sreda, 04. marec 2009

ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA

V odgovor zvestemu bralcu B5, ki je dal pobudo, da naj občina začne objavljati zapisnike sej na svojih spletnih straneh, spodaj nudim nekaj spletnih povezav do odgovorov občine na svetniška vprašanja in pobude. Resda občina ne uspe ali noče odgovoriti na povsem vsa, a ti, ki so nam predočeni, so vendarle izkaz dejstva, da občina že nekaj let na spletni strani objavlja ne le odgovore, pač pa tudi zapisnike sej in celo gradiva za posamezne točke sej. To bi morala biti spodbuda za participatorno demokracijo. Zapisniki gredo kar precej let v preteklost, najstarejša gradiva za seje so mlajšega datuma, šele od lani pa občina, to se je zgodilo na mojo svetniško pobudo, objavlja na spletni strani tudi odgovore na pobude in vprašanja občinskih svetnikov. In morda je to zaradi velike raznolikosti eno zanimivejših gradiv na občinskih spletnih straneh.

odgovori na pobude in vprašanja - 21. seja

odgovori na pobude in vprašanja - 20. seja

odgovori na pobude in vprašanja - 19. seja

odgovori na pobude in vprašanja - 18. seja

odgovori na pobude in vprašanja - 17. seja

odgovori na pobude in vprašanja - 16. seja

odgovori na pobude in vprašanja - 15. seja

odgovori na pobude in vprašanja - 14. seja

odgovori na pobude in vprašanja - 13. seja


glejte tudi:
http://tomazlevicar.blogspot.com/2008/02/objava-odgovorov-na-pobude-in-vpraanja.html


Tomaž Levičar
Mestni svetnik
www.levicar.si@gmail.com
skype: tomazlevicar

Ni komentarjev: