petek, 02. november 2007

VARSTVO OKOLJA IN RAČUNSTVO

O denarju, računanju in varstvu okolja ter o metafizičnem vprašanju župana Muhiča na petini mandata, zakaj je 11.376 evrov v resnici 0.

Zdi se mi, da bi potreboval pomoč pri obravnavi te zadeve. Prišla bi mi prav oseba, ki obvlada matematiko in ima še dokaj zdrav razum, ali pa vsaj nekaj kmečke logike, ki je tu na podeželju res ne bi smelo manjkati.

Bom začel pri koncu. V poročilu, ki ga je župan pripravil na petini svojega mandata, imenuje se seveda »Poročilo o petini mandata župana Alojzija Muhiča«, in s katerim je najprvo seznanil novinarje, mesec dni kasneje pa še občinske svetnike, je zapisano tudi, da »je Oddelek za prostor v letu 2007 pričel z zbiranjem podatkov za pripravo Programa varstva okolja in za Poročilo o stanju okolja v občini, vendar se s projektom ni nadaljevalo zaradi nezagotovljenih sredstev v proračunu za leto 2007«. Pač ni denarja, bi rekel kdo. Ja, kaj pa še! Stvari pač niso tako preproste. Preverimo, če res, in povejmo, kako je res.

Ob prvi obravnavi predloga proračuna za leto 2007 (5. seja občinskega sveta, 5. točka dnevnega reda), ki je bila aprila, je bilo na proračunski postavki 21055001 (Varstvo okolja / Študije, analize, meritve) predvidenih 8.283 evrov. V obrazložitvi postavke so napisali, da namerava občina s tem denarjem v letu 2007 pristopiti k pripravi poročila o stanju okolja, strateške karte hrupa, drugih strokovnih podlag s področja varstva narave in okolja, izvajati analize, monitoringe, meritve ter pristopiti tudi k pripravi energetske zasnove. A to sploh ni vse. Še več je! S temi sredstvi morajo, so napisali, v letu 2007 v skladu z zakonodajo opravljati tudi meritve in druge ukrepe kot so analiza pitnih voda iz vaških vodovodov, analiza reke Krke glede primernosti za kopanje, deratizacija brežin reke Krke, Težke vode in Bršljinskega potoka ter deratizacija v romskih naseljih. Vse to za 8.283 evrov!
Ker se mi je tedaj vse skupaj zdelo ne le malo čudno in ker sem poznal porabo sredstev za posamezne zadeve v preteklih letih, ko so, kakor je moč razbrati iz zaključnega računa za leto 2006 (5. seja občinskega sveta, 4. točka dnevnega reda), toliko sredstev porabili zgolj za odvzem vzorcev pitne vode, analizo reke ter za deratizacijo, nikakor pa ne za druge obsežne zadeve, sem jih vprašal, če oziroma kako je možno s tako malo denarja narediti tako neverjetno veliko. Iz čiste zabave bi še sam naročil kakšno tako storitev, če so res tako poceni, sem si dejal. A je kmalu prišla resnica in z njo streznitev.

Ob drugi obravnavi proračuna (6. seja občinskega sveta, 4. točka dnevnega reda), ki je potekala konec meseca maja, so mi na vprašanje odgovorili suhoparno, a pričakovano in celo našemu okolju naklonjeno: »Postavka je povečana za 20.000 evrov. 10.000 evrov je dodatno zagotovljeno za sanacijo črnih odlagališč, 10.000 evrov pa za prvo fazo poročila o stanju okolja in energetske zasnove in strateške karte hrupa.« No, in tako se je na prej omenjeni postavki res znašlo 18.283 evrov, kar bi moralo biti po njihovih ocenah dovolj za to, kar so napisali, 10.000 evrov pa pač na postavki 21051001 (Sanacija črnih odlagališč), ki pa v tej zgodbi ni relevantna. Po opozorilu so torej postavko dvignili in jo spravili na nivo, ki bi moral, tako so pač sami ocenili, zadostovati.

Gremo korak naprej. V mesecu juliju je občinski svet obravnaval »Poročilo o izvrševanju proračuna MO Novo mesto v prvem polletju 2007« (7. seja občinskega sveta, 23. točka dnevnega reda). Tedaj je župan svetnikom sporočil, da so na občini uspeli na že navedeni postavki porabiti 27,1% denarja. Torej so imeli na razpolago še celih 13.326 evrov. Zagotovo več kot dovolj, da postorijo, kar so se namenili postoriti.

No, smo že v jeseni. In pride v mesecu septembru tisto že zgoraj omenjeno poročilo župana, ki je bilo napisano 24. septembra, kjer pravi, bom kar ponovil, da bo zgodba tekla tudi kronološko, da je Oddelek za prostor v letu 2007 pričel z zbiranjem podatkov za pripravo programa varstva okolja in za poročilo o stanju okolja v občini, vendar se s projektom ni nadaljevalo zaradi nezagotovljenih sredstev v proračunu za leto 2007. Ok. Očitno so se zmotili pri ocena stroškov za projekte, pa jim je že zgodaj zmanjkalo denarja, si človek reče. Japajade! Človek se moti!

Denarja ni zmanjkalo oziroma je zagotovljen! Kajti konec meseca oktobra, torej mesec dni po županovem jadikovanju v njegovem poročilu o petini mandata, je na občinski svet v obravnavo prišel rebalans proračuna (9. seja občinskega sveta, 6. točka dnevnega reda). In človek si seveda reče tudi, da bo pa v rebalansu pogledal, kako izgleda tista »okoljevarstvena« postavka z izhodiščnimi 18.283 evri, ki bi naj očitno bila že porabljena - kakor bi pač smeli in celo morali sklepati po zapisanem v županovem poročilu. E, pa ni porabljena! Na postavki 21055001 (Študije, analize, meritve) je bila realizacija od začetka leta do vključno meseca septembra le 37,77%, kar pomeni, da so zapravili 6.907 evrov oziroma, da jih je na razpolago do konca leta v resnici še 11.376 evrov!

Pri oktobra še 11.376 razpoložljivih evrih na postavki, s katere se sme črpati za pripravo programa varstva okolja in za poročilo o stanju okolja, oni že septembra pravijo, da so z aktivnostmi za pripravo programa varstva okolja in za poročilo o stanju okolja v občini prenehali zaradi nezagotovljenih sredstev v proračunu za leto 2007.

Naj razume, kdor more to občinsko matematiko! Vsekakor pa vse to ni prav nič dobrega za varstvo okolja v novomeški občini.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik

Ni komentarjev: