četrtek, 10. januar 2008

TRDNO OBLJUBLJAM: GRMSKA GRAJSKA KLET

O trdni obljubi župana, da bo v tem mandatu zaživela grajska klet v gradu Grm.

»Vse bom storil, da bo med mojim mandatom zaživela grajska klet v Grmskem gradu, kjer je Buhuslav Skalicky konec 19. stol. prvikrat strokovno donegoval cviček in ga iz nje popeljal na razstavo kranjskih vin v Prago.«
(Alojzij Muhič – intervju; Vaš mesečnik, številka 29, september 2006, str. 19)

Po dobrem letu dni Muhičevega županovanja in celo nekaj več odkar je dal obljubo, je v kleti gradu Grm, ki je pod delom zahodnega trakta gradu in je v lasti neke finančne družbe, še prav vse povsem po starem. Nekaj plesni, nekaj pajkov, temačnost, hlad, ponekod praznina, drugod nagrmadenost. In seveda brez napovedanega življenja. Še več, občina je kar nekako odstopila od projekta nakupa zemljišč ob gradu Grm in iskanja partnerja ali investitorja za celovito prenovo in oživitev gradu. V predlogu proračuna za leto 2008 župan Muhič ne predlaga zagotoviti praktično nikakršnih sredstev za grad, saj je na proračunski postavki »Investicijski odhodki – Grad Grm« predvidenih 0,00 evrov. Lokacijski načrt za ureditev območja gradu pa napreduje tudi le zelo počasi, pa čeprav vsi vemo, da je v današnjem svetu hitrost doseganja rezultatov vsaj tako pomembna kot kvaliteta rezultatov.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik
www.levicar.si@gmail.com
(Fotografija: atrij in klet gradu Grm, 10. januar 2008)Ni komentarjev: