ponedeljek, 24. september 2007

8. SEJA – MED NOTAMI IN IGRO

O že sredi septembra propadlih julijskih načrtih župana Muhiča za delo občinskega sveta.V četrtek bo nova seja novomeškega občinskega sveta. To bo 8. seja odkar občino vodi Lojze Muhič. Tudi ta seja je po obsegu gradiva še bolj pa po njegovi zahtevnosti precej uboga. Med poletjem na občini očitno niso uspeli pripraviti kaj dosti bistvenega za občinski svet. Občinski svet bo zato obravnaval praktično le gradiva v 2. obravnavi, ki so skoraj identična onim v 1. obravnavi, s temi torej sploh ni bilo kaj dosti posla, obravnaval pa bo tudi manjše popravke nekaterih dokumentov. Potem je pa tu še nekaj klasike kadrovanja na občinske stolčke in prodajanja nepremičnin. Nič posebnega. Še slabše in zelo simptomatično pa je, da župan ne uresničuje niti lastnih najnovejših planov.
O čem govorim? Tokrat govorim o tem, da je na 7. seji občinskega sveta, potekala je julija, župan občinskemu svetu pri točki odgovori na vprašanja in pobude svetnikov predstavil okvirni program gradiv za obravnavo na občinskem svetu Mestne občine Novo mesto za leto 2007. Za posamezen dokument oziroma nalogo je v gradivu navedel tudi predviden čas obravnave na občinskem svetu.

Pustimo ob strani misel, da je malce smešno tak program predstavljati v drugi polovici leta, na katerega se vse skupaj nanaša, in poglejmo raje, kaj novega je župan pred zgolj dobrima dvema mesecema načrtoval dati v obravnavo na septembrski seji občinskega sveta:
1. Prostorski načrt za Turkov hrib – 1. obravnava;
2. Program opremljanja zemljišč za gradnjo na območju MO NM – 1. obravnava;
3. Spremembe in dopolnitve PUP za mestno jedro Novega mesta – 1. obravnava;
4. Prostorski načrt nadomestna gospodarska cona ob Straški cesti – 1. obravnava;
5. Spremembe in dopolnitve UN Livada – 1. obravnava;
6. Sporazum o delitvi premoženja med MO NM, Občino Straža in Občino Šmarješke Toplice;
7. Sprememba odloka o proračunu za leto 2007;
8. Opredelitev MO NM do gojenja gensko spremenjenih organizmov;
9. Spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu občinskega sveta.

Pa poglejmo še rezultat:
http://www.novomesto.si/si/obcina/svet/seje/?id=87
Na dnevni red 8. seje je od 9 (devetih) zgoraj navedenih točk, ki jih je župan povsem sam načrtoval, torej uspel od julija do srede septembra pripraviti zgolj eno samo točko, namreč »Opredelitev MO NM do gojenja gensko spremenjenih organizmov«, ki je pod malce drugačnim imenom 12. točka trenutnega dnevnega reda septembrske seje. Morda bo na dnevi red uspela priti še točka glede spremembe poslovnika občinskega sveta, za kar pa je itak bolj ali manj poskrbel občinski svet sam. To pa je tudi vse.
Tega sploh ne bi posebej omenjal, če bi županu načrte dela pripravljal jaz, bil bi najbrž sila zahteven, in če bi načrt bil pripravljen vsaj kako leto nazaj, kar bi bilo lahko opravičilo, da se človek lahko reče, da se je malce »zakalkuliral«. A ni tako, načrt si je po lastni podobi pripravil župan sam in to je naredil le dobra dva meseca nazaj.

Kje je problem našega župana? Kdo na občini pravzaprav planira, izvaja in nadzira delo? Pravzaprav ve vse to le župan sam, ki je skladatelj te štiriletne novomeške simfonije.
Lahko je problem v glede na obstoječi kadrovski potencial nerealnem načrtovanju dela, kar bi bila velika napaka vodstva občine, lahko je problem v vodenju in predvsem v nadzoru dela, kar bi tudi bila velika napaka vodstva, lahko je problem v preveč permisivnem odnosu do zunanjih izvajalcev, kar bi zopet bila napaka zgolj vodstva občine, lahko je problem v nezmožnosti motiviranja, kar bi zopet bila napaka saj vemo koga … Bomo še videli.A pod črto vsega tega je važno le to, da ob tako zelo neintenzivnem delu novomeška občina iz meseca v mesec bolj zaostaja za konkurenco in ustavlja možnosti za razvoj v bodoče. Kar pa ni zgolj napaka ali celo zmota, ampak je že velik problem novomeške občine in prebivalcev.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik


(fotografija: Knjigarna Goga, 13. avgust 2007; dvorišče Interne bolnice, 13. avgust 2007)

2 komentarja:

far cry pravi ...

Mene pa nekaj zanima. V vseh poročilih sej svetniki postavljate vprašanja, ki ponavadi dobijo odgovore na naslednjih sejah.
Zato bi pa vprašal ali so ti odgovori tajni,in če ne, kje se jih da videti. Oziroma zakaj niso kot priloga objavljenim zapisnikom sej na občinski spletni strani.
Konkretno me zanima dokument z oznako 032-7/2007-1320-119, ter zakaj se govori o ukrepih, nihče pa ne govori o vzrokih, kaznovanju in poledicah tega dejanja. Kar je za moje pojme čisto sprenevedanje občinske uprave, katero bomo na koncu plačali vsi

Tomaž Levičar, Novo mesto, Mestni svetnik pravi ...

Pozdravljeni!
Že pred časom sem dal županu tudi pobudo, da naj občina na svoji spletni starni objavlja odgovore na svetniška vprašanja in pobude. Odgovorili so, celo sam direktor uprave, da bo to nemudoma narejeno in da to sploh ni nikakršen problem, to so rekli neformalno, formalno pa nekaj o tem, da jim manjka delovne sile za tako opravilo - kar pa seveda sploh ni res. Kakor koli, zadeve še po nekaj mesecih in ob 100 zaposlenih niso uspeli narediti. Upajmo, da so naredili vse ostalo. Čakajmo še naprej ...
Tomaž