sreda, 05. december 2007

STANOVANJA IN OSTALO TUJE PERJE

O obljubljenih, načrtovanih, grajenih, zgrajenih, zasebnih in občinskih stanovanjih in o Vašem kanalu in o tujem perju nasploh.

Dandanes je kar modno, da se različni akterji opredeljujejo do kvalitete dela in razglabljajo o neodvisnosti medijev in novinarjev. Kdor želi biti v trendu, tak to počne. V ponedeljek je bila na TV Slovenija ena od po mojem mnenju zdaj že kultnih nanizank v seriji Vroči stol, ki pa je nedvoumno izdala, da znajo o tem problemu še najbolj žolčno, glasno in jasno govoriti kar novinarji sami. Zato se bom raje tudi sam vzdržal komentiranja dela na Vašem kanalu, ki ga zdaj, ko so se pač preselili tudi na www, spet spremljam. Bolj smiselno je, da se obrnem kar direktno na nekritične izjave novomeške oblasti, ki jih bogato podaja ta tv kanal.

Zanimivo je na novomeškem tv kanalu pogledati, kako se lahko nekateri šopirijo s tujim perjem. Televizija je v ponedeljek gledalcem med ostalim ponudila tudi dva prispevka iz osrčja novomeške občine. V obeh prispevkih je v nekoliko sklonjeni, morda sramežljivi pozi nastopil župan Muhič, ki je očitno novi lokalni tv zvezdnik. Govoril je o stanovanjski gradnji in o decembrskih prireditvah v Novem mestu. In oboje je sila zanimivo in sila indikativno za dandanašnji čas, ko lokalna oblast nima praktično nobenih lastnih uspehov, v mestu se pa vseeno nekaj premika na področjih, kjer oblast nima poleg svoje roke.
Poglejmo si ti dogodivščini.


PRIREDITVE

1 občinska in 156 neobčinskih prireditev
Za začetek naj povem, da ne vem, ali gre za oblastno ali novinarsko raco, ampak, če mi nekdo razlaga, da z decembrskimi, prednovoletnimi prireditvami želijo »zadostiti vsem socialnim in intelektualnim potrebam«, kakor so pač na Vašem kanalu zapisali izjavo novomeških oblastnikov z njihove novinarske konference, potem mi je kar dovolj jasno, da tu nekaj ni povsem v redu.

Občinska oblast pravi, da se bo v Novem mestu v decembru zvrstilo 154 prireditev. Fino. Resnici na ljubo sem jih jaz v njihovem pregledu prireditev naštel še več, namreč 157. Ampak pustimo malenkosti. Morda sem seznam 154 oziroma 157 prireditev pregledal ne dovolj točno, a tudi po le dveh pregledih sem med temi 157 prireditvami, mnoge med njimi sploh niso prazničnega značaja, ki jih pripravlja, kakor so prešteli na občini, 33 različnih organizatorjev (a vseh celo sploh niso navedli na seznamu!), sem našel le eno samo samcato prireditev, ki jo organizira Mestna občina Novo mesto. To je silvestrovanje z ansamblom Rubin in Vilijem Resnikom. Ostalih 156 prireditev pripravljajo drugi in večini od organizatorjev občina sploh ne pomaga ne finančno ne kako drugače. Pa vendar je opazovalec po novinarski konferenci in poročanju Vašega kanala lahko dobil občutek, da prav občina drži roko nad celoto. Pa je ne. V resnici gre le za neke vrste dičenje s tujim perjem. Prav takšno novinarsko konferenco bi namreč lahko naredilo denimo podjetje Mercator in enako upravičeno bi lahko rekli, da se bo v Novem mestu v decembru zvrstilo 154 prireditev. In enako bi lahko naredil LokalPatriot ali pa Zavod Tovarna in tudi ta dva bi lahko zatrdila, da bo v Novem mestu 154 oziroma 157 prireditev. In to bi bilo res. In mi bi imeli občutek, da so za vse to zaslužni oni, da imajo oni roko nad tem, da oni to financirajo … Tako se je tudi meni za trenutek zdelo, da je občina pripravila teh 154 ali 157 dogodkov, ko je župan Muhič stvar razložil na Vašem kanalu. A sem se hitro spomnil, kako te stvari potekajo, saj ta paradigma decembrskega »organizatorstva« na novomeški občini ni prav nič novega. Tako si je občina »prisvajala« tuje dogodke že v preteklih letih, pri čemer pa je v preteklih letih sama vendarle organizirala kak dogodek več. Ne le enega.

Je pa vsemu navkljub lepo, da nekdo vse skupaj zbere in nekje objavi. To drži. Pa če je to DNŠ, ki to tudi počne na svoji info spletni strani, ali pa če je to MO Novo mesto, ki to počne še na bolj rudimentaren način.

O obupno oblikovani publikaciji, izdal jo je Zavod za turizem, ki sila zmedeno in kar brez kakršnega koli kazala predstavlja teh 154 oziroma 157 prireditev pa sploh ne gre izgubljati besed.
Prav ogorčenja vredno je, da so se odločili za zelo neroden in v tej situaciji povsem neprimeren sistem predstavitve prireditev, ki je sicer kronološko zastavljen, toda le po posameznih organizatorjih. Bralec mora torej neprestano listati knjižico gor in dol in pri preko 33 organizatorjih iskati če kaj ponujajo kak decembrski dan. Res neverjetno. Mislim, da tako zmedenega koledarja prireditev še nisem imel v rokah. Naj se znajde, kdor se more.


STANOVANJA

Kateri načrt o stanovanjih?
A to ni še nič. Dičenja s tujim perjem je bilo v istem lokalnem tv dnevniku še več. In to tudi na nov, doslej celo še ne viden in kar nepričakovan način.
Župan Muhič je v istem dnevu na Vašem kanalu predstavil še eno pompoznejšo novico. Govoril je o pospešeni gradnji stanovanj v tej četrtletki. Tu se je župan iz navideznega organizatorja decembrskega dogajanja prelevil v navideznega naložbenika v stanovanjsko gradnjo. Res neverjetno. Meni, ki poznam občinski proračun in način dela te oblasti, pa je šlo že na smeh. Seveda na televiziji prostora niso dali kakšnemu pravemu investitorju , kaj šele kakšnemu članu opozicije.

Kakor koli, Muhič je torej govoril še o stanovanjski gradnji. Izjavil je oziroma zapisali so naslednje: »Po Muhičevih zagotovilih bodo volilne obljube, da bo v tem mandatu v Novem mestu zgrajenih dovolj stanovanj, izpolnjene. Na podlagi projektnih načrtov naj bi do leta 2010 na območju mestne občine zraslo 600 novih stanovanj. »Ugotavljam, da bo ta načrt izpolnjen že naslednje leto. Dejansko bomo namenu predali 800 stanovanjskih enot,« zagotavlja Alojzij Muhič, župan Mestne občine Novo mesto. Dolenjska prestolnica glede na razvojne načrte postaja hitro rastoče mesto. Vedno več je povpraševanja po zaposlitvi v večjih novomeških podjetjih. Kljub vsemu na mestni občini ocenjujejo, da bo načrtovano število novih stanovanj moralo zadovoljiti trenutno povpraševanje po novih stanovanjih.«

In ko berem njegovo izjavo, in ko mi seveda ni jasno, kaj so to »projektni načrti« in kako bo Muhič kakšno stanovanje, ki ga ne bo sofinanciral niti z evrom, predal namenu, se na drugi strani vendarle ne morem znebiti občutka, da bo novomeška občina z Muhičem na čelu, zgradila več sto stanovanj po mestu. A ta dilema nastaja le zaradi čarobne moči televizije. V resnici je ni, saj so stvari sicer kristalno jasne.

Resnica je seveda daleč od tega, kar zavito govori Muhič. Občina pač ne bo zgradila niti enega stanovanja, če bo kakšnega odkupila in ga zatem ponudila občanom kot socialno ali neprofitno, morda celo kot kadrovsko stanovanje, pa bomo že lahko nadvse srečni.

Pristanek za Muhiča pa bi bil ob vsaj malo zavzetem novinarskem delu na tv kanalu še precej trši. Bolj ali manj vsi prostorski akti na podlagi katerih se v Novem mestu gradi ali se bo gradilo stanovanja so bili pripravljeni in večinoma tudi sprejeti že v preteklem mandatu, le pri dveh aktih se je proces sprejemanja zaključil v tem mandatu, namreč za objekta na Jakčevi ulici in na Rozmanovi ulici, ki naj bi jih gradilo podjetje Zarja. A tudi tu je bilo skoraj vse opravljeno že v preteklih letih in celo pri tem je pač bore malo opravka imela novomeška občina.

Dejanske predvolilne in povolilne obljube o stanovanjih
Kaj pa je Muhič sploh obljubil na tem področju?
On ni nikjer obljubil, da bo zgrajenih dovolj stanovanj, kakor govori zdaj, pač pa si je oziroma so si v predvolilnem programu skupnega kandidata Alojza Muhiča pod točko »13.1 Stanovanjske razmere« zadali naslednje naloge:
»-določitev lokacij in sprejem občinskih lokacijskih načrtov,
-izdelava projektne dokumentacije za komunalno opremljanje zemljišč,
-pridobivanje nepovratnih sredstev iz ministrstev RS in EU skladov za izgradnjo komunalne infrastrukture,
-postopno opremljanje romskih naselij s komunalno infrastrukturo,
-zagotavljanje stanovanj v obstoječem stanovanjskem fondu družinam s stalnimi prihodki (zaposleni) in šoloobveznimi otroci,
-organiziranje izvajanja gradnje stanovanjskih objektov.«

Muhič je po volitvah svoje obljube na področju stanovanjske gradnje sicer kar nekoliko prikrojil. V programu, ki ga je objavil na spletni strani občine, sta namreč zapisani le še dve točki. Takole se glasi:
»XIII. Stanovanjska gradnja:
1. Zagotavljanje stanovanj za družine z nizkimi dohodki in mlade družine
Način: Vzpostavitev javno-zasebnega partnerstva in predkupne pravice občine
Rok: mandat
2. Zagotavljanje finančnih vzpodbud za prenove objektov v mestnem jedru
Način: Zagotovitev finančnih vzpodbud za povečane stroške investitorjev zaradi varovanja kulturne dediščine, sprejem pravilnika.
Rok: mandat«

Ne pozabimo še na eno Muhičevo razmišljanje, katerega zaključka sicer ne poznamo, a bi znalo imeti posledice na stanovanjskem področju. Takole je v zvezi z Romi in stanovanji dejal za časopis Dobro jutro januarja letos: »Romsko vprašanje je pereče na več področjih, ne zgolj na nastanitvenem. (…) Trenutno v proračunu ni sredstev, vendar razmišljam o postavitvi družinskih stanovanjskih objektov. Družine, ki se želijo socializirati in živeti drugače, bi skušali potegniti iz romskih naselij. (…)«

Omeniti pa velja tudi namero občine, da se v okviru univerzitetnega kampusa zgradi študentska stanovanja.

Kolikor je meni znano, občina vse te naloge, pa kakor koli so že kje zapisane in kakršne koli roke si je že postavila, izvaja zelo slabo. Ne duha ne sluha o javno-zasebnem partnerstvu, o finančnih vzpodbudah za prenovo stanovanj v mestnem jedru, o sredstvih EU, o družinskih stanovanjskih objektih za Rome, celo lokacijskih načrtov ni več novih, …
A vendarle bom z naslednjim svetniškim vprašanjem Muhiču dal priložnost, da izčrpneje pojasni, kaj od tega je doslej sploh uresničil oziroma kaj od zastavljenega bo uspel. Upam, da ne bo spet razlagal, kaj vse bodo gradili Imos, ZIL Inženiring, CGP, Begrad, Raifeissen Leasing in drugi, ampak da bo povedal, kaj bo storil on oziroma občina.

Bilo bi zelo lepo, če bi župan Muhič, namesto da se diči s tujim perjem, povedal, koliko stanovanj bo v njegovem mandatu denimo kupila novomeška občina in jih oddala kot socialna, neprofitna, kadrovska ipd. Mislim, da bi tu zgovornost kar naenkrat uplahnila, glava in oči govorca pa bi se še bolj povesili k tlom.

Proračun in obljube o stanovanjih
Ampak da je treba pristopiti k reševanju problema stanovanjske gradnje sem na občinskem svetu že dovolj jasno opozarjal župana Muhiča ob sprejemanju proračuna za leto 2007. In enako bom storil ob sprejemanju proračuna za leto 2008.

Občina sicer ima proračunsko postavko 18061006 Vlaganja v objekte in pridobivanje stanovanj (420001 – Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov) ter proračunsko postavko 18061008 Investicijski odhodki – stanovanja (420401 – Novogradnje). Prva je namenjena nakupu stanovanj po 154. členu Stanovanjskega zakona, ki govori, da je pristojnost občine, da zagotavlja sredstva za graditev, pridobitev in oddajanje neprofitnih stanovanj ter stanovanjskih stavb, namenjenih začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. Druga postavka pa je namenjena novogradnjam za praktično enak namen, torej za reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb.

In koliko denarja je na teh postavkah zagotovil župan Muhič? Na prvi postavki je župan Muhič letos zagotovil le 139.799 evrov, koliko jih bo uspel porabiti, bomo še videli, bo pa s tem lahko kupil kvečjemu kakšni dve stanovanji na leto, kar je seveda kaplja v morje. Na drugi postavki, ta govori pa prav o novogradnjah, o katerih se je župan Muhič razgovoril na Vašem kanalu, pa je župan v svojem proračunu zagotovil reci in piši 0 (nič) evrov. Več denarja za stanovanja, od tega kot ga je zagotovil župan, letno zapravi celo kakšna bolj premožna novomeška družina.

Poročilo o delu glede stanovanj
Ob svojem poročilu o opravljenem delu v prvem devetmesečju, bilo je to torej septembra, je bil župan Muhič z besedami o stanovanjski problematiki sicer bistveno bolj realen, kot oni dan na Vašem kanalu. V svojem poročilu je malce bolj jasno zapisal, kaj je oziroma kaj bo naredil v letu 2007 na tem področju. Kar citirajmo ga:
»2. Stanovanjske zadeve
Načrtovani večji projekti in razpisi v letu 2007:
-nakup enega stanovanja na trgu na območju Mestne občine Novo mesto;
-sofinanciranje obnove strehe na večstanovanjski stavbi Smrečnikova ulica 4, Novo mesto, kjer je mestna občina lastnica enega stanovanja;
-obnova strehe na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu;
-izvedba javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.«

To je žal to. Realnost.


Mislim, da sem s tem povedal dovolj o županovi volji po reševanju stanovanjske problematike in nehote nekaj tudi o novinarstvu, ki pa naj raje ostane domena visoke politike oziroma, ker jim gre samokritika bolje od rok, kar novinarskega ceha samega.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik


Reference:
http://www2.tv-nm.si/index.php?option=com_content&task=view&id=923&Itemid=111
http://www2.tv-nm.si/index.php?option=com_content&task=view&id=916&Itemid=111

Ni komentarjev: