovačič prav vso moč in s tem odločilno težo odgovornosti za ustreznost določb natečaja prenesel na župana MO Novo mesto, torej danes na župana Lojzeta Muhiča. In ta se tega očitno ni zavedal ali pa je zavestno pognal vse pri tem projektu do skrajnega maksimuma, ki arhitekte razburja danes, meščane bo pa kmalu.

Navkljub temu, da je Kovačič povsem razrahljal določbe odloka, ki urejajo prostor Novega trga 6, je občini vendarle dopustil polnomočje nad odločanjem v zvezi z natečajem in s tem omogočil občini, da prepreči neprimerne rešitve na tej lokaciji.
Župan Muhič je imel torej ne le eno, ampak kar dve možnosti, da bi preprečil, da se na lokaciji Novi trg 6 zgodi sporna pozidava v obsegu celo do 13.500 kvadratnih metrov in to v 8-9 etažah nad terenom.
Prvič je župan Muhič lahko vpliv občine oziroma uveljavljanje njenih interesov zagotovil preko predstavnika, ki ga je imenoval s strani občine za pripravo natečajne naloge. Imenoval je Igorja Merlina. Drugič, in to je pa ključno, pa bi lahko župan potrdil le tako projektno nalogo za natečaj, kakršna bi bila za strokovni krog in meščane sprejemljiva. A župan je očitno pozabil na vse. Pri vsem tem pa se župan Muhič niti ne more sklicevati na sicer itak nedopustno nevednost in zaupanje stroki, saj je o problemih pozidave na lokaciji Novi trg 6 večkrat pisalo v medijih, najbolj artikulirano je o tem pisal Mitja Simič iz Društva Novo mesto, povrhu vsega pa sta ga na to problematiko s pismom in s predlogom rešitve situacije pred nekaj meseci opozorila še kolega arhitekta Borut Simič in Marjan Zupanc. Ker se na njuno pismo ni odzval, kakor mi je bilo povedano, sem župana na zadevo opozoril še sam na 5. seji občinskega sveta. Očitno je bilo prav vse to le bob ob steno – kar me pa pri Muhiču sploh več ne čudi. Župan Muhič je imel čisto vse v svojih rokah, pa mu je očitno tudi čisto vse spolzelo iz rok.

Zgodba bo zagotovo še zelo vroča, če se bo tudi končala tako, kakor se zdaj kaže. Arhitekti nasprotujejo torej že sedaj, kar zadeva višino sicer nisem povsem istega mnenja, vsekakor pa sem enako ogorčen glede obsega brutto etažne površine nad terenom (13.500 m2), ki najbolj močno vpliva oziroma zavezuje videz pozidave na tej lokaciji. Splošna javnost pa bo pogledala sila debelo in zavpila najkasneje čez kakšni dve leti, če že ne prej, ko bo od vsepovsod videla kakšen kolosalen objekt jim raste pred očmi.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik

(fotografije: pogledi na območje bodoče nove pozidave Novi trg 6, 22., 24., 25., 27 oktober 2005)

Ni komentarjev: