ponedeljek, 05. november 2007

PRIDOBLJENO S PREVODOM

O tujih jezikih, ki naj jih obvlada glavni novomeški turistični delavec.

Ena od reči, ki so mi v teh dneh, ko obeležujemo Trubarja, reformatorje ter seveda boj za razvoj slovenskega jezika, padle v oko ob prebiranju predloga statuta javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Novo mesto, svetnikom so ga oktobra ponudili v obravnavo celo povsem brez obrazložitve, je, da kot nujni pogoj za delo na delovnem mestu direktorja te turistične inštitucije zahteva znanje zgolj enega svetovnega jezika. Pa še tega po zahtevah statuta ni treba znati aktivno.


Za delo na področju turizma je znanje tujih jezikov najbrž kar pomembna reč. Pravzaprav je danes sploh težko najti področje dela, ki terja vsaj malo intelektualnega napora, ki bi ne zahtevalo znanja kakšnega tujega jezika. Naj si gre zato, ker je treba iskati znanja, ki so v tuji literaturi, ali pa ker je enostavno treba komunicirati s tujci. Mnogi se najbrž ob tem zlahka strinjajo z mano, da je zahteva, da mora direktor Zavoda za turizem znati le en tuj jezik, malček (pre)skromna.

Najbrž nikjer toliko kot na področju turizma, imajo zaposleni opravka s tujci, s tujejezičnimi prebivalci. In kos izkazovanja prijaznosti do njih ter seveda poslovnosti je tudi to, da se jim je jezikovno moč kar najbolj približati. Angleščina reši marsikaj, za tujce, ki prihajajo na naš konec, mrgoli pač Nemcev, Italijanov, Avstrijcev, seveda tudi prebivalcev z držav z območja nekdanje Jugoslavije ipd, pa zaposlenim na področju turizma zelo prav pride tudi znanje nemščine in italijanščine, niso pa odveč niti nesvetovni jeziki, kot so hrvaščina, srbščina, bosanščina.
In pogledno še drugače, tudi zaposleni na Zavodu za turizem bodo, mislim si, sem ter tja odšli v tuje kraje. Ena od aktivnosti Zavoda za turizem bo tudi obiskovanje sejmov v tujini. In glede na to, da so se zaposleni na področju turizma na novomeški občini doslej, kakor berem, v tujini udeleževali sejmov kvečjemu v Nemčiji in Italiji, je to še razlog več, da se angleščini, katere aktivno znanje mora enostavno biti obvezni pogoj, pridruži še recimo eden od teh ali pa kak bolj razširjen svetovni jezik. Prav nič manj zahtevni pogoji glede obvladovanja tujih, svetovnih jezikov seveda ne bi smeli veljati za ostala delovna mesta v bodočem Zavodu za turizem.

Kako pa je glede tega problema bilo doslej v predhodniku Zavoda za turizem, torej v Turistično informacijskem centru - TIC?
V katalogu delovnih mest Mestne občine Novo mesto lahko preberemo, da za opravljanje dela »vodje Turistično informacijskega centra« aktivno znanje tujega jezika sploh ni bil pogoj za zaposlitev. To je zelo nenavadno. Za precej nižje rangirano delovno mesto v TIC, imenuje se »koordinator za področje turizma«, to je oseba, ki vsakodnevno sprejema turiste v TIC, pa je treba aktivno znati (le) en tuji jezik. Tudi to je nenavadno.

Morda samo še ena primerjava. Na delovnem mestu direktorja mariborskega Zavoda za turizem je treba aktivno (!) obvladati dva (!) tuja jezika, obvezno angleški jezik, drugi pa je izbirni.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik

(Fotografija: turisti na Glavnem trgu, 7. julij 2007)

Ni komentarjev: