sobota, 06. oktober 2007

DELITEV PREMOŽENJA LOČENCEV

O še ne razdeljenem premoženju med občinami Novo mesto, Straža in Šmarješke Toplice, kar naj bi bil po mnenju Lojzeta Muhiča pomemben vzrok neuspešnosti novomeške občine, a je v resnici le še en dokaz njenega slabega dela.

Župan Muhič je medijem pred nekaj dnevi dejal, da naj bi bile za ne najboljše stanje novomeške občine in za dosedanje delo, ki celo njega ne zadovoljuje, krive tudi novo nastale občine na območju nekdanje novomeške občine, torej občini Straža in Šmarješke Toplice, ki sta bili inavgururani leta 2006. Z njima še do danes ni uspel razdeliti premoženja, zaradi česar naj bi bila novomeška občina blokirana pri vodenju svojih naložb, naj ne bi mogla upravljati s svojim premoženjem in naj po njegovih besedah ne bi mogla najemati kreditov. Te Muhičeve trditve, ki jih že dolgo ponavlja in ki so jih mediji po vrsti zopet kar nekritično povzeli, seveda niso bile pravilne niti pred meseci, saj je zakonodaja tudi v takih situacijah omogočala normalno delo, še manj pa so take trditve resnične danes. Pravzaprav je celo možno in nekako opazno, da je občina blokirana, le da je vzrok tega v resnici kvaliteta dela novomeške občine, ne pa take in drugačne zahteve ostalih dveh občin.

Župan Muhič je na novinarski konferenci, ki jo je imel minuli teden, kot pišejo mediji, dejal, da je težava v tem, da nove občine ne pristajajo več na kriterije, za katere so se skupaj prej dogovorili, in je ob tem celo namignil, kakor beremo denimo v novem tiskanem Parku, da naj bi nekateri zaposleni v novomeški občinski upravi obenem opravljali tudi delo svetovalcev novih občin. Slednje je možno, čeprav je bolj pomembno reči, da bi tudi Muhič očitno potreboval kakšnega svetovalca, da bi mu in ostalim odgovornim na novomeški občini pojasnil, da je zakon ves ta prepir med občinami že pred časom presegel, a oni tega očitno še niso opazili. Pa tudi pred tem je imela novomeška občina vse možnosti ustrezno voditi svoje naloge, pri čemer je morala za nekatere pridobiti soglasje ostalih dveh – in seveda obratno.

Za slabo stanje novomeške občine nista občini Straža in Šmarješke toplice krivi niti najmanj. Za slabo stanje novomeške občine je odgovoren kar lepo novomeški župan, tako kot so za boljše stanje mnogih drugih slovenskih mestnih občin pač zaslužni predvsem njihovi župani, ki delujejo v povsem enakem zakonskem okviru.

Država se je pri vprašanju delitve premoženja med novimi občinami očitno zavedala možnosti trmoglavljena in pomanjkanja spretnosti in modrosti njihovih vodstev, zato je napisala zakon, s katerim daje novim občinam sicer ugodno možnost, da se v določenem in doglednem roku sporazumno dogovorijo glede razdelitve premoženja, v nasprotnem pa glede razdelitve pričnejo veljati kriteriji zapisani v zakonu o lokalni samoupravi oziroma se skladno s temi z dnem ustanovitve novih občin premoženje razdeli.
Zakon o lokalni samoupravi razdelitev premoženja med občinami opredeljuje v 51.b in 51.c členih. Občinski sveti imajo po 51.b členu 6 mesecev po konstituiranju občinskih svetov, to je bilo pri nas decembra lani, čas, da sprejmejo odločitev o razdelitvi premoženja, sporazum o razdelitvi premoženja pa zatem sklenejo župani v nadaljnjih največ treh mesecih. Vse skupaj je torej treba urediti v največ devetih mesecih, kar pomeni, da bi stvar morala biti že najmanj lep mesec dni pod streho, če bi bili trije župani učinkoviti, pa bi se zadeva lahko rešila celo že pred nekaj meseci.
No, ker je, kot že povedano, zakonodajalec predvideval take »motnje« v lokalni samoupravi, kakršnim smo priča dandanes pri nas, je v 51.c členu Zakona o lokalni samoupravi zapisal način razdelitve premoženja med občinami, če se te v prej navedenem roku pač ne dogovorijo za razdelitev sporazumno. Načina nima smisla navajati, ker si ga lahko v zakonu prebere vsakdo.

Kar je zato zdaj že nekaj časa naloga novomeškega župana Muhiča, ki pa je kar ne izvede, je to, da mora občinskemu svetu predložiti akt, s katerim bo občinski svet, kakor govori 3. odstavek 51.c člena zakona, na podlagi premoženjske bilance in popisa ugotovil premoženje občine, to pa bo zatem podlaga za morebitno dodatno urejanje zadev v zemljiški knjigi, kar velja posebej za novi občini Straža in Šmarješke toplice.

Na vse to in na podobno je bil Lojze Muhič opozarjan v občinskem svetu že pred meseci, zgodba se je začela praktično na prvi seji novega občinskega sveta. Še najbolj glasno je opozorila lahko poslušal s strani svetnice Novakove, a se ga očitno ni prav nič prijelo. Torej je vedel, a vseeno še do danes ni prav nič storil. Zato je Muhičevo govorjenje, o tem, kaj katera občina bi in kaj ta ali ona ne bi in kakšne svetovalce ima, toliko relevantno, kot je za nas danes relevanten lanski sneg.

Jaz sicer še vedno verjamem, da želi Lojze Muhič kot župan narediti veliko dobrega, vse bolj pa mi je tudi jasno, da tega žal ne bo zmogel. Dobra volja pri teh zadevah ni dovolj.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik


P.S.:
Ostaja pa pri vsem tem še en precej velik greh župana Muhiča, ki je bil v prejšnjem mandatu podžupan. Muhič je namreč v proračunskem letu 2006 kot župan vodil občino en mesec. In v času, ko se je občina delila je bil to zelo pomemben čas, v katerem bi moral Muhič ustrezno zaključiti proračun, da bi ne prišlo do velikega presežka, ki ga bo treba zdaj, namesto da bi bil prej porabljen za potrebe novomeške občine, skladno z zakonom deliti med vsemi tremi občinami. Zato je novomeško občino praktično oškodoval za par sto tisoč evrov.

Ni komentarjev: