ponedeljek, 21. april 2008

POBUDE IN VPRAŠANJA - 14. SEJA

V četrtek, 17. aprila, je bila 14. seja občinskega sveta, na kateri sem ob točki »Pobude in vprašanja« predstavil naslednje:

1. NOVO MESTO NA WWW – pobuda
Glede na to, da je Novo mesto na bolj obiskanih spletnih portalih slabo predstavljeno, predlagam, da se vsebine o Novem mestu in o tem, kar je z mestom ali celo Dolenjsko bistveno povezano, z besedilom (slo in ang) in fotografijo ter podobnimi grafičnimi elementi kvalitetneje predstavijo na straneh kot so Wikipedia, Google Earth, MySpace in podobnih globalno zanimivih portalih oziroma straneh, na katerih lahko praktično vsakdo sam ureja vsebine.

2. VELIKY NOVGOROD – vprašanje
Leta 2002 je tedanji župan Novega mesta s predstavnikoma ruskega mesta Veliky Novgorod (Erbulius, Ivanov) podpisal pismo o nameri pobratenja mest.
Zanima me, če oziroma kako Novo mesto razvija stike s tem ruskim mestom in ali pri tem sodeluje tudi z novomeškim gospodarstvom, ki ima v tej državi znatne poslovne stike (denimo Krka d.d.).

3. PARKIRIŠČE OB MOSTU V KANDIJI - vprašanje
Ob Kandijskem mostu sta na parcelah s številko 461 in 462 (k.o. Kandija) urejeni manjši parkirišči, od katerih je vsaj eno na parceli, ki je bojda v lasti novomeške občine. Zanima me, ali sta to javni parkirišči oziroma kakšen režim sploh velja na njiju.

4. NARAVNE NESREČE - vprašanje
Prosim za podatek, kakšna je ogroženost območja Mestne občine Novo mesto pred naravnimi in podobnimi nesrečami (potres, plazovi, poplave, požari ipd), kje je ta nevarnost največja in kako je občina pripravljena na tovrstne nesreče – organizacija, denar, prostori, …

5. VODJE ODDELKOV – vprašanje
Pred časom je občinski svet na predlog župana sprejel spremembe odloka o organizaciji občinske uprave. Tedaj je bilo s strani župana napovedano, da bo sprejem tega akta doprinesel k višji kvaliteti dela v občinski upravi. Ker menim, da h kvaliteti dela v posameznih oddelkih občinske uprave močno doprinašajo vodje teh oddelkov, saj pač skrbijo za ustrezen razpored in nadzor dela ter so praviloma tudi strokovno najbolj podkovani na področju dela oddelka, me čudi, predvsem pa me zanima, zakaj občinska uprava, če so seveda podatki na občinski spletni strani ažurni in pravilni, še vedno nima popolnjenih mest vodij oddelka za razvoj ter revizijske službe.
http://www.novomesto.si/si/obcina/uprava/

6. RAZPISI MESTNE OBČINE NOVO MESTO – vprašanje
Prosim za podatek, kdo in po kakšnih kriterijih sprejema odločitev glede obsega sredstev na razpisih za dodelitev finančnih sredstev posameznikom, društvom itd na področju kulture, športa …?
Vprašanje je spodbudilo dejstvo, da mi ni jasno, kako je lahko ob sicer jasno izpovedovanih ambicijah vodstva občine, da bo pomagalo pri oživljanju mestnega jedra, v ta namen razpisanih zgolj 7.500 evrov in denimo tudi le 11.000 za društva za projekte na področju kulture, ob tem pa recimo kar 19.000 evrov samo za Rock Otočec in 11.300 evrov za mladinski hotel …
Predlagam tudi, da se ukine razpise, ki so tako natančno ciljani na projekt ali organizacijo, oziroma da se v razpisih dotlej določi, da tisti, ki ima na tak način zagotovljena proračunska sredstva, ni upravičen do kandidiranja za sredstva na ostalih razpisih občine.

7. JAVNA BAZA PROSTORSKIH PODATKOV OBČINE – pobuda
Predlagam, da po vzoru Ljubljane, tudi Novo mesto na svoji spletni strani ponudi aplikacijo, ki bo investitorjem ter nasploh zainteresirani javnosti ponudila možnost pridobivanja podatkov o prostoru, ki so zanje relevantni v začetkih snovanja investicijskih načrtov oziroma pri iskanju lokacij za investicije. To bi bil tudi doprinos občine k formiranju investicijam prijazne občine.
Primer: http://urbinfo.gis.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=MOL_Urbanizem@Ljubljana

8. OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT IN DODATNE JAVNE OBRAVNAVE – pobuda
V preteklih tednih je Mestna občina Novo mesto po krajevnih skupnostih organizirala javne obravnave občinskega prostorskega načrta, ena javna obravnava pa je bila namenjena tudi strokovni javnosti. Glede na to, da so se razprave po krajevnih skupnostih dotikale predvsem mikrookolij in celo predvsem parcialnih interesov, razprava za strokovno javnost pa je bila tudi kratka in pomanjkljiva, in gklede na to, da nekateri aspekti razvoja niso bili ne zadovoljivo predstavljeni, predvsem pa ne razpravljani, predlagam, da občina opravi nekaj dodatnih javnih razprav v zvezi z prostorskim načrtom, ki bi se dotikale predvsem posameznih funkcionalnih področij. Predlagam dodatne javne razprave vsaj za naslednje teme: zelene površine, promet, proizvodnja, stanovanja, oblikovanje. Nanje bi seveda morali poleg splošne javnosti posebej povabiti ustrezne subjekte, ki jih tovrstna problematika zadeva.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik
www.levicar.si@gmail.com

Ni komentarjev: