sobota, 27. oktober 2007

OBČINA LAŽE O IGRIŠČIH

O novem kupu laži Mestne občine Novo mesto, tokrat o lažeh, ki se navezujejo, kar je posebej grozljivo, na otroška igrišča.

Čeprav imam načeloma silovito dobre živce, vzkipim pa prej oziroma raje zaradi ustvarjanja bolj dramske podobe situacije, kot pa vsled kakšne druge notranje potrebe, mi te občinske laži že po malem presedajo, še posebej zdaj, ko vidim, da so se začeli lagati še v povezavi z otroškimi igrišči. To je pa res malce preveč odurno.
Ni mi zagotovo jasno, ali ne poznajo zadev, ker čepijo le v svojih pisarnah, in zato iz lastne nevednosti govorijo v bistvu le krotke, a vendarle nevarne neresnice, ali pa namenoma, brezsramno govorijo laži. Oboje je slabo. Prvo zato, ker je naloga občinarjev, da načrtujejo in spremljajo način porabe javnih proračunskih sredstev, drugo pa, ker je enostavno slabo pa pika. Menda lahko vsak razumen človek ve, zakaj bi laž, ki jo izreka javna inštitucija, bila slaba reč. A laži na žalost marsikoga res ni težko razkriti, zato jim v bodoče predlagam, da se jim izogibajo vsaj zato, če že kakšnega drugega razloga ne najdejo.

K zadevi. Na 8. seji občinskega sveta sem postavil svetniško vprašanje v zvezi z aktivnostmi občine na področju urejanja igrišč. Dobil sem odgovor na 9. seji. In ker sem malce nejeveren Tomaž, sem na nekaj primerih preveril, če so odgovori skladni s stanjem v prostoru. Da niso skladni z razumom, mi je bilo že itak jasno.

Celega odgovora, ki so mi ga posredovali, ne mislim tule ponavljati, še vedno sem ogorčen, ker jih ne objavljajo na občinskih spletnih straneh, pač pa jih vzamem le toliko, da bo povsem dovolj, da brez pristranskosti dokažem, da lažejo in da delajo povrhu slabo.

Takole recimo pravijo v odgovoru, ki so ga pripravili 24. oktobra 2007, torej pred tremi dnevi – bodite pozorni na čas, v katerem govorijo:
»V letu 2007 so bila ali bodo opravljena dela na naslednjih otroških in športnih igriščih:
a) Obnovljeno je bilo igrišče pri vrtcu Kekec v Novem mestu.
b) Pri osnovni šoli Drska bo postavljeno trenutno največje otroško igrišče v Novem mestu z večimi večnamenskimi igrali, klopmi, koši za smeti …
d) Postavljena je nova ograja ob športnem in otroškem igrišču na Smrečnikovi ulici.
i) Obnovljeno je (drugič v dveh letih) športno igrišče za Sparom v Bršljinu (postavljeni so novi koši, popravljena ograja, začrtano igrišče za košarko, obnovljene klopi).

Najhujša stvar je zapisana pod i), a bom moral malce potrpeti, da pridem do tam, da bom lahko to reč opisal in prikazal s fotografijami, ki so bile posnete nič prej in nič kasneje kot danes, torej 27. oktobra 2007, dopoldan.
Povedali smo, kaj so rekli na občini, izpovejmo na kratko zdaj še stanje k posameznim točkam.

a) igrišče pri vrtcu Kekec ni obnovljeno v prav nikakršnem smislu. Naj to jasno izkaže tudi igralo na fotografiji. Vsak, ki je kdaj bil na igrišču, ve, kaj mu manjka. Kdor želi videti več, naj si igrišče sam ogleda.

b) Pri osnovni šoli Drska se res prav zdaj postavljajo nova igrala ob že obstoječih igralih, a poznavanje stanja igrišč v Novem mestu na novomeški občinski upravi je očitno tako slabo, da ne vedo, da s par igrali, ki jih namestijo ob obstoječa ob tej šoli, pač ne moreš narediti »trenutno največjega otroškega igrišča v Novem mestu«. Naj si gredo večja ogledati recimo pod Regrčo vas ob potok Težka voda, ob vrtec Labod, ob vrtec Kekec, ob vrtec Ciciban, na Jakčevo ulico, v Plavo laguno, pa da ne naštevam dalje, ker mi bo postalo dolgčas.
Sicer pa jim čestitam za odločitev, da ob šoli Drska in ob tem velikem naselju, ki se imenuje Ulica Slavka Gruma, uredijo še eno malce večje igrišče za otroke. Še kakšno drevo bi lahko posadili, da bo kdaj kaj sence na igrišču.


d) Ograja na Smrečnikovi ulici še ni postavljena. Bo pa najbrž res. Se očitno nekaj dela na tem. A kakor kaže, bodo zamenjali le mrežo, ne pa cele ograje, kar pa ni nek hud uspeh. Pa še to je treba dostaviti, da ograja ograjuje le športno igrišče, z otroškim igriščem pa nima prav nič opraviti.


i) No, in končno točka i). Ampak tu mi v bistvu zmanjka besed. Fotografije igrišča za Sparom povedo vse o velikosti igrišča in o stanju opreme – preluknjan tobogan, uničena vzmetna gugalnica, manjkajoča nihajna gugalnica, peskovnik brez mivke … Kdor pa se spozna na košarko, bo ugotovil tudi šlamparijo na košu. Je stvar sploh vredna komentarja? Reč je za inšpektorja za varnost pri delu! In če se ne mislijo na tej »naši« občini podvizati, jim ga bom zagotovo nakopal na glavo, ker tu pa govorimo o varnosti otrok, če že ne o njihovem veselju, in gre torej za malo preveč resne stvari, pri katerih se ne gre igrati z lažmi in nedelom!


V izvenmestne kraje, ki so jih navedli, da so tam nekaj postorili (Potov vrh, Podgrad, Koroška vas, Uršna Sela), nisem hodil na opazovanje »opravljenega« dela, ker toliko časa pač nimam. Tudi jim ne mislim dokazovati, koliko igral in igrišč sploh niso uredili ali celo popravili, tega je res preveč, čeprav so v odgovoru še zapisali:
»j) Poleg navedenega je Agencija za šport urejala, popravljala, obnavljala, pospravljala in vršila košnje na večini otroških in športnih igrišč v mestnih krajevnih skupnostij MO Novo mesto. V letošnjem letu je bilo do sredine oktobra na teh delih opravljeno preko 1000 delovnih ur.«

A konec koncev niti ni moja naloga, da opravljam posel, ki ni moj. Zato plačujemo občinsko upravo, ta pa očitno Agencijo za šport.
Kot mestni svetnik bom naredil stvar bolj enostavno. Na naslednji seji, ki bo čez dobra dva tedna bodo od mene dobili ponovno vprašanje v zvezi s temi igrišči, zraven bo še pobuda, in tokrat bom zahteval čisto podroben opis opravljenega. Naj kar povem, kako se bo to približno glasilo:
»Spoštovani! Na oktobrski seji občinskega sveta sem prejel vaše odgovore na moja vprašanja o urejanju igrišč v občini, ki sem ga postavil septembra. Glede na to, da je bil odgovor nepopoln, predvsem pa glede na to, da je bilo zapisanih nekaj neresnic, vprašanje tokrat ponavljam in nadgrajujem.
Stanje: Prosim, da posredujete natančen pregled stanja otroških in športnih igrišč v MO Novo mesto, ki so na površinah v lasti MO NM, oziroma s katerimi upravlja ali jih je uredila občina. Posebej naj bodo navedena igrala, ki so poškodovana ali neuporabna – lokacija, tip igrala, vrsta poškodbe ipd, izveden ukrep, čas in cena ukrepanja.
Delo: Prosim za podrobno informacijo o tem, katera dela na igriščih so bila opravljena v letu 2007. Informacija naj vsebuje točno navedbo: a) vrste in količine del oziroma igral in ostale opreme, ki so bila na novo izvedena, postavljena ali popravljena na posameznem igrišču, b) ceno del (na m2 ipd) oziroma nakupa ter ureditve posameznega igrala na posameznem igrišču, c) dobavitelja igrala oziroma podjetje, ki je opravilo popravilo oziroma izvedlo dela, d) datum, ko je bilo posamezno delo opravljeno.
Načrti: Dajem pobudo, da naj Agencija za šport na podlagi lastne ocene stanja (ne pa na podlagi prispelih vlog) pripravi program urejanja igrišč za leto 2008 in 2009, ki ga mora potrditi občina, v vednost pa naj se ga dostavi občinskemu svetu.«

In potem se bom seveda spet sprehodil po igriščih in preveril, kako je z resnico in z racionalnostjo potrošnje proračunskih sredstev. In lahko jim bom povrhu še povedal, koliko je bilo z enako količino denarja postorjeno v letih, preden je stvari v roke prevzela Agencija za šport.

Povem naj samo še to, da je skrajno nestrokovno, je pa resda za birokrate sila udobno, da se otroška in športna igrišča v občini po novem ureja kar na osnovi prošenj, ki prihajajo na občino. To je totalno nedopustno! Občina mora sama vzdrževati pregled stanja teh površin, ocenjevati potrebe glede na stanje obstoječih površin, glede na razvoj naselij, število otrok v gravitacijskem območju, bližino vrtcev, šol ipd, strokovna priporočila ter na podlagi tega vzdrževati obstoječi fond igral oziroma igrišč, jih nadgrajevati in seveda urejati nova. Jasno, po prioritetah, ki se jih določi glede na število otrok v naselju oziroma gravitacijskem območju igrišča, obstoječe stanje ipd. Vse ostalo je čista bedarija, ki se je lahko spomnijo samo oni, ki bi vse radi uredili s premetavanjem papirjev in vlog v lastni pisarni.

Najbrž mi ni treba ponavljati, da je za vzdrževanje in urejanje igrišč v naši občini odgovorna Agencija za šport Novo mesto, ki jo vodi celo podžupan Rafko Križman, odgovoren za področje družbenih dejavnosti.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik
(Fotografije: 27. oktober 2007)

Ni komentarjev: