ponedeljek, 17. marec 2008

VRNEMO VAM VAŠE, ČE BOSTE DELALI PO NAŠE

O »pokončni in suvereni« drži vodstva novomeške občine – na primeru Lokalpatriota in občinskih prostorov na Sokolski ulici.

Menim, da je intervju, ki ga je Dolenjski list naredil z županom Muhičem v svoji zadnji številki, že legendaren. Toliko neverjetnih izjav najbrž ni še noben medij dobil od katerega koli župana v tako kratkem intervjuju. Ena od bolj neverjetnih je misel, ki jo razlaga Muhič, da so predstavniki Mercatorja pristali, da bodo prostore na Sokolski ulici 4 vrnili občini, a pod pogojem, da jih v uporabo dobi Lokalpatriot. In zdaj postopki v tej smeri menda že potekajo, pravi Muhič. In ta je res krepka.

Vedeti je ob tem treba, da je zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine na Sokolski ulici 4 Mestna občina Novo mesto, ne pa Mercator. Vedeti je treba, da je prostore uporabljal in z njimi razpolagal, jih celo naprej oddajal, Mercator Dolenjska, ki za to, kakor je doslej o zadevi poročala občina, ni občini za to plačal niti tolarja oziroma evra. In zdaj se seveda lahko vprašamo, kako je mogoče, da Mercator, kateri je občini kvečjemu še dolžan zajeten kup najemnin za preteklo uporabo teh prostorov, občini narekuje pogoje pod katerimi sme ta razpolagati s svojimi lastnimi prostori. To je res neverjetno.
Seveda ni nič narobe, če dobi Lokalpatriot prostore na Sokolski ulici 4 v uporabo, saj je vendarle ena od bolj aktivnih organizacij v mestu, ki pomembno doprinaša h kulturnemu utripu mesta. Toda tudi če občina Lokalpatriotu na zahtevo Mercatorja ali pa po svoji lastni presoji dodeli prostore, še vedno ostaja kup vprašanj. Denimo:
1. Za koliko časa bi občina prostore oddala Lokalpatriotu?
2. Pod kakšnimi pogoji, posebej glede višine najemnine, bi občina prostore oddala?
3. Kdo in na kakšen način bo poskrbel za potrebna investicijska vlaganja v prostore, da bodo ti sploh lahko opravljali svojo funkcijo na ustreznem nivoju (ureditev podstrešja, menjava stavbnega pohištva, ureditev instalacij…)?
4. Po kakšni metodi bo sploh izbran najemnik in kateri bodo prednostni kriteriji izbire najemnika?
5. Glede na to, da v mestu deluje še vsaj par društev, ki se aktivno ukvarjajo s kulturno produkcijo (Društvo Vsemukos, Društvo Akcija, Zavod Tovarna, Društvo Naprej Nazaj …) je najbrž treba odgovoriti tudi na vprašanje, ali bodo tudi ta lahko pod enakimi ali ugodnimi pogoji souporabljala občinske prostore na Sokolski ulici 4 za svoje dejavnosti?
6. Kdaj in kako bo občina dobila povrnjene terjatve od Mercatorja zaradi uporabe prostorov na Sokolski ulici 4 v preteklih letih?
7. Ali imajo občina in njeni zavodi zagotovljene ustrezne prostorske pogoje za svoje delo oziroma ali bi kateri od teh potreboval tovrstne prostore za svoje delovanje?
8. Ali z občinsko lastnino upravlja občina ali kdo drug?
In tako naprej …
Skratka, treba bo še streti kak oreh.

Legendarni intervju z županom na: http://www.dol-list.si/2008/03/14/1666/fokus/aktualno/Z_Jankom_slabo_gospodarili/


Tomaž Levičar
Mestni svetnik
www.levicar.si@gmail.com

Ni komentarjev: