ponedeljek, 24. marec 2008

ŽE VIDENO

O različnih očeh župana in predsednika v primeru Novega trga 6.

V članku Dolenjskega lista »Ogromna stavba, ki naj bi zastirala Kapitelj, je izmišljotina«, je župan Muhič dejal prav to, kar izpričuje naslov članka oziroma to, da se Društvo Novo mesto po nepotrebnem razburja v zvezi z vprašanjem gradnje na lokaciji Novi trg 6, saj naj po njegovem ne bi bilo nikakršnega razloga za skrb, ko pa še niti arhitekturni natečaj ni bil pripeljan h koncu.

Osrednja izjava in misli, ki jih Muhič spleta v zvezi s to zadevo, so povsem neprimerne in so najbrž nekoliko tudi posledica nepoznavanja postopkov v tej zadevi. Razlogov za zaskrbljenost, ki sta jo poleg Društva Novo mesto doslej še najbolj glasno izražala tudi Društvo arhitektov Dolenjske in Bele krajine ter Zavod za varstvo kulturne dediščine, je pač povsem dovolj, kakšen razlog za zaskrbljenost pa je celo plod dela župana Muhiča.

Ne gre pozabiti, da se je polemika Društva Novo mesto začela predvsem iz dveh razlogov. Prvi razlog je ta, da je Društvo Novo mesto, še posebej pa njegov aktualni predsednik Mitja Simič protestiralo proti načinu sprejema odloka o ureditvenem načrtu za Novi trg (gradivo za 2. obravnavo sprememb in dopolnitev odloka o ureditvene načrtu za Novi trg; zapisnik 30. seje občinskega sveta – 3. točka dnevnega reda; sprejeti odlok), ki je bil sprejet na način, ki vsekakor ni v čast občini, ki se zavezuje k odprtemu načinu dela in k demokratičnim postopkom dela, povrhu pa vse kaže, da je bil odlok nazadnje sprejet tudi na nelegalen način, kakor domneva tudi ministrstvo, o čemer pa bo navsezadnje vendarle presodilo sodstvo. Toda temu navkljub bi sedanji župan Muhič, ki je kot občinski svetnik v prejšnjem mandatu brez pripomb podprl sporne amandmaje in sporen način sprejema odloka, na podlagi določbe taistega odloka, ki mu daje možnost potrditve projektne naloge ob razpisu natečaja (37. člen odloka), stvari v dejanskosti spet postavil v za stroko sprejemljive okvire. Za potrditev projektne naloge bi pač lahko suvereno zahteval, da se sme graditi objekt le v gabaritih, kakor so bili prvotno nastavljeni v odloku in ki so že prisotni tudi v okolju, kjer se ima gradnja zgoditi, torej tistih 5 etaž nad zemljo (P + 4). Toda Muhič te možnosti ni izkoristil, temveč je investitorju omogočil gradnjo kar 9 etaž nad zemljo (P + 8). Celo še huje je storil. Potrdil je celo predlog invstitorja, da bi naj na lokaciji ne zgradili le 9.000 m2 površin nad zemljo, kakor bolj ali manj jasno določa odlok (9. člen odloka - PE I.1., Objekt št. I.) pač pa se je odločil potrditi rešitev, da bi naj tu uredili kar 13.500 m2 površin nad zemljo, torej celih 50% več, kot je zapisano v odloku. Investitor, ki si je povsem pričakovano želel na tej lokaciji zgraditi kar največ površin in s tem kar najbolj zvišati prihodke od te investicije, je torej povsem nepričakovano s strani župana Muhiča dobil vse, kar si je želel in celo več, kot načeloma omogoča odlok. Parcela na kateri se sme graditi, pa meri zgolj kakih 2.000 m2.
Ob takih parametrih res ni treba čakati na konec kakršnega koli natečaja in tudi ni treba biti posebej pameten ali celo arhitekt, da bi si človek ustvaril predstavo, kaj bo na lokaciji zraslo. Ob takih parametrih lahko na takih lokaciji zraste le visok in hkrati silno čokat objekt, ki mu po gabariti v okolici ne bi bilo para.

Mislim, da je to povsem dovolj razlogov za utemeljeno skrb civilne in strokovne javnosti glede gradnje na tej lokaciji - in še kje, če je to slučajno splošna forma obnašanja naše sedanje oblasti.

Še več, na podlagi tega smemo celo reči, da ni prav nikakršna izmišljotina niti trditev, ki jo Muhič pripisuje Društvu Novo mesto, da bi naj stavba zakrivala cerkev Svetega Nikolaja, čeprav to niti ni bistven problem. Vsaka stavba pač zakriva kakšno drugo, če gledamo z določenega stojišča. Bolj bistven problem tu je vprašanje odnosov v prostoru, odnosa novogradnje do obstoječe pozidave in do morfologije prostora nasploh ter do odnosov, ki so bili skozi stoletja in zadnja desetletja tu postavljeni in spoštovani oziroma celo negovani. Ali je to nekaj kar smemo visoko vrednotiti, je lahko vprašanje, ni pa domena župana in investitorjev, da sami o taki občutljivi in strokovno zahtevni ter multidisciplinarni zadevi sodijo.

Zaradi takega spornega in neprevidnega načina dela prejšnjega in sedanjega župana ter prejšnjega občinskega sveta je mesto zdaj žal v situaciji, ko ni še niti približno blizu prenovi degradiranega objekta na Novem trgu, ki je lahko mestu le v sramoto.

Eni očitno lahko vidijo več, drugi vidijo manj, tretji pa itak gledamo bolj ali manj že viden način dela novomeške oblasti.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik
www.levicar.si@gmail.com

Ni komentarjev: