petek, 04. januar 2008

NELJUBI ODGOVORI

O odgovorih občinske uprave na svetniška vprašanja in pobude na primeru parcele ob vrtcu Ciciban.

Glede na to, da na sejah občinskega sveta redno postavljam vprašanja in pobude, me je že nekaj ljudi vprašalo, če dobivam odgovore nanje. Odgovor na to je enostaven. Dobivam jih, saj so župan oziroma uprava k posredovanju odgovorov nenazadnje zavezani s poslovnikom občinskega sveta – 16. in 17. člen. Toda ne glede na to, župan in uprava včasih »pozabita« pripraviti odgovor, a teh primerov je vendarle manj. To je en del problema. Drug del problema pa je kvaliteta odgovorov. Ta pa je včasih milo rečeno na ravni otrok iz otroškega vrtca, ne pa bolj ali manj strokovno podkovanih ljudi, ki bi morali znati odgovarjati na vprašanja in to seveda v vsebinskem smislu znati storiti tudi na strokovno zadovoljivem nivoju. Za šalo in tudi za res bom dal enega izmed tipičnih primerov slabega, nezainteresiranega in nenazadnje tudi nestrokovnega odgovarjanja.Na 6. seji občinskega sveta sem postavil naslednje vprašanje:
»11. VKLJUČITEV PARCELE V OBMOČJE VRTCA CICIBAN – pobuda
Med območjem vrtca Ciciban na Ragovski ulici in hišami Ulica Marjana Kozina 68, 66, 64… je parcela (morda jih je tudi več), poraščena z drevjem, ki je v lasti MO Novo mesto, a je povsem neizkoriščena.
Predlagam, da se ta prostor vključi v območje enote Ciciban, namesti naj se ograjo ob severnem robu ceste Ulica Marjana Kozina na navedenem odseku, s čimer bo vrtec pridobil dodatne površine za igro otrok. V ta namen bo treba le prestaviti del obstoječe ograje in dodati nekaj metrov nove, kar se lahko finančno in časovno uredi v okviru obnove vrtca. Seveda naj se pred tem povpraša za stališče o pobudi tudi vodstvo vrtca Ciciban.«


Na julijski seji sem prejeli naslednji odgovor, ki ga je pripravila Danica Okleščen z Oddelka za razvoj – Služba za investicije:
»Preverili bomo lastništvo omenjenih zemljišč pri vrtcu Ciciban ter proučili možnost razširitve že pred leti (2004) postavljene ograje okrog zemljišča omenjenega vrtca. Po preučitvi le-tega, bomo svetnike obvestili.«Vprašanje sem, ker po parih mesecih niso o ničemer novem samoiniciativno obvestili, ponovno postavil na 10. seji občinskega sveta. Glasilo se je takole:
»11. PARCELA OB VRTCU CICIBAN – vprašanje:
Občinska uprava mi je na pobudo, ki sem jo dal na občinskem svetu, da naj se parcela (gozdič) nad vrtcem Ciciban, ki leži ob Ulici Marjana Kozine, vključi v območje vrtca, julija letos odgovorila, da bo uprava preverila lastništvo zemljišč ter proučila možnost razširitve. O bodo tudi obvestili svetnike, so še dejali.
Glede na to, da je odtlej preteklo že kar nekaj mesecev, me zanima, kakšne so ugotovitve in namere MO Novo mesto glede te zadeve.«

Dobil pa sem naslednji odgovor na decembrski, torej 11. seji občinskega sveta, ki so ga pripravili, a niti podpisali ne Joža Miklič, višja svetovalka, Mateja Jerič, vodja oddelka za družbene dejavnosti, ter mag. Sašo Murtić, direktor občinske uprave:
»Glede na to, da je vrtec Ciciban v fazni obnovi, se v skladu z normativi in standardi, ki so namenjeni predšolski vzgoji, predvideva tudi ureditev zunanjega igrišča.«

Kdor zna vsaj brati vprašanja, pa tudi če niti približno ne pozna problematike z vsebinskega vidika, ta ve, da pripravljeni odgovor sploh ne odgovarja na postavljeno vprašanje, nudi pa dovolj jasen odgovor na vprašanje, ki ga sploh nisem postavil, ki pa bi se lahko glasilo takole: »Ali se vam ljubi delati v občinski upravi Mestne občine Novo mesto?«


Tomaž Levičar
Mestni svetnik
www.levicar.si@gmail.com

Ni komentarjev: