ponedeljek, 15. oktober 2007

ODZIVI: PLEČNIKOV SPOMENIK

Na zadnji seji občinskega sveta sem dal pobudo, da naj se očedi povsem zanemarjen spomenik NOB v Bučni vasi, katerega avtor je arhitekt Plečnik. Stvar je pač toliko bolj delikatna, ker je ta spomenik edino Plečnikovo delo v našem okolju, hkrati pa je letos tudi Plečnikovo leto (50-letnica smrti), ki pa gre celo že počasi h kraju.


Svetloba razuma se je zdaj nekoliko dotaknila spomenika. Občina, vsaj sklepam, da je bila ta, je prostor vendarle vsaj malo uredila, ostalo pa najbrž še bo – odstraniti je treba še stare sveče in neprimerno korito za rože ter prestaviti začasni prometni znak, urediti stopnice …


Glejte tudi:
http://tomazlevicar.blogspot.com/2007/09/pobude-in-vpraanja-8-seja.html

http://tomazlevicar.blogspot.com/2007/08/plenik-v-plevelu.html

Tomaž Levičar

(Fotografiji: 14. oktober 2007)

1 komentar:

Tomaž Levičar, Novo mesto, Mestni svetnik pravi ...

Oh, ko sem že mislil, da je občina začela z aktivnejšim delom, me je spet realnost mahnila po glavi. Za spomenik pač ni poskrbela občina, kakor sem si želel pomisliti, ampak je za spomenik poskrbel kar Zavod za varstvo kulturne dediščine, kar mi je gospa Podgornik tudi prijazno pojasnila:

»Pozdravljeni!
Oglašam se vam na vaše današnje pisanje o spomeniku v Veliki Bučni vasi. Rada bi le pojasnila določene okoliščine in dejstva okoli urejanja samega spomenika. Kot ste že med vašim pisanjem poudarili, letos poteka Plečnikovo leto in omenjeni spomenik je edino delo tega arhitekta na našem koncu. Kot tak je bil tudi razglašen leta 1992 za kulturni spomenik. Tudi pri nas na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto spremljamo njegovo stanje. Vzdrževanje tovrstnih spomenikov vodi Zveza borcev delno z lastnimi sredstvi delno pa z sredstvi lokalnih oblasti. Zaradi zanemarjenosti spomenika smo poskušali vzpostaviti stik z Območnim odborom ZZB Novo mesto. Ker pa niso ves čas prisotni v pisarni, smo se 5. 10. odločili, da k ureditvi spomenika pristopimo kar sami. Še isti dan je hišnik ZVKDS, OE Novo mesto opravil košnjo okoli spomenika in počistil (pometel) sam spomenik. Ob tem ga je že takoj na začetku oviral lastnik parcele na kateri spomenik stoji. Šele, ko mu je naš hišnik razložil, zakaj je delo potrebno opraviti, je popustil in dovolil košnjo okoli spomenik v širino pol metra. Na zemljiški knjigi smo preverili lastništvo in ugotovili, da spomenik stoji na privatni zemlji vendar pa ima svojo parcelo. Z Območnim odborom ZZB Novo mesto smo že v dogovoru, da pripravimo pobudo za MO Novo mesto, da odkupi parcelo na kateri stoji spomenik in da skupaj pristopimo k temeljiti sanaciji, predvsem čiščenju samega spomenika. Upam, da bomo te dogovore čim prej začeli in jih tudi uspešno rešili. Seveda pa nam bo prišla prav tudi podpora v samem občinskem svetu. Hvala za razumevanje in lep pozdrav!
Judita Podgornik Zaletelj, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto«

Morda bo pa kdaj prihodnjič tu spet priložnost, da se izkaže tudi občina. Sicer pa ima še toliko drugih priložnosti, da pokaže svoj lepši obraz …

Tomaž