četrtek, 27. december 2007

KDAJ PA RES BO HUMANITARNI CENTER?

O tem, kar bi moralo biti narejeno v letu 2007, pa ni bilo, oziroma o tem, da novomeška občina v letu 2007 ni kupila prostorov za Humanitarni center na Drski, čeprav je imela to nalogo predvideno s proračunom in zanjo tudi zagotovljena finančna sredstva.

Pred par dnevi je Vaš kanal pod naslovom »Župan zagotavlja, da humanitarni center bo« objavil prispevek o vprašanju ureditve Humanitarnega centra v Novem mestu. Pri ureditvi centra z Rdečim križem sodeluje Mestna občina Novo mesto, ki naj bi zagotovila prostore zanj.
Novomeški župan Muhič je v novinarskem prispevku povedal, »da so sredstva za Humanitarni center zagotovljena in da bo novomeško Območno združenje Rdečega križa po petnajstih letih le prišlo do novih prostorov na Ulici Slavka Gruma.« In res je, sredstva so, točneje, so bila zagotovljena, pa Rdeči križ tudi po petnajstih letih še nima prostorov.

Novinar je župana žal pozabil vprašati, zakaj prostorov za Humanitarni center občina ni kupila že v letu 2007. To bi bilo namreč potrebno in tudi možno storiti, ker je to pač bila županova naloga, ki mu jo je dodelil občinski svet s proračunom ter v njem tudi zagotovil finančna sredstva za nakup. Na proračunski postavki 08 109 008 je bilo v proračunu za leto 2007 namreč zagotovljenih 200.000 evrov. Toda župan Muhič prostorov ni kupil. Zato bo potrebno finančna sredstva ponovno zagotoviti v proračunu za leto 2008.

Muhič doslej ni pojasnil, zakaj ni od podjetja Mercator odkupil prostorov. Kolikor pa je znano, vzrok temu ni bilo podjetje Mercator. Vse kar smo doslej uspeli izvedeti o tej še eni izmed županovih nerealiziranih nalog v letu 2007 je le besedilo iz obrazložitve proračunske postavke 08 109 008 Investicijski odhodki – Humanitarni center v predlogu proračuna za leto 2008. Tam so zapisali: »Sredstva na tej postavki predstavljajo prenos iz leta 2007, saj v letu 2007 ni prišlo do sklenitve pogodbe med Mestno občino Novo mesto in prodajalcem objekta Mercator d.d. o prodaji oziroma nakupu objekta.«
Predlog proračuna za leto 2008, ki je bil v prvi obravnavi na decembrski seji občinskega sveta, na omenjeni proračunski postavki spet predvideva sredstva za ta nakup, tokrat 214.000 evrov.

Če bo šlo tako naprej se bomo iz leta v leto »ukvarjali« z enimi in istimi zadevami.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik

Referenca: http://www2.tv-nm.si/index.php?option=com_content&task=view&id=1270&Itemid=111

Ni komentarjev: