četrtek, 07. oktober 2010

NAŠA KRAJEVNA SKUPNOST - KANDIJA GRM

O premikih in okopih na prostoru Krajevne skupnosti Kandija Grm.

Stanujem na Grmu, pravzaprav v KS Kandija Grm. In se sprašujem, kateri so problemi tega prostora in seveda, kaj se je v zadnjih štirih letih, torej za časa aktualnega župana, v naši krajevni skupnosti dobrega, morda imenitnega zgodilo. Naša krajevna skupnost je najbrž med najbogatejšimi v državi in tudi največji izvoznik - v območje naše KS pač spada Revoz -, zato bi človek, seveda naivnež, pomislil, da se tu zmore zgoditi tudi kaj velikopoteznejšega.

Kaj nas torej tu tare? Poznam kar nekaj problemov v naši krajevni skupnosti, ki jih lahko reši občina ali k rešitvi koga vzpodbudi, in imam nekaj idej, kaj velja storiti. Na primer:
1. rekonstrukcija Smrečnikove ceste od blokovskega naselja do Šmihela, seveda z ureditvijo dovolj širokega pločnika in razsvetljave ob njej;
2. rekonstrukcija Kandijske ceste, vsaj od mosta preko Težke vode do križišča pri Kandijskem mostu;
3. prenova oziroma izboljšanje pogojev za vrtec Kekec na Smrečnikovi ulici;
4. namestitev fizičnih ovir za umirjanje prometa na Trdinovi ulici (cona 30 km/h), posebej mimo OŠ Grm, ter na Gubčevi ulici;
5. ureditev sprehajalne poti ob Težki vodi, ta se sedaj imenuje Grmsko sprehajališče, do Gotne vasi in Jedinščice ter zaščita pred povodnijo in osvetlitev poti z javno razsvetljavo;
6. namestitev usmerjevalnih tabel na Grmsko sprehajališče;
7. postavitev novih brvi preko Težke vode ob Grmskem sprehajališču (proti Šmihelu, Ulici nad Težko vodo, Jedinščici);
8. redno vzdrževanje brežin potoka Težka voda;
9. prenova nekdanjega Hotela Kandija oz. Vindišar ali celo novogradnja na tej lokaciji ter seveda ponovna oživitev gostinskega vrta pod mogočnimi lipami in kostanji;
10. odstranitev barak med bloki na Nad mlini;
11. širitev igrišča ob Revozu pod Regrčo vasjo - košarka, odbojka na mivki, bmx poligon;
12. preureditev območja barak-garaž na Smrečnikovi ulici (nova zazidava - garažni prostori, poslovni prostori, stanovanja);
13. ureditev Resslove ulice s pločniki in javno razsvetljavo;
14. ureditev poti za pešce z Gubčeve ulice do Žabje vasi (med Revozom in TPV);
15. rešitev problema t.i. objekta Brik oz. "vagon";
16. ureditev info točke krajevne skupnosti (na križišču Trdinove in Smrečnikove);
17. odstranitev stebričkov na poti med Adamičevo ulico in Paderšičevo ulico;
18. izboljšanje parkirnih površin ob trgovini Mercator na Smrečnikovi ulici, seveda tudi za kolesa;
19. zagotovitev linije mestnega avtobusa mimo ulic Nad mlini in Smrečnikova;
20. vzdrževanje Titovega drevoreda ob Revozu ob Belokranjski cesti;
21. obnova Kandije z ureditvijo novih parkirnih kapacitet, predvidoma pod NLB na Trdinovi cesti;
22. ureditev grmskega parka, še prej pa sprejem načrta za to območje;
23. ureditev prostora ob studencih ob Kandijske mostu;
24. izgradnja mosta za pešce na mestu nekdanjega mosta v Kandiji (v izteku Reslove ulice do Pugljeve ulice);
25. spodobno vzdževanje igrišč;
26. ureditev otroškega igrišča na delu krajevne skupnosti v okolici gradu Grm;
27. ureditev spominskega parka ob gradu Grm;
28. namestitev ograj ob javna stopnišča - Resslova - Trdinova, Kandijska - OŠ Grm:
29. ureditev prehodnosti od Školove ulice do Grmskega sprehajališča;
30. namestitev dodatnih koškov za smeti in klopi;
31. menjava nekaterih uličnih tabel;
32. okrepitev vsebin spletne strani krajevne skupnosti Kandija Grm;
33. povečanje aktivnosti krajevnega policaja, posebej v večernem času in med vikendi;
34. organizacija družabnih dogodkov za krajane krajevne skupnosti (zabavni, športni ipd);
35. sprejem prostorskega načrta za območje gradu Grm in Revoz.

In kaj so občinarji v naši krajevni skupnosti v zadnjih štirih letih naredili novega? Pravzaprav niso odgovorili na nobenega od bistvenih ali pomembnejših problemov prostora, so pa postorili nekaj vseeno dobrodošlih malenkosti:

Stopnišče s klančino med Paderšičevo ulico in Skalickega ulico
Opazi se sicer, da je beton bolj slab, saj ga je že prvo zimo kar lepo načelo, vgrajena svetila ne delujejo, pa tudi klančina je sila strma. A narejeno je.

Klančina ob osnovni šoli Grm
Najbrž bo pomagala kakemu invalidnemu otroku, če bo imel od koga pomoč, pa tudi kaka mama z otroškim vozičkom bo lahko šla tu.

Nove oglasne table
Sicer ni jasno, zakaj občina, ki ima s koncesijami urejeno področje oglaševanja, vzpodbuja tovrstno oglaševanje, a tistih, ki ne premorejo denarja,. da bi si privoščili jumbo panoje, obešanke na javni razsvetljavi ali denimo tam tam površine, to ne briga kaj dosti.

Podrtje kioska
Leta in leta prazen, neizkoriščen, nespodoben kiosk so konec leta 2009 končno podrli. Ne povsem. Ostala je temeljna plošča. Zdaj pa že debelo leto očitno ne pridejo do ideje, kaj storiti. No, prav danes (7.10.2010) so vendarle odstranili tudi betonsko ploščo. Koliko časa bodo pa zdaj rabili, da naredijo kaj pametnega na tem mestu?

Prenova igrišča na Smrečnikovi ulici
Igrišče med bloki na Smrečnikovi ulici je dobilo nekaj novih igral, klopi in novo ograjo. A obenem občina ne uspe primerno vzdrževati igrišč na Trdinovi in tudi ne ob Težki vodi.

Grm je v lasti države
Grad Grm, seveda. Grad je končno prešel iz rok enega izmed slovenskih tajkunov v last države. Morda se njemu in službam, ki delujejo v njem, obetajo kaj boljši časi.

Spomenik Juriju Levičniku
V krajevno skupnost je prišel tudi nov spomenik, posvečen Juriju Levičniku, osrednji figuri tovarne IMV (danes Revoz). Busta stoji ob Kandijski cesti pred tovarno TPV.

Preplastitev odseka Adamičeve ulice
Prej od vseh možnih del razrezana Adamičeva ulica je dobila nekaj novega asfalta.

Spletna stran krajevne skupnosti
Kot ostale krajevne skupnosti ima tudi naša svojo spletno stran. Resda je vsebinsko žalostno prazna, a vsaj osnova je.

Krajevni časopis
Vodstvo občine je nekako samovoljno odstopilo od izdajanja občinskega časopisa, kjer naj bi prostor imele tudi krajevne skupnosti. No, zato so pljunili v roke v krajevni skupnosti in izdali časopis Pod gradom. resda je rešitev dražja za davkoplačevalski žep, vseeno pa lepa poteza za krajane, pa četudi le enkrat letno in četudi škripa še v kakem oziru.
Pod gradom, številka 1
Pod gradom, številka 2

T2 omrežje
Dolgo časa sem se dogovarjal s Telekomom, da bi potegnili vsaj ADSL. Počasneti so bili. Dohitel in prehitel jih je v preteklih letih T2, ki je tudi po Grmu razvejal svoje omrežje.

Prehod za pešce
Nov prehod za pešce so uredili na Smrečnikovi ulici.

Pa vaša krajevna skupnost? Ji gre bolje?


Tomaž Levičar

2 komentarja:

Blaz pravi ...

Spoštovani,

prebral sem vaš zapis na blogu o naši KS Kandija-Grm in vam želim čestitati tako za kvaliteten prispevek, za odličen pregled dogajanja v zadnjih 4 letih, ki ste ga objavili avgusta in predvsem za dolgotrajno vztrajanje pri pisanju smiselnega, z vsebino in fotogradivom podprtega bloga.

Zanima me še to - imate kakšno idejo/predlog, kako rešiti problem "vagona"? Verjetno bi bilo treba za kakršnokoli intervencijo (podiranje?) objekt prej odkupit, po drugi strani pa se zdi nesprejemljivo, da bi občina šla v to in z denarjem davkoplačevalcev reševala zavoženo investicijo nekoga drugega.

Lepo pozdravljeni,

Blaž Malenšek

Tomaž Levičar pravi ...

Blaž, hvala.
Tomaž