torek, 02. november 2010

STATUS: PRORAČUNSKI PRIHODKI MESTNIH OBČIN V LETU 2009

Vrstni red mestnih občin glede višine realiziranega proračuna v letu 2009 (seštevek proračunskih kontov: davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki, prejete donacije, transferni prihodki in prejeta sredstva iz EU):
 1. Ljubljana: 250.715.864 evrov
 2. Koper: 59.299.963 evrov
 3. Celje: 48.621.939 evrov
 4. Kranj: 44.821.208 evrov
 5. Ptuj: 39.841.178 evrov
 6. Nova Gorica: 33.450.576 evrov
 7. Novo mesto: 33.419.530 evrov
 8. Velenje: 30.207.382 evrov
 9. Slovenj Gradec: 25.636.482 evrov
 10. Murska Sobota: 15.187.581 evrov
Maribor: zaključni račun za leto 2009 še ni sprejet

Vrstni red mestnih občin glede višina realiziranega proračuna v letu 2009 na prebivalca:
 1. Ptuj: 1678 evrov/prebivalca
 2. Slovenj Gradec: 1527 evrov/prebivalca
 3. Koper: 1142 evrov/prebivalca
 4. Nova Gorica: 1044 evrov/prebivalca
 5. Celje: 992 evrov/prebivalca
 6. Novo mesto: 932 evrov/prebivalca
 7. Velenje: 907 evrov/prebivalca
 8. Ljubljana: 901 evra/prebivalca
 9. Kranj: 821 evrov/prebivalca
 10. Murska Sobota: 781 evrov/prebivalca
Maribor: zaključni račun za leto 2009 še ni sprejet

Vrstni red mestnih občin glede višine tekočih proračunskih prihodkov (seštevek kontov davčni prihodki in nedavčni prihodki; konto 70+71)
 1. Ljubljana: 223.733.529 evrov
 2. Koper: 45.339.995 evrov
 3. Kranj: 39.013.064 evrov
 4. Celje: 36.719.012 evrov
 5. Nova Gorica: 30.330.365 evrov
 6. Novo mesto: 28.862.544 evrov
 7. Velenje: 27.315.850 evrov
 8. Ptuj: 19.890.369 evrov
 9. Slovenj Gradec: 14.304.004 evrov
 10. Murska Sobota: 13.141.708 evrov
Maribor: zaključni račun za leto 2009 še ni sprejet

Vrstni red mestnih občin glede višine tekočih proračunskih prihodkov na prebivalca:
 1. Nova Gorica: 947 evrov/prebivalca
 2. Koper: 873 evrov/prebivalca
 3. Slovenj Gradec: 852 evrov/prebivalca
 4. Ptuj: 837 evrov/prebivalca
 5. Velenje: 820 evrov/prebivalca
 6. Novo mesto: 805 evrov/prebivalca
 7. Ljubljana: 803 evrov/prebivalca
 8. Celje: 749 evrov/prebivalca
 9. Kranj: 715 evrov/prebivalca
 10. Murska Sobota: 676 evrov/prebivalca
Maribor: zaključni račun za leto 2009 še ni sprejet


Tomaž Levičar


Vir:
-zaključni računi občin za leto 2009; za občino Koper za realizacija za leto 2009 ocenjena;
-Statistični urad RS (število prebivalcev občin)
Celje
Koper
Kranj
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo mesto
Ptuj
Slovenj Gradec
Velenje
Prebivalci

Ni komentarjev: