torek, 08. januar 2008

ALI STE ZADOVOLJNI OBČAN?

O še vedno ne prepoznanem zadovoljstvu občanov z novomeško občino in o izgubljenem certifikatu kakovosti.

Novomeška občina je bila leta 2006 tik pred izgubo certifikata kakovosti po standardu ISO 9001:2000. Septembra 2006 je Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje izvedel tako imenovano obnovitveno presojo, da bi ugotovil, če novomeška občina še deluje skladno s tem standardom in ali si še zasluži nositi certifikat kakovosti, ki ga je pridobila pred nekaj leti. Inštitut je ugotovil več neskladnosti oziroma napak, a je občina pred izgubo certifikata imela možnost vse te odpraviti. Del neskladnosti je bil še istega leta odpravljen. Ne pa vse. "Novi" župan Muhič, prej podžupan, vse doslej ni poskrbel, da bi odpravili vse neskladnosti s standardom.

V odgovoru na svetniško vprašanje je občinska uprava na začetku leta 2007, namreč na februarski seji občinskega sveta, sicer odgovorila: »(…) Ugotovljene neskladnosti bodo odpravljene do roka, ki nam ga je naložila presojevalska organizacija v Poročilu o presoji in bo dodatna presoja o odpravi neskladnosti opravljena do 31. marca 2007.« Toda kot rečeno, je še danes vse po starem, torej marsikaj narobe.


Ena od ugotovljenih neskladnosti je bila tudi odsotnost ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov s storitvami občine – ankete. Relativno preprosta naloga, katere rezultati bi mogli zanimati ne le občanke in občane, pač pa bi seveda še posebej morali zanimati župana in njegovo upravo, da bi zmogla odpravljati pomanjkljivosti dela, ki jih zaznavajo njeni uporabniki.

Tudi ostalih neskladnosti v občinski upravi niso uspeli odpraviti. Zato zdaj, ko teh napak odpraviti očitno sploh ne zmorejo, govorijo, da certifikat kakovosti itak ni pomemben in da nič ne pomeni. Posebej rada tako v občinskem svetu govorita podžupana Gril (SDS) in Perhaj (SD). A resnica je zelo daleč od tega. Po svoje je še posebej nenavadno, da tega sicer industrijskega standarda, ki usmerja delo mnogih uspešnih tovarn, ki so si tudi pridobile certifikat kakovosti 9001, ne spoštujejo ljudje, ki so še ne dolgo nazaj govorili, da so gospodarstveniki in gospodarji in da je občino treba voditi malo da ne kot gospodarsko družbo (s čimer se osebno seveda niti pod razno ne strinjam, ker je to pač malce bolj zapleten sistem). Posebej pa je tak vuhmepiševski odnos do certifikata kakovosti po standardu ISO 9000 nesprejemljiv v primeru aktualne novomeške občine, kjer vodstvu še kako manjkajo oprijemališča glede načina oziroma kvalitete vodenja organizacije oziroma njenega delovanja. Delo skladno s takim standardom bi občini vsaj malce pomagalo zlesti iz organizacijsko-upravljalske teme, kamor so jo »uspešno« pripeljali.

Obstajajo pa drugje po Sloveniji tudi boljši primeri. Tako nam recimo kaže primer Mestne občine Maribor. Ta ima tudi analizo takšne ankete o zadovoljstvu svojih uporabnikov objavljeno na svoji spletni strani - Analiza ankete o zadovoljstvu občanov v letu 2006 s primerjavo za leto 2005 (datoteka velika 6,2 MB). Maribor, pač.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik
www.levicar.si@gmail.com

(Podoba: nekdanji dopisni papir Mestne občine Novo mesto, na katerem je še smel biti tudi znak kakovosti – na spodnjem robu)

Ni komentarjev: