sreda, 24. oktober 2007

FOTOKOPIRNICA MO NOVO MESTO

O tem, kaj mi (pre)plačujemo.

No, še naslednje, kar spada k pripravi in sprejemanju odloka o organizaciji občinske uprave, pa moram vendarle še pokazati, vsaj za primer, je sploh edini?, da bomo nekaj izvedeli o silni »originalnosti« novomeške občinske uprave, o njenem spoštovanju avtorskega dela, o razumevanju lokalnosti razmer in navsezadnje o smislu plačevanja uprave in zunanjih izvajalcev za tako delo.

Za lažje spremljanje spodnje atrakcije sem similarne odseke sicer tekočega teksta, ki si ga lahko v originalu preberete na pripisanih internetnih povezavah, označil s ciframi. Primerjati je seveda treba ljubljanski in novomeški tekst ob enakih cifrah.

Poglejmo si torej za primer ekscerpt iz obrazložitve k osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, ki je bila pripravljena aprila 2007 (http://www.ljubljana.si/file/671602/6is-1t.pdf , str. 15):
1) Poleg navedenega cilja pa z osnutkom odloka predlagana reorganizacija mestne uprave predstavlja začetek izvajanja projekta racionalizacije poslovanja mestne uprave, predvidenega v Programu Zorana Jankovića »Za Ljubljano z nasmehom« (5. 9. 2006), kar je poglavitni cilj novega odloka.
2) Sedanja organiziranost mestne uprave ne zagotavlja učinkovitega opravljanja nekaterih
funkcij.
3) V organizacijskem smislu so oddelki in službe velikokrat delovali nepovezano in kot samozadostne celote.
4) Prihajalo je do podvajanja nalog, kadrov in sredstev, s tem pa do zapletenega in neracionalnega poslovanja za občane in druge uporabnike storitev mestne uprave.
5) Seveda pa spremembe narekuje tudi zahtevnejši odnos uporabnikov, ki se zavedajo, da občina ni sama sebi namen, ter zahtevajo izboljšanje kakovosti storitev in zniževanje stroškov.
6) Predlagane spremembe organizacije mestne uprave bodo skupaj z drugimi načrtovanimi ukrepi pripomogle k učinkovitejšemu in uspešnejšemu izvajanju njenih nalog.

Zdaj pa še ekscerpt iz obrazložitve k odloku o organizaciji občinske uprave MO Novo mesto, ki je bila "pripravljena" oktobra 2007 (http://www.novomesto.si/media/doc/svet/seje/2007/9.%20seja%20OS%20MO%20NM%20-%2025.10.2007/7%20dni/07.%20Obrazlozitev%20k%20Odloku%20o%20organizaciji%20obcinske%20uprave.pdf , str. 5):
1)
Predlagani osnutek odloka reorganizacije Občinske uprave Mestne občine Novo mesto predstavlja začetek racionalizacije poslovanja uprave, kar je tudi poglavitni cilj novega odloka.
2) Sedanja organiziranost občinske uprave ne zagotavlja učinkovitega opravljanja nekaterih nalog oziroma funkcij uprave.
3) V organizacijskem smislu so oddelki in službe velikokrat delovali nepovezano in kot samozadostne celote.
4) Zaradi podvajanja nalog so se povečevale potrebe po kadrih in s tem tudi stroški. Posledično temu je prihajalo do zapletenega in neracionalnega poslovanja za občane in druge uporabnike storitev občinske uprave.
5) Uporabniki se zavedajo, da občinska uprava ni namenjena sama sebi, ampak pričakujejo kakovostne storitve in znižanje stroškov. To je tudi cilj, ki mu s predlogom nove organizacijske strukture sledimo.
6) Predlagane spremembe bi bistveno pripomogle k učinkovitejšemu in uspešnejšemu izvajanju njenih nalog.

Je mar to odmev? Ali pa je to enostavno način dela novomeške občinske uprave, ki ga mi nevedneži drago plačujemo? Ne bi bilo mar bolj enostavno, da novomeško občino priključimo ljubljanski in bo tedaj vse skupaj, tako kot očitno poteka že zdaj, kar ljubljanska občinska uprava pripravljala in opravljala še za naše mesto?

V bistvu nimam nič proti takemu načinu dela, na nek način sodelovanje med občinami, če bi to res bilo kaj takega, imam pa proti takemu načinu dela, ki je dejansko kraja, precej za povedati v primeru, da se za tako xerox delo drago plačuje iz davkoplačevalskih žepov – kar pa je očitno žal tako prav v primeru MO Novo mesto!

Je že res, da tako nekateri pišejo svoje diplome in magisterije, ne spodobi pa se, da tako dela občina!

Tomaž Levičar
Mestni svetnik

Ni komentarjev: