četrtek, 04. november 2010

STATUS: KOLIČINA ZBRANIH KOMUNALNIH ODPADKOV V MESTNIH OBČINAH V LETU 2009

V Sloveniji je v letu 2009 nastalo 449 kg komunalnih odpadkov na prebivalca oziroma 1,2 kg na prebivalca na dan. (Statistični urad RS)

Vrstni red mestnih občin glede količine zbranih komunalnih odpadkov v letu 2009 – izračunano na prebivalca (v kg/prebivalca):
 1. Ptuj: 736 kg/prebivalca
 2. Murska Sobota: 578 kg/prebivalca
 3. Nova Gorica: 573 kg/prebivalca
 4. Kranj: 561 kg/prebivalca
 5. Velenje: 540 kg/prebivalca
 6. Celje: 526 kg/prebivalca
 7. Maribor: 513 kg/prebivalca
 8. Novo mesto: 441 kg/prebivalca
 9. Koper: 441 kg/prebivalca
 10. Ljubljana: 438 kg/prebivalca
 11. Slovenj Gradec: 380 kg/prebivalca

Vrstni red mestnih občin glede količine zbranih komunalnih odpadkov v letu 2009 (v tonah):
 1. Ljubljana: 121.985 ton
 2. Maribor: 57.759 ton
 3. Kranj: 30.631 ton
 4. Celje: 25.757 ton
 5. Koper: 22.881 ton
 6. Nova Gorica: 18.358 ton
 7. Velenje: 17.890 ton
 8. Ptuj: 17.473 ton
 9. Novo mesto: 15.823 ton
 10. Murska Sobota: 11.232 ton
 11. Slovenj Gradec: 6.379 ton

Tomaž Levičar

Vir: Statistični urad RS

Ni komentarjev: