ponedeljek, 16. avgust 2010

PISMO ŽUPANU O MRAČNI ZARJI

O Zarji, izredni seji, odpovedi sejnini in še čem pomembnejšem v pismu, ki sem ga danes s kolegi svetniki poslal županu.


AFERA ZARJA - IZREDNA SEJA IN ODPOVED SEJNINI

Župan Muhič,

lepo vas pozdravljam v svojem imenu in v imenu krepke večine občinskih svetnikov novomeškega občinskega sveta.

V teh dneh, pravzaprav po nepotrebnem že preštevilne dni, spremljamo medijsko sicer upravičeno izpostavljeno polemiko v zvezi z afero Zarja. Ta žal na trenutke zaide globoko pod nivo, primeren za novomeško politiko, prav v prostor infantilnosti in iracionalnega.

Ob tem smo zasledili tudi vaše nasprotovanje sklicu izredne seje občinskega sveta v zvezi z vprašanji varovanja interesov občine v podjetju Zarja, ki jo je predlagal odbor občinskega sveta. Nasprotovanje sklicu seje ste utemeljili z osredotočenostjo na misel, da je izredna seja nepotreben strošek za občinsko blagajno in da bo septembra redna seja, vaš kolega Dular pa celo, da gre za nepotrebno vzburjanje v počitniškem času.

Sporočamo vam zato naslednje:
1. z namenom uspešne in čimprejšnje rešitve problemov, vezanih na občinski delež lastništva v podjetju Zarja, se spodaj navedeni svetniki za izredno sejo v celoti odrekamo plačilu za udeležbo na seji. S tem razbremenjujemo občinski proračun izdatkov, povezanih z našim delom, od vas pa zatorej pričakujemo nemuden sklic seje in pripravo gradiva, ki ga je svet terjal v zvezi s tem na zadnji redni in izredni seji.
2. problemi, nakopičeni v zvezi z zadevo Zarja so, kakor ste lahko opazili že na eni predhodnih rednih sej, tako obsežni in resni, da terjajo čimprejšnjo oziroma takojšnjo ter samostojno obravnavo,
3. ocenjujemo, da, četudi se prepogosto zdi drugače, počitniškega vzdušja ob takih problemih ne more biti, pač pa je treba reči rešiti nemudoma, ko jih lahko. In to je, če že ni bilo prej, zdaj.


Župan, skupnemu sporočilu svetnikov pa naj dodam še nekaj osebnih misli o zadevi:

Za nesprejemljivo in neutemeljeno ocenjujem vaše nasprotovanje sklicu izredne seje občinskega sveta, ki vam ga je pred nekaj dnevi predlagal odbor občinskega sveta. Še posebej neprimerno je temu nasprotovati z argumentom, da bi s sklicem izredne seje nastal nepotreben, škodljiv strošek za občinski proračun.

Občinski svet je, želite ali ne, vendarle najvišji organ odločanja o javnih zadevah v občini, s predstavniki, ki so izvoljeni na splošnih volitvah. Zato je neprimerno, da na način, ki smo mu priča, sodite njegovo delo in njegove odločitve. Te bi morale biti imperativ v prvi vrsti kar za vas.

Ko gre za varovanje interesov občine v milijone evrov vrednem podjetju, pa je delo občinskega sveta, ki je očitno edini pripravljen priti zadevi, prepolni temačnosti, do dna, še posebej nujno in vredno. Od župana v optimalnem okolju res ne gre pričakovati, da bi zadrževal reševanje problemov, ki jih vidi občinski svet, in načinu dela, kakršnega terja občinski svet. Ravno nasprotno. S še ohranjeno močjo, avtoriteto, vplivom župana bi morali sodelovati pri razjasnjevanju zamegljene situacije in s tem omogočiti pridobitev kvalitetnih podatkov in posledično smotrne odločitve, ki bi bile v prid občine in nenazadnje tudi v prid podjetju, katerega lastnik občina je.

Ob tem vas želim še spomniti, da sem vam v iztekajočem se mandatu podal obilno množico predlogov oziroma pobud, ki so bile usmerjene k racionalnejšemu trošenju občinskega denarja. Začenši denimo s predlogom o zmanjšanju velikosti občinskega sveta, pozival sem vas, da vendarle uresničite svojo obljubo o 30% zmanjšanju občinske uprave, nadalje sem predlagal, da krepimo prihodkovno stran proračuna, da se ne zadolžujemo po nepotrebnem, da vodimo predvsem projekte, ki bodo dolgoročno napajali proračun, da naj se redno oziroma v rokih plačuje obveznosti do dobaviteljev, pa tja do denimo zahteve po zagotavljanju kvalitetnega vodenja nalog občine in prav nazadnje pobude za zmanjšanje stroškov vaše rezprezentance, za kar ste vi predlagali celo zvišanje v rebalansu proračuna. In kolegi občinski svetniki nisi bili v tem oziru nič manj aktivni ali kaj manj zahtevni ali manj modri.

A z vaše strani je bilo zaznati vse prej kot naklonjenost navedenim in podobnim predlogom, ki bi pomagali prihraniti milijone evrov oziroma, natančneje povedano, pomagali trošiti smotrneje razpoložljiva sredstva.

S čudenjem, pa vseeno z naklonjenostjo, sem zato bral o vašem nasprotovanju izredni seji, ker bi naj po vašem s tem prihranili nekaj tisoč evrov, kolikor stane izredna seja občinskega sveta. No, rešitev problema smo vam s kolegi svetniki zgoraj že podali. Žalostno pa je, da je občinska blagajna na koncu mandata v tako slabem stanju, da si ne more privoščiti niti ene dodatne, izredne in z zakonom omogočene seje svojega najvišjega organa.

Naj povem še pomembnejše. Novomeška občina je, kakor izhaja iz virov, stanovanjsko podjetje Zarja pred skoraj dvajsetimi leti ustanovila, da bi uresničevalo stanovanjsko politiko občine, znotraj tega pa še posebej skrbelo za socialni oziroma neprofitni sektor. Pred nekaj leti je občina še bistveno povečala svoj delež v tem podjetju, da bi lahko, tako ste in so to tedaj vsaj argumentirali, lažje uresničevala svoje interese na stanovanjskem področju. In podobno je potem spremenila še pravni status podjetja, da bi ja vse teklo lažje in še bolj v korist občine, da bi tudi uprava podjetja lažje delovala …

Pa občina sedaj sploh ima stanovanjsko politiko in kakršno koli korist od tega podjetja? Zahteve, da bi to razjasnili sploh niso od danes ali od zadnjih mesecev, pač pa se v občinskem svetu pojavljajo že skozi vsa zadnja leta. Žal ste jih ignorirali. Danes pa vseeno in morda tudi zato lahko zelo jasno vidimo: da v preteklih letih občina ni bila sposobna pripraviti in sprejeti strategije razvoja stanovanjskega sektorja, ki bi osmislil pot občine in njenega podjetja na tem področju; da občina praktično sploh več ne krepi neprofitnega stanovanjskega sektorja, s čimer bi tešila mnoge socialne stiske občanov - dogaja se celo nasprotno; da ne prejema finančnih koristi od podjetja, ki ji načeloma gredo od deleža v podjetju; da smo ne nazadnje priča potratnemu in nerazumnemu, po svoje celo smešnemu organizacijskemu ustroju občinskega stanovanjskega podjetja Zarja in še bolj potratni plačni politiki taistega podjetja; da je podjetje Zarja že vrsto let politično, ne pa strokovno kadrovano; in da, kar je svoje vrste indikator in problem, vodstvo podjetja v zadnjih letih sploh ni sposobno izpeljati spodobnih investicijskih projektov.

Zdaj pa povrhu vsega ob igri skrivalnic kar naenkrat želite zmanjšati delež in s tem moč občine v podjetju, ki ga je ta ustanovila, mu predala več sto stanovanj, ga kapitalsko nasploh krepila, ga z naklonjenostjo v očeh statusno preoblikovala, v njem celo posredno postavljala vodstvo ter se, kot da navedeno ne bi bilo dovolj neprijetno, še spreobrača odločitve in jasne zahteve občinskega sveta županu.

In občinski svet, pričakujete, župan, naj vse to gleda križem rok? Tako neodgovorno pa to vendarle ne sme biti. Nedogovorno in negospodarno, kot ste se izrazili v zavrnitvi sklica izredne seje, je kvečjem to, da se skuša prodati občinski delež v podjetju Zarja, ne da bi preverili, koliko je ta kapital resnično tržno vreden. Nikakor pa ni neodgovorno in negospodarno ravnanje občinskega sveta, ki skuša tej zadevi priti do dna!

Za konec pa povem morda še najpomembnejše: vse razvojne strategije, splošne ali sektorske, o katerih je bilo v preteklih letih govora v občinskem svetu ali kje drugje, lahko poleg vsega ostalega za nekaj časa postavimo lepo na stran. Zakaj? Zato da bi naša prizadevanja usmerili predvsem v vzpostavitev zdravih temeljev delovanja občine. Kako? Z zavzetim delovanjem vseh organov občine v smeri izkorenitve elementarne človeške pokvarjenosti, pohlepa in neumnosti, ki prepogosto najdejo prostor v območju javnih zadev.

Župan, s pričakovanjem, da ob navedenih, za vaše skrbi o finančnih posledicah delovanja občinskega sveta odrešujočih informacijah nemudoma skličete izredno sejo občinskega sveta, ki jo je predlagal odbor občinskega sveta in za katero se spodaj navedeni občinski svetniki odpovedujemo plačilu, najbrž pa bodo to storili tudi preostali, vas lepo pozdravljam.


1. Tomaž Levičar

in skupina občinski svetnikov:
2. Smrke Darinka
3. Cirila Zajc
4. Jasna Šinkovec
5. Adolf Zupan
6. Bojan Tudija
7. Bojan Kekec
8. Ivan Grill
9. Elizabeta Grill
10. Gregor Klemenčič
11. Anica Bilbija
12. Mojca Novak
13. Janez Pezelj
14. Sašo Stojanovič
15. Franci Kek
16. Marija Zupančič
17. Lojze Zupančič
18. Duška Balažek
19. Matjaž Engel
20. Mitja Simič

Ni komentarjev: