ponedeljek, 01. oktober 2007

NOVO MESTO V NABIRALNIKU?

O tem, kako na občini pozabljajo na izvrševanje svojih predpisov – tokrat na primeru občinskega časopisa Novo mesto.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto je pred časom sprejel odlok o ustanovitvi in izdajanju lokalnega časopisa Novo mesto. Odlok ima tudi 4. člen, ki pravi: »Lokalni časopis običajno izhaja desetkrat letno, in sicer enkrat na mesec, razen v juliju in avgustu. Lahko izide tudi izredna številka.«


Doslej je občina izdala samo eno številko časopisa. Uredil jo je Ivan Krasko, ki ga je za urednika tega časopisa imenoval prejšnji občinski svet (27. seja, 20. april 2006). V letošnjem letu pa bi morali imeti v rokah že sedem številk časopisa Novo mesto, a se občina v zvezi s tem ni doslej niti ganila.
Za časopis mi je po svoje vseeno, čeprav mislim, da bi bil lahko zelo dober informator javnosti, posebej v obdobju, ko je občinskim strukturam še precej manj jasno, kakšen je potencial interneta in njihove spletne strani v odnosu do občank in občanov. Ni pa mi vseeno, če celo župan krši predpise.

Župan Muhič s svojo neaktivnostjo ne krši samo zgoraj navedene določbe odloka o časopisu, ampak krši tudi odlok o letošnjem proračunu. Zakaj še slednjega? Odlok o proračunu MO Novo mesto za leto 2007 ima namreč proračunsko postavko 01 013 308, ki se imenuje Časopis Novo mesto. V obrazložitvi postavke piše, da so sredstva namenjena za izdajo časopisa Novo mesto. Na postavki je 5.784 evrov. To je malo, a za eno izdajo bi bilo celo dovolj.

Imamo torej enega župana in en časopis, a kar dve kršitvi predpisov.

Županu sem, da ga rešim problemov, ki sledijo iz njegovega kršenja predpisov, on je pač skrbnik občinskih predpisov in skrbnik izvajanja proračuna, in glede na to, da župan Muhič z ekipo enostavno nima ideje, zakaj bi časopis sploh rabil, že pred nekaj meseci predlagal, da naj občina ali začne končno izdajati časopis, kar od nje zahtevata odlok o časopisu in odlok o proračunu, ali pa naj pač občinskemu svetu predlaga spremembo odloka o časopisu tako, da ne bo treba časopisa izdati 10-krat na leto, ampak bo lahko ta izšel kadar se bo to pač nekomu zljubilo. Če se to ne bo nikomur nikoli zljubilo, tedaj pač ne bo izšel nikoli več.

Župan je spomladi na mojo pobudo reagiral le toliko, da je odpisal, da bo odlok spremenil, tega sicer po kar nekaj mesecih še vedno ni storil, dodal pa je še, da bo prva letošnja številka časopisa izšla in da bo izšla jeseni. Lepa novica.
Koledarska jesen je že nekaj dni med nami, vremenska pa že kar en mesec, pa časopisa še kar ni. Ker pa je jesen še dolga, lahko še malo počakamo.

Se je pa županu vmes nagrmadil še problem z urednikom časopisa, za mesto katerega bo pač moral najti novega človeka. Novinar Ivan Krasko, prvi urednik časopisa, je po vseh grdih besedah, ki jih je prejel, pač odstopil in zdaj raje počne lepše stvari.
Kako bo župan uresničil zahtevo, da mora izdati 10 številk na leto in to vsak mesec razen julija in avgusta, pa je seveda že drugo in povsem nerešljivo vprašanje.


Tomaž Levičar
Novo mesto

Ni komentarjev: