torek, 05. februar 2008

BREZ PLAČILA ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ZDRAVSTVO

O stimulativni odločitvi občinskega sveta, da se za gradnjo objektov za šolstvo, znanost in zdravstvo v novomeški občini odslej ne bo plačevalo komunalnega prispevka na območjih, ki jih zadeva na zadnji seji sprejeti odlok.

Na seji občinskega sveta sem, kakor sem napovedal, vložil amandma k odloku o komunalnem prispevku. Za amandma sem, kakor veleva poslovnik občinskega sveta, pridobil ne le potrebnih pet, pač pa več kot zadostnih in vzpodbudnih dvajset podpisov kolegic svetnic in kolegov svetnikov. Amandma je bil potrjen tudi pri glasovanju. Če se dobro spomnim, je bil rezultat glasovanja 19 za amandma in 8 proti amandmaju.
Proti amandmaju so bili v delu oblastne koalicije. To me čudi le malo, bolj pa me čudi, da amandmaja ni podprl svetnik Štefan David (Zveza za Dolenjsko). Čemu me to čudi?

Pač, Štefan David je še lansko jesen zagovarjal oprostitev plačila komunalnega prispevka v primeru gradnje prizidka Šolskega centra Novo mesto in zagotavljal, da se bo takisto, ko nanese priložnost, odločal tudi v drugih podobnih primerih.Tako je Štefan David povedal ne le tedaj na občinskem svetu, ampak je tako nekako denimo odgovoril tudi na vprašanje časopisa Park, ali bo kot občinski svetnik ob obravnavi novega odloka o komunalnem prispevku aktivno zagovarjali rešitev, da je treba gradnje na področju izobraževanja v celoti oprostiti plačila komunalnega prispevka, tako kot je bilo oproščeno ministrstvu za šolstvo. Povedal je: »(…) Glede na že predstavljene argumente je logično, da kot občinski svetnik podprem rešitev oprostitve komunalnega prispevka tudi pri podobnih projektih na področju izobraževanja, ki jih podpira občina in so v njenem interesu. Osebno menim, da je področje izobraževanja in razvoja človeških virov posebnega družbenega pomena za razvoj našega gospodarstva in regije, zato je opravičeno, da se v največji možni meri zagotovijo pogoji za delo in razvoj izobraževalnih ustanov. (…)« In zatem je v istem intervjuju na vprašanje, kakšen je vaš odnos do drugih gradenj in plačevanja komunalnega prispevka, katerim vrstam gradenj in kje bi znižal plačilo prispevka in katere bi celo oprostil plačila tega prispevka in zakaj, dejal celo še naslednje: »Zagotovitev komunalno opremljenega zemljišča je le ena od možnih podpor občine k realizaciji določenih projektov posebnega družbenega pomena. Izobraževanje prav gotov spada mednje. Zato oprostitev plačila komunalnega prispevka ne pomeni izgube, ampak podporo k določenemu projektu.« (celoten intervju: http://www.park-on.net/?p=1374 )

No, v tokratnem primeru, ki je zelo podoben njegovemu, se je Štefan David odločil zelo drugače od tistega, kar je napovedoval na občinskem svetu in v časopisu Park. A imel je možnost, da stori, kakor je napovedoval. Ne more reči, da mu ni bila dana.
Prvo možnost je imel, ko sem mu pred začetkom seje občinskega sveta ponudil, da se podpiše pod amandma odloka in tako postane eden njegovih predlagateljev. A podpis je zavrnil z besedami, da je to pač politika. Nisem povsem dobro razumel, kaj želi s tem reči, zato sem ga prosil, da vendarle malce natančneje pojasni svojo odločitev in pojasni, zakaj dela drugače, kot je napovedoval jeseni. Pa me je že nekoliko neprijetno gledal. Z vprašanjem sem vztrajal in ga zagrizeno ponovil še par krat. Odgovora vendarle nisem dobil. Nič hudega.
Drugo možnost, da bi njegove jesenske besede postale meso, pa je Štefan David imel, pri samem glasovanju. Lahko bi dvignil roko za amandma. Toda tudi te možnosti ni izkoristil, saj je glasoval proti temu, da bi gradnje objektov s področja šolstva, znanosti oz. raziskovanja ter zdravstva na območjih, ki jih zadeva ta odlok, bile brez plačila komunalnega prispevka. Nič hudega, amandma, ki torej razbremenjuje investitorje je bil pač vseeno sprejet.

Seveda pa je način sprejema odloka z amandmajem vred le del zgodbe.
Naloga novomeške občine je zdaj tudi ta, da takšno olajšavo, ki jo občina nudi v svojem prostoru, kar je seveda njena primerjalna prednost napram marsikateri drugi občini, ustrezno promovira pri investitorjih ter na ta način v svojem prostoru vzpodbudi vsaj kakšno gradnjo več in morda privabi celo kakšnega vsaj drobnega novega investitorja od drugod. Tako bo ta odločitev postala tudi na krajši rok oziroma prej ekonomsko upravičena.

Glejte tudi: http://tomazlevicar.blogspot.com/2008/01/komunalni-prispevek-za-nae-ole.html


Tomaž Levičar
Mestni svetnik
www.levicar.si@gmail.com

Ni komentarjev: