sreda, 12. marec 2008

IZREDNE ZADEVE

O 2. izredni seji občinskega sveta.

Jutri bo nova seja občinskega sveta. Ta seja bo izredna. Izredne seje se skliče, tako pravi Poslovnik občinskega sveta (24. člen), za obravnavanje in odločanje o nujnih zadevah in to le kadar ni pogojev za sklic redne seje. V poslovniku piše tudi, da je v predlogu oziroma zahtevi za sklic izredne seje treba navesti razloge za njen sklic, priloženo pa mora biti tudi gradivo …

Predlog za izredno sejo je bil sicer dan pretekli mesec s strani skupine občinskih svetnikov, da bi na njej občinski svetniki opredelili svoj odnos do razvoja univerze oziroma univerzitetnega kampusa in nato na redni seji ob proračunu tudi ustrezno izrazili ta odnos v finančnem smislu, a je tedaj župan Muhič predlog za izredno sejo zavrnil in se kasneje tudi ni strinjal s tem, da bi sredstva za kampus oziroma za sofinanciranje gradenj v njem zagotovili v letošnjem proračunu. S tem so tedaj seveda tudi minili razlogi za izredno sejo. A Muhič jo zdaj vseeno sklicuje, dodaja pa še tri točke dnevnega reda.

Zakaj se je župan Muhič odločil za sklic izredne seje, ni jasno ne iz poznavanja razmer o zadevah, ki bi naj jih jutri občinski svet obravnaval, kakor tudi ne iz gradiva, ki ga je župan z vabilom poslal svetnikom. Vse to bi bilo, zdi se, moč obravnavati na redni seji, ki pa bi resda bila lahko posvečena taistim zadevam, kot bo ta izredna.
Toda bolj kot to ali gre oziroma ali lahko gre za redno ali za izredno sejo, kar je po svoje dlakocepski, a ne tudi povsem nesmiseln posel, pri vsem tem moti dejstvo, da župan občinskim svetnikom sploh ni poslal gradiva k vsem točkam dnevnega reda, ki ga je napovedal. Vabilu na sejo, ki je bilo poslano po pošti, je bilo dodano le gradivo za eno od štirih točk dnevnega reda, namreč gradivo o razvoju univerzitetnega kampusa – dve študiji izvedljivosti projekta. Pozorni in računalniško podkovani občinski svetnik, kar pač niso vsi, je lahko na spletni strani občine našel še gradivo k drugi izmed točk dnevnega reda, namreč o Narodnem domu. Gradivo za to sejo o preostalih dveh točkah dnevnega reda, torej o Novem trgu 6 in o projektu Historik hotels pa svetnikom ni bilo posredovano v nobeni obliki in ni nikjer na voljo nikomur. O Historik hotels si lahko človek sicer kaj najde na internetu, a kaj ko ne ve, kaj želi povedati o tem novomeška občina. O Novem trgu 6 pa nekaj od 29 občinskem svetnikov veva verjetno in slučajno le jaz in svetnik Škerlj, ki sva bila včeraj povabljena na sestanek o Novem trgu 6 z novim investitorjem (Betonal Trebnje) pri županu Muhiču, a še nama ni jasno, o čem naj bi odločali na izredni seji v zvezi s tem. Če svetniki nimamo gradiva se seveda težko odločamo o čemer koli.

Toda tudi gradivo k točkam dnevnega reda o univerzitetnem kampusu in o Narodnem domu je za občinski svet praktično povsem neprimerno. V zvezi z Narodnim domom je predstavljeno le zajetno gradivo, ki ga je pripravil ZVKD, in je v bistvu konzervatorski program za Narodni dom. Občinski svet s tem pravzaprav nima kaj početi. Seveda je prav, da se svetniki s tem gradivom lahko seznanijo. Glede na to, da je gradivo končno dostopno na spletni strani občine, kar sem kar dvakrat predlagal na občinskem svetu, in glede na to, da je bila pred časom pripravljena javna predstavitev tega dokumenta, so pogoji za seznanitev s tem strokovnim gradivom, zadovoljivi. Zgolj zaradi seznanitve s tem gradivom pa seveda res ne bi bila potrebna izredna seja občinskega sveta. Občinski svet bi seveda potreboval kaj več oziroma kaj drugega o zadebi Narodni dom. Pri tem sploh odmislimo, da je razpravljanje o tej zadevi po sprejetem proračunu precej manj smiselno. Navsezadnje je aktualno občinsko vodstvo vsaj na dveh primerih izkazalo svoj odnos do Narodnega doma. Prvič, v proračunu za letošnje leto ni na postavki za Narodni dom zagotovljenih niti toliko sredstev, da bi lahko zadovoljivo nadaljevali delo na tem sicer finančno in strokovno zahtevnem projektu, in drugič, občina na moje svetniško vprašanje, kakšni so sploh načrti oziroma kakšna je predvidena dinamika aktivnosti, da bi Narodni dom lahko bil prenovljen do leta 2012, ko se tudi s tem projektom novomeška občina udeležuje projekta Evropska prestolnica kulture, odgovorila povsem brez enega samega eksaktnega podatka. Skratka, nihče ne ve, kako naprej.
O drugi izmed štirih točk dnevnega reda jutrišnje seje, za katero je še bilo posredovano neko gradivo, pa itak dovolj pove dejstvo, da vodstvo občine oziroma koalicija ni prisluhnila zahtevam oziroma pričakovanjem oziroma predlogom opozicije, URS in Razvojnega centra, da bi bilo treba projektu nameniti nekaj milijonov evrov za njegov zagon oziroma razvoj, če ga želimo kam pripeljati. A posluha za to ni bilo.
O čem sploh razpravljati sedaj, je seveda vprašanje. Razprave najbrž nikoli niso odveč, posebej če pripeljejo, do kakšnih smelih odločitev, a zdi se, da je vodstvo občine o teh zadevah povedalo že dovolj in žal prav nič opogumljajočega in prav nič jasnega.

Smisel te izredne seje je v bistvu povsem nejasen. Navsezadnje ni k točkam dnevnega reda pripravljen niti en sam samcat sklep, kar pomeni, da nihče niti ne vidi potrebe, da bi se svetniki na izredni seji o čemer koli odločali, pa četudi je prav to sicer osrednji smisel izrednih sej občinskega sveta, če že ne sej občinskega sveta nasploh.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik
www.levicar.si@gmail.com

Ni komentarjev: