ponedeljek, 03. december 2007

KAKO DO LOKALPATRIOTA?

O Lokalpatriotu in še vedno zapuščenih občinskih prostorih sredi mestnega jedra.

Pred dnevi mi je nekdo na blogu postavil vprašanje, ki se glasi: »Tomaž, zanima me, kako si ti, kot svetnik, predstavljaš oddajo GT25 LokalPatriotu (brezplačni najem, subvencioniran najem, tržni, časovno neomejen ... obvezne investicije, pomoč občine pri obnovi ...). Hvala za odgovor.«

Prav je, da na postavljeno vprašanje odgovorim oziroma predstavim svoje stališče. Tega sem sicer v temeljnih potezah nakazal že kar s svojo pobudo na občinskem svetu, da naj občina svoje prazne, neuporabljane prostore na Glavnem trgu 25 (oziroma na Sokolski ulici) ponudi zavodu LokalPatriot. Ideja je sicer starejšega datuma in drugega izvora, a zdelo se mi je primerno, da se jo poudari tudi na občinskem svetu in se terja opredelitev župana do tega vprašanja.

Izhodišča za oblikovanje tega odnosa oziroma odnosov so bolj ali manj jasna. Občina ima v nadstropju in podstrešju stavbe Glavni trg 25 prazne prostore, ki jih za lastne potrebe oziroma potrebe svojih ustanov očitno ne namerava ali celo ne zna uporabiti. To je dokazala že ob svojih dragih in zelo nesmiselnih selitvenih prekucijah. LokalPatriot je uveljavljen in kvaliteten novomeški kulturni producent, ki pomembno sooblikuje kulturno sliko mesta, še posebej seveda na področju mladinske oziroma mladostniške kulture, torej na področju, ki je za utrip mesta zelo pomembno in za katero občina poudarjeno ne skrbi z nobenim od svojih lastnih javnih zavodov. Tak status LokalPatriotu nenazadnje neposredno, posebej pa posredno že vrsto let pripoznava tudi novomeška občina, saj je temu zavodu že pred leti, namreč v mandatu župana Starca, oddala prostore na Novem trgu 6, poleg tega pa v nekem manjšem deležu subvencionira tudi njegov program oziroma projekte z občinskim proračunskim denarjem. Ob tem je treba dodati, da se bo ta sicer zasebni, a po naravi dela tako rekoč javni zavod oziroma za javni interes delujoč zavod, v prihodnjih mesecih znašel pred prostorskim problemom. Zaradi del na Novem trgu 6 v zvezi z novogradnjo objekta, bodo pač morali zapustiti svojo uveljavljeno lokacijo.

Menim, da je na mestu, da je celo nujno, da na podlagi znanih, zgoraj navedenih dejstev mesto aktivno pomaga zavodu pri reševanju tega prostorskega problema, ki bi ob okornosti novomeške oblasti lahko postal za inštitucijo na nek način eksistencialen problem, za mesto pa vsekakor kulturni problem. Aktivna pomoč občine naj v tem primeru pomeni, da občina zavodu ponudi oziroma omogoči uporabo prostorov v dveh etažah na Glavnem trgu 25, ki jih je tudi LokalPatriot sam že prepoznal kot primerne za (začasno) izvajanje svojega programa oziroma dejavnosti, in da občina to seveda stori pod kar najbolj ugodnimi pogoji. Glede na to, da je občina premoženje na Glavnem trgu dobila v posest oziroma prepoznala svoje lastništvo te nepremičnine tudi zaradi aktivnosti LokalPatriota, vsaj posredno seveda, še bolj pa to stoji vsled že prej navedenih dejstev, bi bil po mojem mnenju na mestu tudi brezplačna oddaja, vsekakor pa oddaja tega prostora pod vsaj identičnimi pogoji, kakršne občina LokalPatriotu nudi oziroma je nudila na Novem trgu 6. Glede na to, da si bo LokalPatriot nove prostore zagotovil v nekaj letih v novozgrajenem objektu na Novem trgu 6, ne vidim nikakršne potrebe, da bi bila oddaja prostora »časovno neomejena«, menim pa, da bi bilo primerno, da občina te prostore trajno nameni mladinski ali podobni kulturi oziroma tistemu, kar sodi v mestno jedro, pa kdor koli bo že z njimi kasneje upravljal.

Za usposobitev prostorov na Glavnem trgu 25 bo seveda treba izvesti tudi določena vlaganja, denimo v ureditev bivalnega oz. funkcionalnega podstrešja, sanitarij, najbrž ne bo odveč niti novo stavbno pohištvo in podobno - pač odvisno od konkretnega namena in ambicij. V dvogovoru z bodočim uporabnikom bi bilo morebiti najbolj primerno in zaradi oblikovanja ustreznih, torej čim manj kompliciranih medsebojnih razmerij enostavno, da občina ta vlaganja opravi s svojimi proračunskimi sredstvi. Toda obenem imam le malo upanja, da bo župan Muhič s koalicijo v proračunu za leto 2008 za ta namen tudi zagotovil ustrezna sredstva za pripravo projekta in seveda za izvedbo. Torej bo najbrž bistveno bolj praktično, da bodoči najemnik, torej LokalPatriot, te aktivnosti izvede sam v soglasju z občino (ki mora tudi zato čimprej tudi sama ugotoviti, kakšna bo dolgoročna namembnost teh prostorov), in jih pač poračuna pri najemnini, stroških ali kako drugače.

Seveda se ob takem dogovoru med občino in LokalPatriotom ne sme pozabiti niti na druge akterje v mestnem jedru in na področju kulture, ki občasno potrebujejo prostore za svoje aktivnosti. To je najbrž moč rešiti tudi povsem dogovorno in z zdravim razumom.

Glede na to, da sem slišal tudi že razmišljanja o komercialni oddaji prostorov na Glavnem trgu 25 »najboljšemu« ponudniku in celo o prodaji, se velja na kratko oziroma delovno opredeliti tudi do tega.
Občina mora razumeti, da mora izvajati različne politike, med temi gre seveda tudi za razvoj starega mestnega jedra, kulture in mladinske kulture. Eno izmed orodij za izvajanje tega je tudi nudenje prostorskih pogojev organizacijam, ki k doseganju takih ciljev prispevajo in to seveda na način, ki je zgodovinskemu jedru primeren. Tu pač ne gre za to, da se prostor ponudi onemu, ki na bolj ali manj javnem razpisu za oddajo prostorov ponudi največ evrov, pač pa onemu, ki v mestno jedro vnaša program, ki ga ljudje v tem prostoru želijo in pričakujejo. Tu pa so na prvem mestu vsekakor dejavnost gostinstva, kultura in specializirane trgovine, denimo one vrste, ki jo promovira tudi Društvo Akcija s svojo rokodelski tržnico ipd.

Tako si jaz to torej predstavljam kot svetnik. In tak je na kratko moj odgovor.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik


Glejte tudi:
http://tomazlevicar.blogspot.com/2007/09/obina-za-zasebne-epe.html
http://tomazlevicar.blogspot.com/2007/11/pobude-in-vpraanja-10-seja.html

1 komentar:

Cvetka pravi ...

Tomaž, hvala za odgovor.