ponedeljek, 07. januar 2008

NARODNI DOM IN LETO 2012

O tem, ali je glede na aktualno stanje stvari sploh še realno pričakovati, da bo Narodni dom obnovljen vsaj do leta 2012.

Leta 2012 naj bi bil evropska prestolnica kulture slovenski Maribor, z njim pa še nekaj mest, ki za ta naziv kandidirajo skupaj z Mariborom. Med temi mesti je tudi Novo mesto.
Maribor je bil med nekaj slovenskimi kandidati že izbran s strani Vlade RS, do srede prihodnjega leta pa naj bi to potrdil še Evropski parlament. Če ne bo presenečenj, tedaj je Novo mesto praktično že obsojeno na to, da leta 2012 sodeluje v projektu, in obsojeno, da se nanj tudi ustrezno pripravi.

Novo mesto pri projektu »Evropska kulturna prestolnica« sodeluje s petimi projekti. Od teh sta dva investicijska, namreč prenova Narodnega doma ter prenova stavbe Anton Podbevšek teatra.
Mislimo si lahko, da tako zastavljena naloga pomeni, da morata biti stavbi do leta 2012 prenovljeni in dani kulturi v rabo. Tako je nekako logično misliti. (Upajmo, da nihče od tistih, ki so se prijavljali za evropsko prestolnico kulture, ne misli, da je treba leta 2012 s prenovitvenimi deli šele pričeti.)

Do leta 2012 nas ločijo čisto nič več kot le štiri proračunska leta - morda pet proračunskih let, ker pač vemo, da se pri nas obveznosti iz enega leta tako rade plačujejo v naslednjem letu. To so torej proračunska leta 2008, 2009, 2010, 2011 in še 2012.
Glede na obseg občinskega proračuna in delež namenjen investicijam (v kulturi) se prenova Narodnega doma ne zdi enostaven zalogaj. Tega zalogaja tudi ni moč enostavno naprtiti kakšnemu zasebnemu investitorju, saj gre navsezadnje za objekt, ki je v lasti novomeške občine in katerega namembnost je menda dovolj jasna - služil bo bolj ali manj v celoti kulturi. Slednje občina navsezadnje potrjuje tudi z dejstvom, da je ta objekt umestila prav v projekt »Evropska kulturna prestolnica«. Semkaj pač lahko v prvi vrsti sodi urejanje kulturnih ali vsaj kulturnozgodovinskih objektov, ne pa denimo pretvarjanje kulturnih objektov v pisarniške - kar zna včasih komu pasti na pamet.

Koliko sredstev bo potrebnih za prenovo Narodnega doma natančneje še ni znano. Tudi zato ne, ker še ni povsem jasen koncept prenove in niso pripravljeni projekti, iz katerih je sicer moč natančno izračunati vrednost investicije. Vsekakor pa je znano, da so to milijonski zneski. Natančneje nas v dani situaciji niti ne rabi zanimati, saj imamo v tem trenutku na voljo dovolj podatkov, da si rečemo, da tu nekaj ni v redu že v izhodišču.

Župan Muhič v predlogu proračuna za leto 2008 Narodnemu domu namreč namenja zgolj 10.000 evrov. Teh predlaganih 10.000 evrov seveda ne bo niti približno dovolj celo niti za pripravo projektov, ki bi pomagali pridobivati državna in evropska sredstva ali prepričevati kakšnega resnega investitorja o partnerstvu … A še več. V dokumentu »Načrti razvojnih programov«, v katerem občina zarisuje svojo investicijsko dejavnost za nekaj let vnaprej, Narodni dom ni niti omenjen.

Ali župan torej sploh misli resno s sodelovanjem novomeške občine pri projektu Evropska prestolnica kulture? Vse kaže, da ne.


Glejte še:
http://www.mk.gov.si/si/splosno/novice/novica/article/2104/5400/?cHash=babc80b933http://www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/037-1041-276-10-40-906-20051005STO01040-2005-03-10-2005/default_sl.htm


Tomaž Levičar
Mestni svetnik
www.levicar.si@gmail.com

Ni komentarjev: