sreda, 30. januar 2008

KANDIJSKI MOST V ŽABJAKU?

O kablih na Kandijskem mostu, ki je vsaj na papirju občinski in spomeniško zaščiten, podobo pa ima, kakor da bi bil iz nekdanjega Žabjaka.

Ničkoliko besednega gneva, upravičeno seveda, je bil pred časom deležen način vodenja električnih in podobnih kablov v romskem naselju Žabjak. Vse povprek so bili kabli in tudi preko ceste so jih kar na gosto povlekli in prepletali. Sčasoma se je zadeva nekoliko unesla. Očitno pa zgledi vlečejo. Tudi slabi zgledi povlečejo kakšnega slabiča.
Že nekaj časa namreč lahko opazujemo kable, ki so nekako poljubno razpeljani po Kandijskem mostu. Most ni le v lasti občine, ampak je povrhu še občinski kulturni spomenik. Da, v očitno še kar veljavnem odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih spomenikih v občini Novo mesto, ki je iz leta 1992, je pod tehniškimi spomeniki naveden tudi Kandijski most čez reko Krko. Most torej nima le enega skrbnika, namreč lastnika, ampak ima načeloma kar dva skrbnika, pač še za kulturno dediščino pristojno inštitucijo, torej Zavod za varstvo kulturne dediščine (ZVKD). Oba bi morala biti aktivna skrbnika. Toda temu navkljub se s tem mostom očitno lahko počne, kakor komu paše. Dvomiti gre namreč, da so taki posegi na mostu, kakršnim smo priča, storjeni ob soglasju pristojnih. No, in če posegi na mostu niso storjeni s soglasjem občine in ZVKD, tedaj pa bi bil sedaj pač čas, da nekdo na mostu naredi red.

(Fotografiji: Kandijski most, 25. januar 2008)

Tomaž Levičar
Mestni svetnik

Ni komentarjev: