petek, 05. november 2010

STATUS: PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM V MESTNIH OBČINAH V LETU 2009

Vrstni red mestnih občin glede višine proračunskih sredstev za »plače in druge izdatke zaposlenim« (konto 400) na prebivalca v letu 2009 (v evrih/prebivalca):
 1. Ptuj: 84 evrov/prebivalca
 2. Velenje: 69 evrov/prebivalca
 3. Koper: 67 evrov/prebivalca (ocena)
 4. Nova Gorica: 67 evrov/prebivalca
 5. Novo mesto: 62 evrov/prebivalca
 6. Slovenj Gradec: 59 evrov/prebivalca
 7. Murska Sobota: 57 evrov/prebivalca
 8. Celje: 54 evrov/prebivalca
 9. Ljubljana: 50 evrov/prebivalca
 10. Kranj: 44 evrov/prebivalca
Maribor: zaključni račun za leto 2009 še ni sprejet

Vrstni red mestnih občin glede deleža proračunskih sredstev za »plače in druge izdatke zaposlenim« (konto 400) v celoti odhodkov proračuna v letu 2009 (v % proračuna)
 1. Velenje: 7,34% proračuna
 2. Murska Sobota: 6,67% proračuna
 3. Nova Gorica: 6,66% proračuna
 4. Novo mesto: 6,22% proračuna
 5. Celje: 4,88% proračuna
 6. Kranj: 4,85% proračuna
 7. Ptuj: 4,83% proračuna
 8. Ljubljana: 4,83% proračuna
 9. Koper: 4,25% proračuna (ocena)
 10. Slovenj Gradec: 3,89% proračuna
Maribor: zaključni račun za leto 2009 še ni sprejet

Vrstni red mestnih občin glede višine proračunskih sredstev za »plače in druge izdatke zaposlenim« (konto 400) v letu 2009 (v evrih):
 1. Ljubljana: 13.941.097 evrov
 2. Koper: 3.500.056 evrov (ocena)
 3. Celje: 2.650.754 evrov
 4. Kranj: 2.408.300 evrov
 5. Velenje: 2.310.268 evrov
 6. Novo mesto: 2.239.710 evrov
 7. Nova Gorica: 2.149.479 evrov
 8. Ptuj: 1.995.250 evrov
 9. Murska Sobota: 1.111.652 evrov
 10. Slovenj Gradec: 990.548 evrov
Maribor: zaključni račun za leto 2009 še ni sprejet

Vrsti red mestnih občin glede višine celotnih odhodkov proračuna v letu 2009 (v evrih):
 1. Ljubljana: 288.644.963 evrov
 2. Koper: 82.271.319 evrov (ocena)
 3. Celje: 54.275.144 evrov
 4. Kranj: 49.691.347 evrov
 5. Ptuj: 41.302.843 evrov
 6. Novo mesto: 36.036.600 evrov
 7. Nova Gorica: 32.259.004 evrov
 8. Velenje: 31.477.539 evrov
 9. Slovenj Gradec: 25.451.259 evrov
 10. Murska Sobota: 16.674.487 evrov
Maribor: zaključni račun za leto 2009 še ni sprejet

  
Tomaž Levičar
Novo mesto

Vir: Zaključni računi občin (proračuni), Statistični urad RS (število prebivalcev)

Ni komentarjev: