sreda, 27. oktober 2010

NOVO MESTO JE MESTNA OBČINA

Kaj je mestna občina? 16. člen Zakona o lokalni samoupravi o tem pravi:
"Na območju mesta se zaradi enotnega prostorskega in urbanističnega urejanja, zadovoljevanja komunalnih potreb in planiranja razvoja ustanovi mestna občina.
Mestna občina je gosto in strnjeno naselje ali več naselij, povezanih v enoten prostorski organizem in mestno okolico, ki jo povezuje dnevna migracija prebivalstva.
Mesto lahko dobi status mestne občine, če ima najmanj 20.000 prebivalcev in najmanj 15.000 delovnih mest, od tega najmanj polovico v terciarnih in kvartarnih dejavnostih in je geografsko, gospodarsko in kulturno središče svojega gravitacijskega območja.
Mestno občino ustanovi Državni zbor z zakonom po prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na določenem območju ter po postopku, ki ga določa poseben zakon. Z zakonom se določita območje in ime mestne občine.
Ime mestne občine se določi po imenu mesta, na območju katerega se ustanovi mestna občina."

V Sloveniji je 11 mestnih občin. Katere slovenske občine so mestne občine?
-Celje
-Koper
-Kranj
-Ljubljana
-Maribor
-Murska Sobota
-Nova Gorica
-Novo mesto
-Ptuj
-Slovenj Gradec
-Velenje

Ni komentarjev: