petek, 14. september 2007

MORDAX DO GOTNE VASI

O vprašanju časa izgradnje 650 metrov dolge pešpoti po desnem bregu potoka Težka voda od Regrče vasi do Gotne vasi.

Kot smo že opazili, občina v zadnjem času slabo skrbi za urejenost Mordaxovega sprehajališča, ki v dolžini okoli kilometer in pol poteka po desnem bregu potoka Težka voda od Grma pod Šmihelom pa do Regrče vasi. Pešpot naj bi, načrtovano je tako, potekala tudi naprej, namreč vse do Gotne vasi.

Ureditveni načrt za pešpoti in kolesarske poti Novega mesta ureditev poti do Gotne vasi predvideva, a so lastniki tamkajšnjih zemljišč že pred kakšnima dvema letoma predlagali, da bi pot namesto po z ureditvenim načrtom predvideni trasi, ki gre po zahodnem in severnem robu njihovih parcel, raje naredili po njihovem skrajnem južnem robu, torej tik ob potoku Težka voda od obstoječega sprehajališča do Belokranjske ceste v Gotni vasi, pot bi se na cesto priključila nekako pri cestnem mostu, ki vodi preko potoka v Gotni vasi. Tudi tako rešitev je za tak projekt pravno možno izvesti, navsezadnje pa bi tako bil tudi najbolj zadovoljeno zakonu, ki terja, da je ožji pas ob vodotokih splošno prosto dostopen in prehoden – če je ali pa če ni tam kakšna pot. Lastniki, gre le za tri lastnike, za ureditev poti potrebnih delov parcel niso bili pripravljeni prodati, pač pa so bili pripravljeni skleniti služnostne pogodbe – kar pa je z vidika končnega cilja pravzaprav skoraj enako dobro.
Ko je bil predlog lastnikov parcel podan je na za ureditev potrebnih parcelah še potekal postopek denacionalizacije in zatem še postopek ustrezne razdružitve njihovih deležev. Kolikor sem seznanjen, je vse to že mimo in torej urejeno. Občina bi zato že pred meseci mogla in morala dokončati dogovore z lastniki, skleniti služnostne pogodbe, plačati dogovorjen znesek ter zatem izvesti pot na dogovorjen način. Vse to je dokaj enostavno in tudi finančno nezahtevno.
(Če bi lastniki parcel spremenili stališče glede poteka trase, pa občini seveda še vedno ostane ureditev poti po trasi, predvideni z ureditvenim načrtom, kjer ima tudi vse pravne možnosti uveljaviti javni interes.)


Zakaj je ta okoli 650 metrov dolg nov odsek poti ob potoku sploh pomemben? Seveda ne zgolj zato, ker bi se ponudila lepemu delu meščanov možnost prijetnega sprehoda v zelenem, mirnem in varnem prostoru ob potoku ter bi povezala Gotno vas in Jedinščico z igriščem ob potoku pod Regčo vasjo, temveč bi imela pomembno vlogo tudi pri opravljanju funkcionalnih poti meščanov – v šolo, v center, na delo ipd.
Na območju Regrče vasi, Jedinščice in Gotne vasi pač že zdaj stanuje več sto prebivalcev, z izgradnjo novih hiš na Jedinščici, gradnja se približuje h koncu, kamor se bo priselilo kar nekaj mladih družin, pa bo prebivalcev seveda še več. Pomislimo ob tem denimo na problem šoloobveznih otrok in na vprašanje njihovih varnih poti v šolo. Najbližji osnovni šoli za otroke sta na Grmu oziroma v Šmihelu, tako do prve kot do druge pa ob obstoječih cestah v nemalem delu niso urejene varne površine za pešce, denimo pločniki - župan Muhič je sicer obljubil, da bo ob Belokranjski cesti končno uredil pločnik. Pot ob Težki vodi bi torej iz smeri Gotne vasi, Jedinščice in Regrče vasi lahko pomenila varno pot otrokom do osnovnih šol. Pa ne le njim.

No, zdaj pa premislimo, če je za varno pot v šolo, pa morda tudi službo, vredno narediti ta mali napor in vložiti teh par soldov za izgradnjo in vzdrževanje poti za pešce ob Težki vodi.

Tomaž Levičar
Mestni svetnik

(fotografije: prostor ob potoku Težka voda med Mordaxovim sprehajališčem in Gotno vasjo – v smeri proti vzhodu oz. proti Gotni vasi; 13. september 2007)

1 komentar:

leon pravi ...

Mordax je zgrajen po sistemu slepe ulice in nikakor ne povezuje Grm z Regerčo vasjo. Sprehajališče, ki se sicer začne na Grmu in se navezuje na Šmihel z mostom pod zeležniškimn viaduktom, se nikakor ne konča v Regerči vasi. Konča se pri igrišču pod regerčo vasjo. Pri nogometnem igrišču se pot razcepi in sicer en kark pelje nedeleč od igrišča, drugi pa z brvjo le prečka potok Težka voda. Kje je povezav z ulico Ob Težki vodi?
Predlagam da zabeležite tudi ta del poti s kakšno fotografijo. Fotografija po dežju, ko se pešci s težavo prebijajo preko razmočenega terena, bi bila najbolj primerna.
L.