sreda, 29. avgust 2007

PLEČNIK V PLEVELU

O ne le Plečniku, ampak tudi o NOB v plevelu.


Novo mesto ima samo eno delo slavnega arhitekta Jožeta Plečnika. Niti ni pravo arhitekturno delo, je pač spominsko obeležje. Spomenik NOB v Bučni vasi stoji ob vpadnici v Novo mesto, bil je postavljen leta 1951, posvečen pa je 48 padlim borcem in žrtvam fašističnega nasilja iz Velike Bučne vasi in okolice.

Medtem, ko Ljubljana, Praga, Dunaj in seveda mnogi manjši kraji, kjer je Plečnik pustil svoj pečat, malo da ne malikujejo njegova dela in jih pridno tržijo, mu pri nas v Novem mestu sila slabo kaže. Očitno smo si dandanes v Novem mestu navzkriž s Plečnikom in z NOB, če smemo soditi po stanju tega spomenika v Bučni vasi.Ne vem točno, kdo bi moral skrbeti zanj. A najbrž bo to že kdo vedel. Domnevam pa, da bi skrb za spomenik smela biti domena občine, te zagotovo, pa zatem Zveze borcev pa Krajevne skupnosti Bučna vas, lastnikov parcele, na kateri stoji spomenik, nenazadnje Plečnikovih cehovskih kolegov - arhitektov … Kdo? Vsi? Očitno tudi tu velja rek: veliko babic kilavo dete.Tomaž Levičar
Mestni svetnik

(fotografije: Plečnikov spomenik v Bučni vasi, 24. avgust 2007)

Ni komentarjev: