nedelja, 30. december 2007

NEIZDELANO V 2007

O vsem, kar je župan Muhič julija napovedal storiti v občinskem svetu v letu 2007, a je ostalo neuresničeno.

Leto gre h koncu. Iztekel pa se je tudi rok za uresničitev načrtov župana Muhiča v zvezi s sprejemanjem dokumentov na občinskem svetu.
Že oziroma šele na julijski seji občinskega sveta je župan v gradivu »Odgovori na pobude in vprašanja« predstavil svoj načrt dela za leto 2007. Tudi za obdobje od julija do konca leta je bilo zapisanih kar nekaj nalog, nekaj celo zelo pomembnih.
Pregled uresničenih nalog na koncu leta pa pokaže precej klavrno sliko leta 2007. Še toliko bolj klavrno, ker so med neuresničenimi nalogami tiste, ki so posebej pomembne. Oglejmo si nekaj ključnih nalog, ki jih Muhič s svojo koalicijo v občinskem svetu (Zveza za Dolenjsko, SD, SDS,…) ni uspel uresničiti v zastavljenih rokih v letu 2007:
-Strategija razvoja MO NM za obdobje 2007-2010 ni bila pripravljena;
-Odlok o proračunu MO NM za leto 2008 je sprejet le v prvi obravnavi;
-Odlok o proračunu MO NM za leto 2009 sploh ni bil pripravljen;
-Spremembe in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev za Novo mesto in predmestna središča niso bile pripravljene;
-Ureditveni načrt za zdravstveni kompleks ni bil pripravljen za 2. obravnavo na občinskem svetu;
-Občinski podrobni prostorski načrt za nadomestno gospodarsko cono ob Straški cesti ni bil pripravljen za 2. obravnavo;
-Spremembe in dopolnitve Prostorskih ureditvenih pogojev za zunajmestni prostor MO NM niso bile pripravljene;
-Občinski prostorski načrt ni bil pripravljen;
-Občinski podrobni prostorski načrt za območje gradu Grm ni bil pripravljen;
-Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za mestno jedro Novega mesta niso bile pripravljene za 2. obravnavo;
-Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za športno-rekreacijski park Portoval niso bile pripravljene;
-Spremembe in dopolnitve občinskega lokacijskega načrta za univerzitetni kampus Novo mesto niso bile pripravljene;
-Občinski podrobni prostorski načrt za gospodarsko cono Cikava ni bil pripravljen;
-Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Podbreznik niso bile pripravljene;
-,…

Naveden je celo le del neuresničenih nalog, ki si jih je Muhič zastavil v letu 2007. Vse to se bo torej moralo preseliti v leto 2008, s čimer se bodo tudi finančna sredstva za te dokumente črpala iz proračuna za leto 2008, bistveno večja zagata pa je, da se zaradi tega tudi upočasnjuje predvideni razvojni tok na različnih projektih.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik

Ni komentarjev: