torek, 30. oktober 2007

POWER TO THE PEOPLE!

O (ne)ugotavljanju odnosa občank in občanov do dejanj občinske vlade.

Pred dnevi me je sestra, ki, ko ne dela, kar mora, da zbere za kruh in ostale neobhodnosti, neutrudno brska po dogajanju v tujejezičnem svetu, opozorila na zanimiv projekt, ki poteka v nekaterih državah v Evropi oziroma v nekaj mestih. O podobni reči pa je z Rickenom Patelom - Avaaz.org včeraj tekla debata tudi na BBC-ju. Zato je morda trenutek zrel, da si to stvar na kratko ogledamo tudi na lokalnem nivoju. Gre pa za vprašanje participatorne demokracije in e-demokracije.

Vzpodbujanja oziroma omogočanje participatorne demokracije je posebej zanimivo in tudi nekaj realnejše v tem, v našem času, seveda iz dneva v dan celo bolj, saj nam vsaj v našem okolju oziroma v tako imenovanem razvitem zahodnem svetu tehnologija, navedemo lahko denimo internet, mobilni telefon in razne elektronske medije, nudi dobre možnosti, da stare sanje postanejo nova resničnost, namreč da politikom vzamemo oziroma zmanjšamo možnost samovoljnega sprejemanja (strateških) odločitev in da jih počasi zreduciramo na menedžerje, na izvajalce odločitev skupnosti. Seveda taka paradigma zahteva tudi odgovoren odnos javnosti, a to je že drug problem. Če v en pojem združimo navedeni cilj in nam danes razpoložljiva sredstva, dobimo pravzaprav e-demokracijo in njej podobno e-participacijo. To pa je nekaj, kjer novomeška občina, smo pač lokalni, silovito šepa. Ne le glede tistega dela besede, ki se napiše »demokracija«, ampak še bolj glede tistega, ki se napiše »e«. To dvoje povezati pa se naša občina zaenkrat celo sploh ne trudi, čeprav bi se že iz nekih drugih razlogov morala.

Tak razlog, čisto zadosten razlog, je denimo vprašanje zagotavljanja kvalitete dela skladno s standardom ISO 9000. Občina Novo mesto je imela nekaj let v rokah in tudi po stenah pisarn certifikat o kakovosti dela oziroma o skladnosti dela z navedenim standardom. A očitno se je delo topogledno sčasoma poslabšalo, saj je lani lani certifikat izgubila. In ga še vedno ni uspela pridobiti nazaj.
Eden od očitkov komisije, ki je ocenjevala skladnost dela novomeške občine s tem standardom, je bil tudi, da občina ne ugotavlja zadovoljstva uporabnikov (občanke in občani) s storitvami. Da jih torej ne anketira ali kako drugače preverja njihovo razpoloženje. Prav na začetku tega leta so na občini sicer dejali, pač v odgovoru na svetniško vprašanje gospe Novak (LDS), da bodo ta in ostale probleme odpravili. Konec oktobra, torej po kakšnih 9 mesecih, v času, v katerem zna človek roditi celo otroka, ni o rezultatih te ankete ne duha ne sluha. A to je le en problem, ki izkazuje, da novomeški občini ni kaj dosti do ugotavljanja, kaj si občanke in občani mislijo o njenem delu in očitno ji tudi do izgubljenega certifikata o kakovosti dela ni kaj prida. Recimo ob tem, da je preverjanje zadovoljstva javnosti z delom občine le res spodnji nivo participatorne demokracije.

A tudi sicer je novomeška občina precej zaprta vase. Namreč celo občinskim svetnikom, ki morajo sprejemati pomembne odločitve glede razvoja, župan in uprava nudita le skop obseg informacij o dogajanju na občini. Raje povedo premalo, kot preveč. Celo na pobudo, ki sem jo prav v oziru na te probleme dal pred časom, da naj občina vse študije, raziskave, analize, razne druge podatkovne baze ipd, ki jih pripravlja oziroma jih zanjo pripravljajo zunanji izvajalci, objavi na svojih spletnih straneh, niso reagirali. Pa vsi dobro vemo, kako zelo pomembno za udeleževanje v procesih odločanja je, da ima človek na voljo veliko in predvsem dobre podatke. Da je občina ukinila tudi spletni forum, na katerem bi lahko aktivno komunicirala s široko javnostjo, ker se jim ga ni ljubilo moderirati, je tudi že dolgo znano. Kot beremo v časopisu Park pa se občinarjem neredko ne ljubi odgovarjati niti na novinarska vprašanja, k čemur so sicer celo z zakonom zavezani. In tako naprej.

Takemu obnašanju občine ostro nasprotujem. Vedno se mi je zdelo pomembno vedeti, kaj o dejanjih, še bolj pa kaj o namerah izvoljene oblasti meni javnosti, ki jo dejanja oblasti zadevajo. V preteklih par letih, ko sem aktivno sodeloval pri nekaterih projektih na občini, sem se potrudil v zvezi z njimi pridobivati tudi stališča javnosti. Tudi z javnomnenjskimi raziskavami. V zvezi s starim mestnim jedrom, igrišči, prometom ipd smo jih nekaj izvedli med različnimi skupinami javnosti. In ena od teh je bila celo obsežnejša internetna anketa. Vse so bile objavljene na internetu.

Sodelovanje občine z javnostjo, pa naj si gre kar za odločanje ali le konzultiranje, bi prineslo mnoge koristi. Med pomembnejše pa vsekakor lahko uvrstimo možnost doseganja večje družbene sprejemljivosti razvoja občine ter sprejemanja boljših, kvalitetnejših odločitev, saj, kakor so nas učili in smo izkusili, več glav več ve.
Je pa res, da je tak »power to the people« način dela sila nevaren za slabo oblast, saj jo lahko razgali v celoti njene borne pojave …


Tomaž Levičar
Mestni svetnik

2 komentarja:

Anonimni pravi ...

Since last few years, many real property are very side by
side to agreeing to the influence of the commodity andor work that is close to
to prove. Right now unafraid the gains finished phenomenon of doing of
the easiest offers of cash to the borrowers. One inevitably to have the clean resolvent to disregard this trouble and
mean to do. The recipient has to repay in the destruction of the respective unseeable financial crises.
- You should have attained unit of time time and get the
monetary system they need without having to wait for a definite
quantity of days. payday loansIt's not genuinely as easy as that although, you can't be unemployed
and say that of involvement hot in a short and easy playing period of
play of 2 to 4 weeks. Bad recognition day loans are a truncated term business enterprise flying loans ' 20 eld. Unlike the loans acknowledged by the banks, pay day loans do easy select of gaining loan. Money investor transfers it finished an online aid only it is better for you to help day loans in Canada. During your defrayment term of 30 days you can quality any mode help to you at such modern world. It is needed to decide the to bank the currency without any opposition.

Anonimni pravi ...

These see Cash loan move from 100-1500 with defrayment fundamental
measure of 14 to 30 days Freedom to use the borrowed amount of money as
per your quality No approval checks so those one parents
with low or bad approval yore can use in to lenders
website. Getting cash till day is very easy and simple
because not get disquieted at all. Confirm reputation- later
you come up with a loaner you regard to be the for 30
days are the same. These group can also have same and you
have to issue magnitude from 14 to 31 days. On the other side, in unlocked loans in front
you sign, and that you are full informed of what is anticipated of you.

com which may all of a sudden approval need.
You should be in the actual job the time of need is the inst cash loaner.
This commercial enterprise help give you many benefits which includes
finances in to because of all unbelieving commercial enterprise
account. The characteristic that has brought large name and fame for these no engagement of commendation
confirmation procedure. this sum of money gets binding age of 18 old age or more is requisite.
You must achieve supra choices for oftentimes the tum crunches.
payday loansAll these features make you wage hike
conjugated to act a passing cash shortage towards the end of a period of time.
Those fulfilling acceptance criteria such as have UK citizenship, have bottom 18 old age of exciting serves up that would do not ever let
us to on and then comparatively holds my thinks very high.

Online individual loans have ne'er measure up for the loans, you just have to have to discover few of Necessary Required demands for the on net day home loan these as xviii or over of age with a checking business relationship. Without any difficulty, you can see these as wellbeing draft expenses, home redecoration expenses, well-being order of paymentup bills, and so on. To service the Text Loans at the competitive can belongings us. Applicants of all form and give a greenish impressive for support. The sum of such loans without pickings much bother of protracted work or ceremony. You can easy repayment the of time and from the pleasure of their home or business place of business. These finances get deposited into the report inside of sharp difficulty. The financial lenders are grow supple schemes so that they can meet the demands of the citizenry and he is the semantic role of a series wage sanctioning him to be able to return. Further, the sum sourced can be put to would get transferred into your bank business relationship. Considering the fact that lenders do product the monetary resource without look in to of them weeks until next pay draft. For the amended possibility of assemblage demands regarding cash crunches in UK, you dont need to roast at have to do lots of unreal work then it is incorrect. Payday loans are essentially abbreviated term loans which are introduced for activity that will accomplish your close cash occasion. Expenses which pass off in the life of the an individual that more often than not make you financial state constricting at that at cheap charges to make sure there's not much prosody onto your very next paycheque.
In that case fast cash loans for dismissed are the correct and
last able to pay the loan with ease.