petek, 27. februar 2009

POBUDE IN VPRAŠANJA – 21. SEJA

Na 21. seji občinskega sveta, ki je bila včeraj, torej 26. februarja 2009, sem ob točki »Pobude in vprašanja« izpostavil naslednje:

1. LUČI NA ROTOVŽU – ponovitev pobude
Na 12. seji (januar 2008) in zatem še na 18. seji (november 2008) občinskega sveta sem dal pobudo, da naj se z zamenjavo žarnic in pričvrstitvijo svetil sanira osvetlitev rotovža. Obakrat sem dobil odgovor, da bo to urejeno.
Ugotavljam, da vse do danes to še kar ni urejeno, zato pobudo spet ponavljam in ob tem bolj kot za odgovor prosim za ukrepanje odgovornih.

2. REORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE - vprašanje
Januarja 2008, torej pred dobrim letom dni, je bil sprejet odlok glede reorganizacije občinske uprave. Prosim, da se po letu dni predstavi učinke, ki jih je reorganizacija dala, posebej v točkah, ki so bile tedaj navedene, da so razlog reorganizacije.

3. BAZNE POSTAJE MOBILNE TELEFONIJE - vprašanje
Prosim za podatek, kjer na območju mesta Novo mesto so postavljene bazne postaje mobilne telefonije, kakšne vrste so, kakšna je njihova moč ter kakšni so pogoji za postavitev teh postaj na območju MO Novo mesto.
Posebej pa prosim, da občina priskrbi podatek, na podlagi katerega akta oziroma ob kakšnih pogojih je moč namestiti bazno postajo mobilne telefonije na vrh griča Portoval, kjer se, kolikor mi je znano, razteza tudi gozd s posebnim namenom. Zanima me, ali je namestitev sploh možno izvesti v območju gozda s posebnim namenom.
Predlagam tudi, da občina zaščiti vrhove gričev in podobne za mesto in njegovo podobo ključne predele pred karšnim koli poseganjem v smislu gradenj.
http://www.forum-ems.si/
http://www.kidricevo.si/UserFiles/1433/File/Mobilna%20telefonija-1.doc

4. OSKRBA OBMOČJA ŠMIHEL – pobuda
Predlagam, da občina v območju Šmihela omogoči in tudi aktivno vzpodbudi zagotovitev tistih storitev, ki so za kvalitetno življenje meščanov v območju potrebne. Ugotovitev je namreč, da je oskrba s trgovino tem območju slaba, če sem dobro opazil v tem delu mesta celo ni bankomata, kaj šele, da bi bila banka, ni pošte ipd. Praktično celoten južni del mesta je v tem pogledu zelo slabo oskrbljen (Šmihel, Regrča vas, Regrške košenice …), zdi pa se, da občina ne vlaga prav nobenih resnih naporov, da bi tu vzpodbudila tudi tovrstne investicije.

5. PROMET IN NOVO NASELJE V ŠKRJANČAH - vprašanje
Med Regrškimi košenicami in Škrjančami se oblikuje novo stanovanjsko naselje. V zvezi s tem me zanima, kako bo to naselje prometno povezano z drugimi deli mesta oziroma ali bo in kdaj bo občina uredila pločnike, kolesarske steze ter javni promet, da bodo posebej otroci, a tudi vsi ostali, lahko od tu varno dostopali do oddaljene šole, trgovine, v središče mesta …

6. UREDITEV KROŽIŠČ – pobuda
Občina je v sodelovanju s tovarno Krka uspela zanimivo urediti prostor sredi enega izmed krožišč. Zanima pa me, kdaj bodo na podoben način, kakor je bilo sicer napovedano pred časom, urejena tudi ostala mestna krožišča ter ali je koncept ureditve že znan.

7. PLOČNIK NA KANDIJSKEM MOSTU – vprašanje
Pločnik na Kandijskem mostu je iz leta v leto potrebno obnavljati, kar navaja k misli, da so slabo pripravljeni projekti sanacije ali pa slabo izvedena dela. Zaradi tega ima občina iz leta v leto z obnavljanjem (nepotrebne) stroške, hoja po tako slabih pločnikih pa je mnogim, posebej pa starejšim zelo nevarna.
Prosim za podatek, koliko prenov pločnika na Kandijskem mostu je bilo izvedenih od celovite prenove mosta sredi devetdesetih let do danes, kdo je pripravljal projekte sanacije pločnikov, kdo je bil izvajalec posameznih sanacij ter koliko je posamezna sanacija stala občinski proračun in kakšne so odgovornosti posameznih subjektov v zvezi s tem.

8. PARKIRIŠČE ZA HOTEL KRONA – pobuda
Predlagam, da občina na območju Glavnega trga ali na kaki drugi primerni lokaciji uredi parkirno mesto za prihod gostov Hotela Krona in hostla Situla na Glavnem trgu. Gre seveda zgolj za parkirno mesto, ki omogoči obiskovalcem (avtobus), da varno in legalno izstopijo in prenesejo svojo prtljago v objekt. Glede na to, da gre za pomembni novomeški turistični pridobitvi, je najbrž primerno, da občina pri tem pomaga tudi z ustrezno prometno ureditvijo, ki jo terja tovrstna dejavnost, ki jo naši prostorski akti tu pač omogočajo.

9. DOLG DRŽAVE DO MO NOVO MESTO – vprašanje
Župan Muhič je januarja 2009 prvič povedal, da država občini dolguje 10 milijonov evrov. Glede na to, da župan te trditve ni argumentiral, prosim za natančen podatek, iz kje izvira ta dolg države do občine, kolikšen natančno je, kdaj je nastal oziroma nastajal, kdaj ga država namerava vrniti ter kaj je župan doslej naredil in kaj pač bo naredil za to, da bi bil dolg, če seveda v resnici sploh obstaja, če je priznan, vrnjen.

10. PEŠPOTI – vprašanje
Kot je razbrati iz predloga proračuna za leto 2009, so bila sredstva na proračunski postavki 11049009 v višini 50.000 evrov porabljena. Prosim za podatek, katera dela in v kakšnem obsegu ter kje so bila opravljena.
Zanima pa me tudi, kako občina trenutno razvija projekt ureditve pešpoti ob reki Krki in ob potoku Težka voda – v povezavi z ureditvenim načrtom za kolesarske poti in pešpoti.

11. SPOMENIKI NOB TER LJUDSKE REVOLUCIJE - vprašanje
Prosim za podatek, kako je z veljavnostjo Odloka o varstvu in vzdrževanju spomenikov in spominskih obeležij NOB ter ljudske revolucije ter kako mestna občina v zadnjem obdobju nadzira izvajanje odloka in kako izvaja svoje naloge v zvezi s tem odlokom.
Odlok o varstvu in vzdrževanju spomenikov in spominskih obeležij NOB ter ljudske revolucije je objavljen na: http://www.novomesto.si/si/obcina/akti/?v=178

12. ODLOK O VZDRŽEVANJU ZANEMARJENIH STAVB – ponovitev pobude
Maja 2008 sem na 15 seji dal pobudo za pripravo Odloka o vzdrževanju zanemarjenih stavb. Odgovorjeno je bilo, da bo odlok v kratkem pripravljen. A odlok doslej ni bil uvrščen na sejo dnevnega reda, zaradi česar pobudo ponavljam, prosim pa tudi za pojasnilo, zakaj odlok doslej ni bil pripravljen, četudi je bilo napovedano, da bo.

13. ARHIV PROSTORSKI AKTOV MESTNE OBČINE NOVO MESTO – vprašanje
Občan se je name obrnil s pobudo, da na občinskem svetu vprašam oziroma dam pobudo, kako je z arhiviranje aktualnih in starejših, tudi že neveljavnih prostorskih aktov občine – od urbanističnih načrtov do raznih lokacijskih oziroma zazidalnih načrtov, ki so, kakor je smiselno navedel občan, dejansko pomemben del zgodovine mesta oziroma njegovega razvoja in jih zato velja posebej pozorno hraniti. Zanima me torej, kdo in kako hrani prostorske akte občine, ki so bili sprejeti v zadnjih desetletjih ter kakšne so možnosti, da si to gradivo občani po potrebi ogledamo.

14. GLAVNI TRG 25 OZ. SOKOLSKA ULICA 4 – vprašanje
Na 10. seji občinskega sveta (november 2007) sem dal pobudo v zvezi z ureditvijo prostorov na Glavnem trgu 25 oziroma Sokolski ulici 4, ki so v lasti občine. Glede na to, da ni videti, da bi se zadeve v zvezi s temi prostori kakor koli premaknile (prodaja, ureditev, oddaja …), kaj šele premaknile na bolje, ampak gre za nekak mrtvi kapital občine, predlagam, da občina s tem vendarle čimprej nekaj stori, ker je, če drugega ne, zaradi take brezbrižnosti škoda zaznavna tudi v občinskem proračunu.

15. RESTAVRACIJA BREG – vprašanje

Kakor sem pri svojih pobudah opozoril že na 10. seji občinskega sveta, je župan Muhič dejal,da bo poskrbel za odprtje restavracije Breg, ki je že par let zaprta. Tudi danes je še tako. Zanima me, kakšne aktivnosti župan trenutno vodi v zvezi s to svojo obljubo, katere uresničitev, pa četudi z veliko zamudo, bo gotovo v veliko korist meščanov, mesta in tudi njegovega turizma.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik
www.levicar.si@gmail.com
skype: tomazlevicar

2 komentarja:

Helena pravi ...

Tomaž, veseli me, da si se dotaknil tudi naše KS, torej KS Šmihel. Ničkolikokrat smo imeli sestanek z županom glede trgovin, bankomatov, predvsem pa varne pošpoti naših otrok do šole. Na novo naselje, ki bo na Škrjančah pa je tudi povezava otrok. Kako lahko pride otrok iz Škrjanč v varno v šolo (kjker ni pločnika)? Ob tem je jasno, da je ta cesta v zadnjem času "pridobila" na prometu. Kar nekaj (beri: veliko) ljudi iz Bele Krajine se vozi po tej cesti.

B5 pravi ...

Fajn!Še moj predlog:

V dandanašnji dobi, bi lahko zapisnike sej objavljali na internetu. Saj je vsem v interesu, da se izrečeno zapiše in javno objavi z datumom in seznamom navzočih.

Proračun bi stalo natanko zastonj, bi pa ponudilo odličen vpogled v delo svetnikov ene in druge strani.

B5