nedelja, 16. marec 2008

OBČINSKI PROSTORI NA SOKOLSKI

O lastništvu prostorov na Sokolski ulici ob tržnici in o neresničnih izjavah župana za Dolenjski list, kakršne niso v čast novomeški občini.

Župan je za časopis Dolenjski list izjavil, da na občini dolgo časa niso vedeli, da so prostori, kjer se je nazadnje nahajala trgovina Drogerie Markt, v občinski lasti, dodal pa je še, da so to ugotovili šele predstavniki Lokalpatriota, ki so iskali možnost preselitve z Novega trga …

Kar pravi župan, ni resnično. Namreč že pred nekaj leti, ko sem bil tudi jaz še na novomeški občini, smo že ugotovili, da v Zemljiški knjigi piše, da je Mestna občina Novo mesto lastnik parcel s številkama 1661 in 1662 v katastrski občini Novo mesto (stavba Glavni trg 25 in Sokolska ulica 4). Do podatka smo prišli ob pregledovanju celotnega lastništva nepremičnin na območju mestnega jedra, v zvezi s čimer je bil izdelan tudi manjši elaborat, ki je lastništvo v mestnem jedru prikazal tudi kartografsko.
Glede na to, da je bila v Zemljiški knjigi kot lastnik parcel 1661 in 1662 navedena občina, dejansko pa so nepremičnino uporabljali povsem drugi subjekti (NLB, Drogerie Markt, javni WC ipd), seveda brez kakršne koli pogodbe ali kako drugače urejenega odnosa z občino, je prejšnji župan dal nalogo občinski pravni službi, da preveri oziroma uredi stanje na tej nepremičnini. In to se je okoli leta 2004 ali 2005 tudi začelo urejati. Tedaj je občina tudi že stopila v stik z Mercatorjem Dolenjska, ki je tedaj še trdil, da je del prostorov v njegovi lasti, namreč prostori, kjer je bila nekoč trgovina Barve Laki oziroma trgovina Drogerie Markt, vendar dokumentov, ki bi to dokazovali, niso imeli. Zakaj se zadeva zatem ni dovolj hitro nedvoumno rešila, ni jasno, tudi ne vem, če je v tem trenutku to razmerje že nedvoumno rešeno in razbremenjeno morebitnih sodnih sporov ipd.

Kakor koli, občina je zadevo glede lastništva objekta Glavni trg 25 oz. Sokolska ulica 4 torej ugotovila že pred leti in jo tudi pričela reševati. Zakaj tega ne ve župan Muhič in zakaj zato s svojimi neresničnimi izjavami za medije v tako smešen položaj v javnosti postavlja občino, ki jo vodi, ni jasno.
Verjamem pa, da v kolikor bi ne bil interes Lokalpatriota, da si poišče nove oziroma dodatne prostore za svoje aktivnosti v mestnem jedru, tako izrazit in v kolikor bi prostorov ob tržnici (nekdanji Drogerie Markt) ne videli kot primerne za del svojih aktivnosti, bi občina zelo verjetno še kar čakala z dokončnim reševanjem vprašanja lastništva teh prostorov.

Na 10. seji občinskega sveta sem dal v zvezi s temi prostori tudi pobudo županu, da naj jih nameni oziroma odda zavodu LokalPatriot ter tudi da naj občina od Mercatorja Dolenjska izterja odškodnino za uporabo prostorov v preteklih letih …
V gradivu na 11. seji, bilo je to sredi lanskega decembra, so mi na mojo pobudo, da naj prostore namenijo LokalPatriotu odgovorili, da jo bodo v najkrajšem času proučili. Če so jo že proučili, še ni jasno, slišal pa sem, da LokalPatriot niti ni več edini interesent za najem teh prostorov. V zvezi z Mercatorjem pa so mi odgovorili, da bodo od podjetja v najkrajšem času zahtevali dokazila o vlaganjih v poslovne prostore ipd za zadnje obdobje in da bodo po pridobitvi podatkov, v kolikor jih bo Mercator sploh imel, nadaljevali pogovore z njim glede vračila vlaganj in glede izterjave najemnin.
Očitno do danes niso napredovali v tej zadevi.

Glejte tudi:
Odgovori na pobude in vprašanja – 9. seja (odgovor Glavni trg 25 – 032-7/2007-1320-136)
Odgovori na pobude in vprašanja – 11. seja (odgovor Glavni trg 25 oz. Sokolska ulica 4 – 032-7/2007-1320-185)
Blog o Glavnem trgu 25

Tomaž Levičar
Mestni svetnik
www.levicar.si@gmail.com

Ni komentarjev: