petek, 06. marec 2009

DANA ALI VODOVOD

O ustekleničeni in vodovodni vodi.

Cena ustekleničene pitne vode je po svoje kar astronomska. Posebej če je jo primerjano s ceno pitne vode iz vodovoda. V Mercatorju stane dolenjska voda Dana 0,26 evra na liter oziroma 0,39 evra na 1,5 litrsko plastenko - če se kupi v pakiranju 6 x 1,5 litra. Na drugi strani je cena litra vode iz vodovodnega sistema v Mestni občini Novo mesto bistveno nižja. Cena vode v Novem mestu zaobjema vodarino, kanalščino in čiščenje odpadnih voda in trenutno z vsemi taksami in DDV za gospodinjstva znaša 1,82 evra/m3. To pomeni, da je cena litra vode iz novomeškega vodovodnega omrežja 0,0018 evra. Povedano drugače: za ceno 1 litra ustekleničene pitne vode Dana v Mercatorju dobimo cca 145 litrov pitne vode iz novomeškega vodvodnega omrežja. Seveda je treba pristaviti, da sta tako voda Dana kot tudi voda iz novomeškega vodovoda neoporečni. Voda na vseh vodovodih v Mestni občini Novo mesto je zdravstveno ustrezna, kakor kažejo ocene Zavoda za zdravstveno varstvo, ki so strnjeno predstavljene v "Poročilu o oskrbi s pitno vodo in kakovosti vode v letu 2008 v Mestni občini Novo mesto".

Glede na to, da je vodovodna pitna voda za potrebe našega telesa povsem adekvatna ustekleničeni, lahko pogledamo tudi morebitne prihranke iz naslova porabe sredstev za pitno vodo v povezavi s pitjem.
Odrasel človek naj bi dnevno zaužil nekje od 2,2 do 3 litre tekočine dnevno. Količina je odvisna od telesnega ustroja, zdravja, aktivnosti, okolja ... S hrano v povprečju v telo dnevno vnesemo približno 1 liter vode, ostalo, menda cca 35 mililitrov na kilogram telesne teže, pa naj bi zagotovili s pijačo, najbolje s pitno vodo. Na spletni strani podjetja Dana sicer menijo, da naj bi povprečen človek spil cca 2,5 litra tekočine dnevno.

Kakor koli, za lažje računanje in enostavno predstavo vzemimo, da naj bi posameznik spil 2 litra vode (oz. tekočine) dnevno. Kot smo ugotovili, posameznika to, če se oskrbuje v Mercatorju z Dano stane 0,52 evra dnevno oziroma letno 189,8 evra, če se oskrbuje z vodo iz vodovoda pa le 0,0036 evra dnevno oziroma 1,3 evra letno. Letni prihranek, če posameznik namesto Dane pije vodo iz novomeškega vodovoda je torej 188,5 evra. Za povprečno gospodinjstvo, ki ga sestavljajo trije člani, bi bil prihranek seveda trikrat večji. No, kdor spije manj Dane na dan, takih je najbrž veliko, lahko računa na liter, tako pogledano je prihranek pač 0,2582 evra/liter vode.

V novomeškem občinskem svetu se zaradi ugotovitve, da je novomeškga pitna voda iz vodovoda po kvaliteti za zdravje ustrezna in obenem bistveno cenejša od ustekleničene, ustekleničena voda ne pije več, pač pa le še vodovodna. Glede na prihranek je tako obnašanje najbrž na mestu tudi v novomeških gospodinjstvih.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik
www.levicar.si@gmail.com
skype: tomazlevicar

Ni komentarjev: