torek, 16. oktober 2007

ODGOVARJANJE ŽUPANA

O županovi hitrosti odzivanja oziroma priprave odgovorov na vprašanja in pobude svetnic in svetnikov - skupaj s priročnim pregledom nepostorjenega.

Svetnice in svetniki imajo možnost na sejah občinskega sveta postavljati vprašanja in nuditi pobude županu oziroma občinski upravi. Naloga župana pa je, da se nanje odziva, da nanje vsaj ustrezno odgovori.

Kdor je že bral odgovore na svetniška vprašanja in pobude, ta že ve, da ima v marsikaterem primeru občina težave s pisanjem odgovorov, vsaj če sodimo po tem, da so ti neredko zelo pavšalni, formalni, skopi, skratka ne vzpodbujajo dela, dialoga, ne vzpodbujajo reševanja problemov.
A župan ima problem celo z odgovarjanjem samim. Na kar nekaj vprašanj in pobud namreč ni uspel pripraviti odgovorov svetnicam in svetnikom in to celo po več mesecih, odkar so bili podani. Tudi to je seveda še eden izmed mnogih izrazov nizke kvalitete dela občine, nad katero se pritožuje celo sam župan Muhič, torej kar tisti, ki je za slabo delo v normalni občini sicer najbolj odgovoren.

Da ne bomo po nepotrebnem izgubljali časa in se lovili, lahko županu dobrohotno predam evidenco doslej še vedno ne odgovorjenih svetniških vprašanj in pobud. Če je ta evidenca pravilna, mislim, da je, vsekakor pa je očigledno pravilnejša, kot je evidenca občinskih služb, ki morajo to spremljati po službeni dolžnosti, potem manjkajo odgovori na pobude in vprašanja različnih svetnic in svetnikov z naslednjimi zaporednimi številkami (seznam ne upošteva pobud in vprašanj z zadnje seje):
5. (plovba),
7. (racionalizacija uprave),
10. (podatkovna baza KS),
14. (delitvena bilanca),
16. (grafika na monitorjih),
37. (livada),
46. (odgovori na vprašanja in pobude),
48. (prostori za TIC),
49. (dobavitelji MO NM),
55. (zaključni račun),
56. (interni akti MO NM na internetu),
57. (zaposlovanje in začasno financiranje),
61. (mivka na igriščih),
64. (zdravstvene storitve),
67. (sistem kakovosti v OU),
68. (zakonitost dela),
71. (nadzorni odbor),
74. (strategija razvoja MO NM),
76. (drsališče),
83. (neurejenost mesta),
86. (strategija Zarje d.d.),
87. (stroški priključitve na komunalno omrežje),
93. (znižanje plačila vrtcev),
98. (replika situle),
99. (hiša otrok),
118. (parkiranje zaposlenih),
121. (gradivo o poslovanju Zarje d.d.),
129. (domačija Pina in Pie Mlakar).

(Konkretna vprašanja in pobude si je moč prebrati v zapisnikih posameznih sej občinskega sveta – pod točko »Vprašanja in pobude«)


Zdaj župan torej ve, kaj manjka. Že kmalu pa bomo ugotovili, ali mu je manjkalo to ali pa mu v resnici manjka kaj drugega, zaradi česar doslej še ni pripravil odgovorov.


Tomaž Levičar
Mestni svetnik

Ni komentarjev: