nedelja, 14. december 2014

ŽUPAN MACEDONI OBLJUBLJA - 3. DEL

VODA IZ PIP BO PITNA IN CENEJŠA
Voda bo pitna. Macedoni pravi, da bo v naslednjih treh letih, do leta 2017, problem kvalitete novomeške pitne vode rešen. Seveda bodo tudi stroški za vodo spet nižji.

https://www.youtube.com/watch?v=ntX9kl6emOA#t=21m49s
http://www.gregormacedoni.si/wp-content/uploads/2014/08/Program_NM-2020.pdf
http://4d.rtvslo.si/arhiv/lokalne-volitve-2014/174295476 (čas: 8:58, 19:45, 24:59)
http://4d.rtvslo.si/arhiv/lokalne-volitve-2014/174296004 (čas: 16:34, 24:12, 27:19)
http://www.rtvslo.si/slovenija/lokalne-volitve-2014/novo-mesto-kjer-je-krka-skoraj-cistejsa-od-pitne-vode-stari-del-pa-grsi-kot-industrijska-cona/347548


VELODROM POKRIT
Če bo zagotovljeno sodelovanje države, bo velodrom oblikovan v državni kolesarski in atletski center - torej bo to nova novomeška športna dvorana.

http://arhitekturizem.blogspot.com/2014/10/kaj-je-obljubil-gregor-macedoni-sedaj.htmlhttp://www.gregormacedoni.si/wp-content/uploads/2014/08/Program_NM-2020.pdfhttps://www.youtube.com/watch?v=5oPDRRMjoic#t=2h18m22s


SODELOVANJE Z JAVNOSTJO
Sodelovanje z javnostjo bo zelo okrepljeno - z javnostjo se bodo iskale rešitve in javnost se bo do predlaganih rešitev tudi opredeljevala. Poskusil bo vzpostaviti mestnega arhitekta ali urbanistični svet. Stranke in liste bo nagovoril, da v odbore mestnega sveta predlagajo strokovnjake.

http://arhitekturizem.blogspot.com/2014/10/kaj-je-obljubil-gregor-macedoni-sedaj.html
https://www.youtube.com/watch?v=5oPDRRMjoic#t=55m18s


ZIDANIŠKA OBMOČJA IN ROMSKA NASELJA
Območja zidanic bodo postopoma oblikovno kvalitetneje izgledala, romska naselja pa postopoma celovito urejena.

http://arhitekturizem.blogspot.com/2014/10/kaj-je-obljubil-gregor-macedoni-sedaj.html
http://www.gregormacedoni.si/wp-content/uploads/2014/08/Program_NM-2020.pdf


GORJANCI Z OKREPLJENO PONUDBO
Na Gorjancih bo okrepljena športna in turistična ponudba.

http://www.gregormacedoni.si/wp-content/uploads/2014/08/Program_NM-2020.pdf


VRTEC NAJDIHOJCA POVEČAN IN OBNOVLJEN
Macedoni je obljubil tudi povečanje in celovito obnovo vrtca Najdihojca do septembra 2016.

http://www.ciciban-nm.si/si/za-starse/obvestila/12699-spostovani-starsi-in-drugi-obiskovalci-nase-spletne-strani


ODLAGALIŠČE ODPADKOV
Cerod bo urejen, smrdelo ne bo.

https://www.youtube.com/watch?v=ntX9kl6emOA#t=34m48s
http://www.gregormacedoni.si/wp-content/uploads/2014/08/Program_NM-2020.pdf
http://4d.rtvslo.si/arhiv/lokalne-volitve-2014/174295476 (čas: 36:11, 42:37)


TRETJA OS
Urejen bo del tretje razvojne osi, cestni del. Kateri točno to bo, ni navedeno.

http://www.gregormacedoni.si/wp-content/uploads/2014/08/Program_NM-2020.pdf


NOVE GOSPODARSKE CONE
Macedoni bo hitreje urejal nove površine za gospodarsko dejavnost in jih ugodno ponudil investitorjem. Kje bodo? Gospodarska cona ob Adrii-Mobil se že ureja, zato najbrž cilja na razvoj cone Cikava.

http://www.gregormacedoni.si/wp-content/uploads/2014/08/Program_NM-2020.pdf

Ni komentarjev: