ponedeljek, 19. november 2007

NESLAVNO REKORDNA SEJA

O rekordno kratkem dnevnem redu 10. seje novomeškega občinskega sveta.

Preletel sem dnevne rede rednih sej novomeškega občinskega sveta za kakšno desetletje nazaj. Pa nisem našel, kar sem iskal, sem pa trdno ugotovil, kar sem pričakoval.
Hotel, želel, upal sem namreč najti kakšen dnevni red redne seje občinskega sveta, ki je imel manj točk, kakor jih bo imela novembrska seja, ta bo potekala v četrtek, a sem ugotovil, da očitno doslej ni bila prav nobena bolj skopa s točkami dnevnega reda. Je pa v preteklih letih bilo nešteto sej z dvajset in celo trideset in več točkami dnevnega reda. Res delovno. Zadnje leto, Muhičevo leto, pa je v tem oziru drugačno. Že nekaj preteklih sej je bilo skromnih, a niti v najbolj divjih sanjah si ne bi predstavljali, da gredo lahko stvari celo še veliko slabše. A zdaj je jasno, da lahko gredo, saj dnevni red sej novomeškega občinskega sveta še nikoli ni bil tako kratek! Postavljen je nov neslavni rekord.

Županu Muhiču se očitno stvari vse bolj zapletajo. To kažejo številni indikatorji. Eden od pokazateljev učinkovitosti dela župana pa je tudi obseg in zahtevnost gradiv, ki jih posreduje v obravnavo občinskemu svetu. Nenazadnje številni dokumenti, ki jih sprejema občinski svet, pomenijo enega prvih korakov k nadaljnjemu razvoju občine, pa naj gre za prostorske akte, proračune, kadrovske zadeve ali pa kaj drugega.

Tokratna seja občinskega sveta bo 10. seja, odkar občino vodi Lojze Muhič. Dnevni red te seje pa ima, reci in piši, le osem točk na dnevnem redu.
Treba pa je biti natančnejši. Ko od teh osmih odštejemo prvo, ki se imenuje »Ugotovitev sklepčnosti«, in ko odštejemo drugo, ki se imenuje »Določitev dnevnega reda«, in ko odštejemo tretjo, ki se imenuje »Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje«, in ko odštejemo osmo, ki se imenuje »Vprašanja in pobude«, ko odštejemo torej formalistične točke in tisto, ki je odvisna le od aktivnosti članov občinskega sveta, ugotovimo, da je župan v mesecu dni uspel pripraviti le 4 točke dnevnega reda. A to še ni vse in to celo ni povsem res.
Šesta točka dnevnega reda, ki se imenuje »Premoženjsko-pravne zadeve« ima le eno samo podtočko. Kadar v Novem mestu župan aktivno deluje, ima ta točka tudi deset in več podtočk. Za sedmo točko, ta se imenuje »Kadrovske zadeve«, pa tudi ni še nobenega gradiva, a tudi na seji ga kaj prida ni pričakovati.
Če smo torej malce bolj natančni, je župan Muhič uspel pripraviti le dve točki dnevnega reda za 10. sejo občinskega sveta. Ti sta na dnevnem redu pod zaporednimi številkami 4 in 5. Četrta točka dnevnega reda je torej »Predlog odloka o organizaciji in delovnih področjih občinske uprave MO Novo mesto – prva obravnava«, peta točka pa je »Predlog soglasja k Statutu javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Novo mesto.
A če smo že pri tem, potem bodimo še natančnejši. Obe točki, torej četrta in peta na dnevnem redu, sta bili že na dnevnem redu prejšnje seje, a jih je župan Muhič umaknil, ker nista bili pripravljeni oziroma posredovani na občinski svet skladno s Poslovnikom. Če smo torej kar najbolj točni, ni županu Lojzetu Muhiču uspelo v mesecu dni pripraviti praktično niti ene točke dnevnega reda za občinski svet oziroma je povsem »sveže« in posebej za 10. sejo občinskega sveta pripravljena točka le podtočka šeste točke dnevnega reda. Ker je taka posebnost, jo bom navedel kar s polnim imenom. Imenuje se: »Predlog sklepa o prodaji dela nepremičnine parc. št. 1050/3, njiva, v izmeri 2854 m2 in nepremičnine parc. št. 1051/1, travnik, k.o. Gotna vas«. To je vse in to je torej edino, kar je župan Lojze Muhič uspel pripraviti posebej za 10. sejo občinskega sveta! In temu naj se reče mestna občina?

Pa povejmo celo še malce več. Niti toliko se na občini niso uspeli (ali hoteli) potruditi, da bi k predlogu Statuta Zavoda za turizem pripravili obrazložitev, na kar so bili celo opozorjeni na prejšnji seji in kar je sicer v normalnih občinskih svetih sestavni del vsakega spodobnega gradiva.

O tem, da župan ni uspel pripraviti niti proračuna za leto 2008 (in 2009), kar pomeni, da bo občina začela leto 2008 brez sprejetega proračuna, pa najbrž nima smisla izgubljati besed.

Upajmo, da je to dno in da bodo odslej stvari šle le še na boljše.

Hm, le kakšen bi bil ob vsem tem kaosu na novomeški občini izid glasovanja, če bi tudi Lojze Muhič dal na glasovanje neke vrste zaupnico, tako kot je storil predsednik vlade Janez Janša? Kajpada, vprašanje je le skrajno hipotetične in retorične narave, ker verjamem, da naš župan ni slabič in da naš župan trdno sedi v sedlu in da našega župana nobena kritika ne zamaje na tem lokalnem tronu.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik


P.S.: Župan Muhič je na 7. seji občinskega sveta med odgovori na pobude in vprašanja svetnikov posredoval tudi predlog programa dela za občinski svet Mestne občine Novo mesto za leto 2007. Glede na katastrofalno podobo dnevnega reda četrtkove seje se mi zdi prav nepotrebno, da bi na tem mestu opozarjal, da je župan daleč za svojimi načrti, kar pa pomeni, da je tudi novomeška občina vse bolj za nečim oziroma že za marsičim in marsikom. Nas bo prijetno presenetil na predpraznični decembrski seji?

Ni komentarjev: