četrtek, 06. december 2007

ŽUPANOV POKER Z IGRIŠČI

O tem, kako zelo malo denarja namerava župan nameniti urejanju otroških in športnih igrišč v letu 2008, kar je prav pokeraška poteza, ki pa se ne bo končala dobro za tiste, ki znajo le blefirati, v rokah pa so spet brez adutov.


Kar sem le strahoma domneval, je novomeški župan Lojze Muhič zdaj vendarle zelo jasno izpovedal v proračunu za leto 2008. Ta je danes prišel v nabiralnike občinskih svetnikov. (Mimogrede: županu spet ni uspelo pripraviti, kar je napovedoval – napovedoval namreč je, da bo za hkratno obravnavo pripravil proračuna za leto 2008 in tudi za leto 2009. Žal.)

Že po izraziti neaktivnosti aktualne občinske oblasti glede urejanja otroških in športnih igrišč v letošnjem letu je bilo dokaj prezentno, da županu Muhiču ta problematika ni kaj prida mar, pri čemer se pa itak sprašujemo, kaj mu sploh je mar. Da pa mu je otroških in športnih igrišč tako zelo malo mar, kot zdaj izkazuje s predlogom občinskega proračuna za leto 2008, pa bi si vendarle le stežka mislili.

Na proračunski postavki 04081023 Investicijski odhodki – otroška in športna igrišča je bilo v preteklih letih zagotovljenih okoli 18 milijonov tolarjev oziroma okoli 80.000 evrov. Malce gor malce dol. Ta količina denarja ni ravno velika, a je bilo z njim ob pozornem, mačehovsko spretnem ravnanju moč kar nekaj stvari urediti. S tem denarjem se je pač vsako leto na novo uredilo nekaj igrišč in poskrbelo za vsaj minimalen obseg vzdrževanja večine obstoječih.

No, župan Muhič se je skupaj s svojim podžupanom za družbene dejavnosti Rafaelom Križmanom v letu 2008 odločil narediti križ čez otroška igrišča. Odločila sta se za potezo, ki bo stanje na tem področju zagotovo bistveno poslabšala. Na omenjeni proračunski postavki, kjer je bilo še v letošnjem letu zagotovljenih 80.000 evrov, namenja župan v letu 2008 le še 20.000 evrov! Gre torej za kar 75% znižanje glede na preteklo leto, kar je tudi eno največjih znižanj postavk v občinskem proračunu nasploh. In to v trenutku, ko želi občina graditi močno predimenzionirano telovadnico v Stopičah in s športom komajda kaj prida povezan servisni objekt v Portovalu. Res »briljantna« politika občinske oblasti.

Ampak tako zlahka ne bo šlo. Občina ima, če že drugega tile oblastniki ne vidijo in ne razumejo, namreč zakonsko dolžnost poskrbeti za varnost na igriščih. Prav vsa igrala, prostor ob njih in igrišča nasploh morajo biti varnostno brezhibna, izdelana, postavljena in delujoča v skladu z ostrimi evropskimi normativi. V nasprotnem primeru si lahko v primeru poškodb otrok in tožb, ki bodo usmerjene na lastnika igrišč oziroma igral, občina obeta visoke kazni oziroma odškodninske zahtevke. Take, ki bodo močno presegali potrebna vlaganja za ureditev te problematike v občini.

No, in če ne drugega, bom pa brez dvoma terjal, da občina v letu 2008 poskrbi za popravilo oziroma zamenjavo prav vseh poškodovanih igral na igriščih v občini, pregled takih morajo pripraviti kot odgovor na moje svetniško vprašanje, za kar bo očitno treba angažirati tudi republiškega inšpektorja, ki se ukvarja z varnostjo pri delu …
Če ne namerava župan do druge obravnave proračuna za leto 2008, ki bo v mesecu januarju, odločno spremeniti te svoje politike, potem drugače tu očitno res ne bo šlo.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik


(Fotografija: igrišče ob OŠ Bršljin, 2. maj 2004)

Ni komentarjev: