torek, 06. november 2007

NAPREDEK: VRTEC CICIBAN

Že več kot mesec dni poteka prenova približno ene tretjine vrtca Ciciban na Ragovski ulici. To je prva od treh faz celovite prenove vrtca. Zanjo je bilo v proračunu sprva zagotovljenih 400.000 evrov sredstev, a je župan Muhič s koalicijo ob rebalansu proračuna odvzel 160.000 evrov s proračunske postavke (02 091115 – Investicijski odhodki–Vrtec Ciciban), tako da sedaj v novomeškem proračunu ni dovolj denarja niti za dokončanje te ene tretjine tega vrtca. Menda bo za to poskrbljeno v letu 2008, vprašanje pa je, če bo ob tako počasnem delu lahko v letu 2008 poskrbljeno tudi za prenovo druge tretjine tega vrtca, ob čemer pa ne moremo pozabiti niti tega, da je Muhič staršem otrok v vrtcu Ostržek, ta je pa v Bršljinu, spomladi celo s podpisom obljubil, da bo vrtec Ostržek v celoti prenovljen do jeseni leta 2008, kar pomeni, da bo zanj moral v proračunu za leto 2008 nameniti 1.600.000 milijona evrov, na kolikor je prenova tega vrtca pač ocenjena.

Obnova prve tretjine vrtca Ciciban po razpoložljivih podatkih obsega obnovo jugozahodnega dela vrtca, kar pomeni tri igralnice in telovadnico. Ta dela na eni tretjini vrtca Ciciban so tudi edina obsežnejša dela na vrtcih v novomeški občini v tem letu (ostalo so le manjša vzdrževalna dela).
Najbrž pa se še spomnimo županove obljube, staršem otrok v vrtcih je posebej dobro segla do srca in se usedla v spomin, da bo v tem svojem štiriletnem mandatu vsako leto prenovil dva vrtca letno.

Investitor: Mestna občina Novo mesto

Glejte tudi:
http://tomazlevicar.blogspot.com/2007/10/upan-in-ostrkov-nosek.html


Tomaž Levičar
Mestni svetnik


(Fotografije: 13. oktober 2007)

Ni komentarjev: